Turistické cíle v okolí obce Višňová

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Liberecký kraj,  Liberec  (LI)
Nalezeno celkem 83 záznamů, 7 / 7 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 sousoší Piety
293.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Frýdlant
Sousoší Piety stálo původně poblíž křižovatky dnešních ulic Míru a Okružní. Na dnešní místo bylo pravděpodobně přeneseno ve 20. letech 20. století, aby uvolnilo staveniště domu č. p. 35. Nízký původní podstavec svádí k domněnce, že stanovištěm sousoší bylo zábradlí mostu před bývalou Dolní branou.
 špitál (dům č. p. 176)
290.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Frýdlant
Původně renesanční budova, postavená u městských hradeb nákladem Kathariny Schlick von Redern roku 1607 zahrnuje kapli v jižní a obytnou část v severní části. Současná podoba vychází z přestavby, provedené po požáru roku 1797.
 Štolpišská silnice
technická památka, chátrající, nepřístupno, Liberecký kraj, Hejnice
Pozůstatky horské silnice, jež byla vybudována r. 1891. V r. 1958 byla poškozena povodněmi a v l. 1998–9 byla opravena. Dnes je turistickou trasou využívanou v létě cyklisty a v zimě lyžaři.
 usedlost s domem č. p. 10
Filipovka
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Višňová
Usedlost z počátku 19. století sestává z obytného domu s hrázděným patrem a celohrázděné průjezdní stodoly. Oba objekty od sebe odděluje cesta do nedaleké Saně. Zejména stodola je unikátně dochovaný hospodářský objekt v rámci českého pohraničí.
 Ves
220.0 m. n.m.
tvrz, nepatrné zbytky zdí, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Černousy
Ves byla sídlem drobné šlechty nejméně od 13. století, původní vladykové byli snad srbského původu. Nejpozději od 16. století velký dvůr na západním okraji obce, mnohokrát přestavovaný. Po roce 1945 zchátral, po roce 1990 vrácen dědicům předválečných majitelů a opraven jako ekologická farma.
 věž luterského kostela
243.0 m. n.m.
Zawidów
věž, zachovalý, přístupno příležitostně, Polsko, dolnośląskie
Původní farní kostel Panny Marie nad centrem Seidenbergu (Zawidówa) byl po požáru města v letech 1776–78 nově postaven jako rozlehlá pozdně barokní protestantská svatyně. Při bojích v závěru II. světové války byl těžce poškozen a následně demolován s výjimkou věže. Ta byla opravena v letech 2001–02.
 vodní elektrárna Harta
282.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Frýdlant
Asi 200 m široká šíje pahorku, obtékaného téměř dokola říčkou Smědou, byla prokopána nejprve železniční tunelem, později přívodním kanálem vodní elektrárny, umístěné severozápadně od něj. Na ni navazuje malá přehrada z roku 1922, kde začíná přívodní kanál elektrárny ve Vísce.
 vodní elektrárna Víska
250.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Višňová
Průtočná vodní elektrárna na pravém břehu Smědé, postavená v letech 1918–22. Napájena přívodním kanálem z přehrady pod elektrárnou Harta (viz heslo). Celkový instalovaný výkon tří původních turbin činí 500 kW. Po povodni 2010 rekonstrukce regulační techniky a rozvaděčů.
 Vysoký
mlýn - větrný, zřícenina, nepřístupno, Liberecký kraj, Heřmanice
Zřícenina větrného mlýna na vrchu Vysoký od roku 1866 používán jako obydlí. Roku 1868 byl bouří těžce poškozen. a od roku 1880 se připomíná jako ruina. Po roce 1897 byl mlýn přestavěn na rozhlednu s restaurací v přízemí. Po r. již ve zříceninách.
 zámecký okrsek
324.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Frýdlant
nikátně zachovaný soubor staveb vzniklých v 17.–19. století pro potřeby správy a hospodářského provozu frýdlantského zámku v jeho širším okolí. Do poloviny 20. století měly vlastní řadu popisných čísel, odlišenou od ostatního města písmeny ZO (původně SB). Dnes většinou soukromé.
 zámecký pivovar Frýdlant
vrchnostenský pivovar, Clam - Gallasův zámecký pivovar
technická památka, chátrající, volně přístupno, Liberecký kraj, Frýdlant
Pivovar byl postaven při frýdlantském hradu přibl. r. 1558. Ve 30. l. 20. stol. nechali Clam-Gallasové pivovar nákladně rozšířit. R. 1948 byl pivovar znárodněn a r. 1949 byl uzavřen. Od r. 2004 sloužil za sklad zeleniny. R. 2011 koupen Markem Vávrou, po rekonstrukci r. 2012 bude obnoven jeho provoz.