Turistické cíle v okolí obce Višňová

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Liberecký kraj,  Liberec  (LI)
Nalezeno celkem 83 záznamů, 5 / 7 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kostel sv. Petra a Pavla
447.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Ludvíkov pod Smrkem
Stavba z II. poloviny 13. století, spolu s arnoltickým jediný z venkovských kostelíků Frýdlantska s doloženou středověkou kamennou věží, zvýšenou roku 1560. Úpravy v 18. století přinesly zvětšení oken, počátkem 20. století definitivní úprava věže. Po roce 1945 zchátral, dnes bez využití.
 kostel sv. Petra a Pavla
298.0 m. n.m.
kościol Piotra i Pawła, Sulików - Miedziana
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Polsko, dolnośląskie
Kostel se v dnešní vsi Miedziana (do roku 1945 Küpper) připomíná poprvé roku 1346 jako filiální k Zawidowu (Seidenbergu). Od 16. století byl luterský, původní snad dřevěná stavba zanikla za třicetileté války. Dnešní kostel z let 1725–30, od roku 1945 opět katolický.
 kostel sv. Vavřince
233.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Ves
Kostel v jedné z nejstarších obcí Frýdlantska pochází zřejmě z konce 13. století, nelze vyloučit staršího předchůdce. Pozdně gotická přestavba z počátku 16. století (zaklenutí lodi) znamenala poslední větší zásah do jeho vzhledu. Dochována řada renesančních náhrobníků místní šlechty.
 kostel Všech svatých
294.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Kunratice
Původně středověký kostel doložený poprvé roku 1376 byl důkladně barokně přestavěn koncem 18. století (1785–91). Obklopen funkčním hřbitovem, v jehož zdi jsou osazena zastavení Křížové cesty. V severní části areálu novogotická márnice z konce 19. století.
 kovárna (dům č. p. 27)
363.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Dolní Řasnice
Rozlehlá budova s hrázděným patrem pochází zřejmě ze 17. století, dnešní podobu jí dala přestavba na přelomu 18. a 19. století a oprava koncem 20. stol. Ve II. polovině 17. století zde vykonával kovářské řemeslo Andreas Stelzig, vůdčí postava snah o zlepšení podmínek rolníků na frýdlantském panství.
 Lázně Libverda
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Lázně Libverda
Lázeňský komplex, r. 1760 postaveny první stavby (Kristian Filip Clam-Gallas). Postupně přistavěny další budovy. Koncem 18. stol. vybudován lázeňský park. R. 1800 postavena promenáda a empírový zámeček. R. 1836 získán statut léčivých lázní. R. 1847 postavena kolonáda. R. 2000 a 2006 rekonstrukce.
 Lázně Libverda
zámek, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Lázně Libverda
Klasicistní stavba postavená kolem r. 1800 pro hraběte Kristiána Filipa Clam-Gallase. Obdélná dvoupatrová budova s mansardovou střechou má fasády členěny pilastry a zdobnými vpadlými poli, parkové průčelí zvýrazňuje trojúhelný fronton s clam-gallasovským erbem. Dnes je jedním z lázeňských pavilónů.
Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 227 Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 228
 mariánský sloup
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Frýdlant
Sloup se sochami Panny Marie, svatých Josefa, Anny, Jana Evangelisty a Jáchyma byl postaven roku 1723 na hlavním frýdlantském náměstí. Autorem byl v Zákupech působící Andreas Dubke. Na dnešní místo byl sloup přenesen roku 1898, kdy se po zboření staré radnice upravovala plocha náměstí.
 městské lázně
technická památka, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Liberecký kraj, Nové Město pod Smrkem
Secesní budova bazénových a vanových lázní byla v nevelkém městě postavena s přispěním zdejší textilní firmy Klinger roku 1911. Následky chátrání po II. světové válce odstranila rozsáhlá rekonstrukce, dokončená roku 2005.
 Mlýnice
vodní plocha - přehrada, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Nová Ves
Údolní nádrž Mlýnice v povodí Lužické Nisy nechalo na počátku minulého století vybudovat Vodní družstvo se sídlem v Liberci. Projekt připravil a stavbu zahájil architekt Otto Intze z Cách. Přehrada je vysoká 22 m, délka hráze je 159 m.
 most se sochou sv. Jana Nepomuckého
most, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Frýdlant
Betonový most byl postaven začátkem 20. stol. na místě původního dřevěného mostu. Někdy v 18. stol. byla na původní most umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, při stavbě dnešního mostu byla přemístěna na levobřežní zábradelní zídku. Most a jeho okolí značně utrpěly při povodních v srpnu 2010.
 nová radnice
294.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Liberecký kraj, Frýdlant
Budova z let 1893–96 podle projektu Franze von Neumann nahradila původní radnici, která od roku 1532 stávala v západní části hlavního frýdlantského náměstí. Ve zřejmé snaze vyrovnat se nedalekému Liberci vznikla stavba dodnes zcela neúměrného měřítka.