Turistické cíle v okolí obce Višňová

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Liberecký kraj,  Liberec  (LI)
Nalezeno celkem 83 záznamů, 4 / 7 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kostel Seslání Ducha svatého
239.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Višňová
Kostel na samém pomezí Frýdlantska a dnes polské části Horní Lužice je v mezích výběžku zcela atypický z hlediska církevní příslušnosti (již ve 14. století pražská arcidiecéze, od 16. století do roku 1945 protestantský) i stavebního uspořádání (velký pravoúhlý presbytář, velká klasicistní loď).
 kostel sv. Anny
360.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Dětřichov
Původ kostela v Dětřichově je nejasný, první jistá písemná zpráva pochází až z roku 1617. Půdorys západní části lodi a zazděná okna umožňují pravděpodobné datování jeho stavby do přelomu 14. a 15. století. Věž je snad renesanční, barokní přestavba 1720 (presbytář a sakristie).
 kostel sv. Anny
300.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Andělka
Pozdně barokní kostel z let 1783–85 (projekt J. J. Kunze) na výšině nad centrem Andělky vedle hřbitova. Půdorys lodi a presbytáře nevylučuje využití starších konstrukcí, vzhledem k dobrému stavu vnějších i vnitřních omítek nebylo možno provést patřičný průzkum.
 kostel sv. Bartoloměje
267.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Hrádek nad Nisou
Na místě staršího objektu, poškozeného za husitských válek, byl roku 1466 postaven v Hrádku nový kostel. Renesančně a barokně byl upravován v 16.–18. stol. Následky zanedbané údržby po roce 1945 odstranila velká oprava na přelomu 20. a 21. stol.
Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 227 Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 228
 kostel sv. Heleny
358.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Krásný Les
Kostel v Krásném Lese je jedním z příkladů raně gotické sakrální architektury na Frýdlantsku. Z původní stavby je dochována téměř čtvercová loď, ke které se na východě připojuje lichoběžníkový presbytář s nízkou sakristií. Současný vnější vzhled a věž kostela jsou výsledkem přestaveb v 18. století.
 kostel sv. Josefa
257.0 m. n.m.
kościol Józefa Robotnika, Zawidów
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Polsko, dolnośląskie
Novogotický katolický kostel z konce 19. století, postavený na západním čele Michalského kopce, na němž od konce 12. století stával hrad Syden s kostelem Archanděla Michaela, opěrný bod christianizace zdejšího území, tehdy obydleného slovanským obyvatelstvem.
 kostel sv. Jošta
290.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Dolní Pertoltice
Z původního středověkého venkovského kostela místně obvyklého typu se dochovaly spodní partie zdí presbytáře, východní části lodi a sakristie. Roku 1737 byl nákladem hraběte Filipa Josefa von Gallas prodloužen k západu, zvýšen a opatřen novou věží. Po roce 1945 zchátral.
 kostel sv. Kateřiny
480.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Nové Město pod Smrkem
Klasicistní kostel, postavený v letech 1821–29 na místě starší stavby z počátku 17. století, snad s využitím jejích konstrukcí. Úpravy spojené se zvýšením věže proběhly v letech 1891–92. Ze starší stavby se dochovala kazatelna (1778), ostatní zařízení pochází z 19. století.
 kostel sv. Martina
378.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Dolní Oldřiš
Stáří kostela v obci, poprvé připomínané roku 1381, je nejasné. Technika stavby zdí lodi vede k domněnce o jejím vzniku na přelomu 13. a 14. století. Současný vzhled výsledkem přestavby cca 200 let poté, presbytář a sakristie z 18. století.
 kostel sv. Maří Magdaleny
295.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Arnoltice
První zmínka o kostele v Arnolticích pochází z roku 1404, pravděpodobně je nejméně o 100 let starší. Z původní stavby se dochovala spodní část věže a nejzápadnější část lodi, zbytek vznikl v letech 1738–39. Poslední velká oprava 1894.
 kostel sv. Maří Magdaleny
294.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Frýdlant
Kostel na levém břehu Smědé je pravděpodobně nejstarší dochovanou svatyní na území města Frýdlant. Předpokládá se, že k němu se vztahuje zmínka z roku 1316. Z původní stavby se zřejmě dochovala spodní část zdí lodi, presbytář pochází buď z 15. nebo 16. století, současný vzhled z počátku 18. století.
 kostel sv. Mikuláše
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Liberecký kraj, Mníšek
Dominantou Mníšku, obce nedaleko Liberce, je barokní kostel postavený podle plánů Jana Fugenauera z Nového Města pod Smrkem koncem 1. pol. 18. stol., zasvěcený sv. Mikuláši.