Turistické cíle v okolí obce Višňová

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Liberecký kraj,  Liberec  (LI)
Nalezeno celkem 83 záznamů, 3 / 7 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 klášter františkánů s kostelem Navštívení Panny Marie
375.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Hejnice
Poutní chrám s ambitem a navazujícícm klášterem postavený v letech 1722–9 na místě gotického kostela, z něhož zachován presbytář jako východní rameno transeptu. Jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách.
 Klingerova vila
486.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Nové Město pod Smrkem
Novorenesanční vilu v parku na severu města nechal v letech 1888-1891 postavit syn zakladatele textilní dynastie Ottomar von Klinger. Po zestátnění jeho někdejší továrny zde sídlil internát učiliště, později školka a jesle. Po roce 1990 zdevastovaný objekt obnovil nový majitel v letech 2000-2010.
 kostel Archanděla Michaela
319.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Bulovka
Původně gotický kostel se připomíná zápisem v matrice míšeňského biskupství roku 1346, vznikl zřejmě při vysazení vsi asi 100 let předtím. Současný vzhled mu daly přestavby v 18. století (zejména presbytář, věž a vnější fasáda). Obklopen bývalým hřbitovem s ohradní zdí, postavenou před rokem 1728.
 kostel Krista Spasitele
305.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Frýdlant
Sbor německé evangelické církve, ustavený ve Frýdlantě roku 1883, si postavil v letech 1902–04 podle projektu bonnského architekta Julia Rolffse kostel ve formách gotizující secese, doplněný roku 1912 farou od stejného autora. Areál po roce 1945 připadl církvi Československé husitské.
 kostel Nalezení sv. Kříže
294.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Frýdlant
První zmínka o kostele ve Frýdlantu pochází z roku 1316, není však jisté, zda se týká dnešního děkanského chrámu. I ten ale vznikl do konce 14. století. Stáří dodnes zachovalých konstrukcí je však nejisté, rozhodující pro vzhled stavby byla přestavba v letech 1501–51 a restaurace, provedená 1889–92.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
355.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Nová Ves
Kostel v Nové Vsi nechala postavit v letech 1616–17 Kateřina z Rederu v rámci zřizování svého vdovského sídla. Pozdně barokní úprava 1782. Zachována část původního zařízení, většina pochází z 18. století.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
331.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Raspenava
Novobarokně-secesní kostel postavený 1906–07 na místě starší svatyně. Z ní se zachovala věž u jižního průčelí. Při novostavbě (projekt G. Sachers, A. Kropf) byla obrácena orientace stavby tak, aby hlavní průčelí mířilo k hlavní silnici (k východu). V sousedství fara a rozsáhlý funkční hřbitov.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
210.0 m. n.m.
Mariä Himmelfahrt Kirche, Ostritz
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Německo
Farní kostel někdejšího klášterního městečka Ostritz byl postaven při jeho vysazení ve 13. století. Až do roku 1784 příslušel pražskému arcibiskupství. Původně gotickou, barokně přestavěnou stavbu obklopuje bývalý hřbitov, na jeho východním okraji stojí klasicistní budova staré katolické školy.
 kostel Navštívení Panny Marie
413.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Horní Vítkov
Původně renesanční kostel na stráni nad horní částí Vítkova nahradil dřevěného předchůdce. Barokně upravován (věž, okna, závěr). Po roce 1945 zchátral, v posledních letech první záchranné kroky z iniciativy místního občanského sdružení.
 kostel Nejsvětější Trojice
434.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Bílý Potok
Kostel z let 1888–90 od stavitele J. Neussera nahradil starší barokní kapli. Jednolodní stavba ve střídmém novoklasicistním slohu s hranolovou věží v ose hlavního průčelí stojí jižně od středu protáhlé podhorské obce, jemuž dominuje vysoká kostelní věž s jehlancovou střechou. Nedávno opraven.
 kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
392.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Horní Řasnice
Původně gotický kostel se poprvé písemně připomíná až v polovině 15. století, je ale zřejmě současný s obdobnými stavbami v dnešním výběžku (2. polovina 13. století). Na přelomu 15. a 16. století získal věž, barokně upraven v 18. století, 1862 byla havarovaná klenba lodi nahrazena rákosovým stropem.
 kostel Pokoje
265.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Hrádek nad Nisou
Někdejší luterský kostel v Hrádku nad Nisou vznikl ve slohu saské novorenesance v letech 1900–1. Po roce 1945 jej převzala československá církev husitská, kromě bohoslužeb se zde konají i koncerty a další kulturní akce.