Turistické cíle v okolí obce Pěnčín

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Liberecký kraj,  Liberec  (LI)
Nalezeno celkem 192 záznamů, 4 / 16 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kaple sv. Anny
445.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Vyskeř
Poutní kaple na vyvřelém vrcholu nad obcí Vyskeř. Dnešní podoba pochází z roku 1830, ze vsi sem vede křížová cesta. Kopec poskytuje několik dalekých výhledů průseky v lese. Kaple je drobná orientovaná osmiboká empírová stavba se sanktusovou věžičkou.
 kaple sv. Cyrila a Metoděje
260.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Podolí
Novorománská kaple sv. Cyrila a Metoděje v Podolí byla postavena r. 1912 a 14. července téhož roku vysvěcena. Je čtvercového půdorysu, polygonálně uzavřená se stupňovitým štítem a zvoničkou na střeše. V ní je zvon o hmotnosti 66 kg, vysvěcený r. 1921. Kaple byla nově vysvěcena r. 2000.
 kaple sv. Stapina nebo Prokopa
sakrální památky - kaple, zřícenina, nepřístupno, Středočeský kraj, Klokočka
Místo nazývané od mohutného klokoče, který rostl nad pramenem, jemuž byly připisovány léčebné účinky proti dně. Kaple nad pramenem byla postavena roku 1724 hraběnkou Markétou z Valdštejna.
 kaple sv. Václava
242.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Příšovice
Obecní kaple sv. Václava v Příšovicích je hodnotná novogotická stavba z let 1883–1884, zbudovaná Josefem Karnoldem, knížecím stavitelem Rohanů, a připomínající spíše kostel. Vnitřní vybavení je převážně dílem řezbáře Petra Buška z Husy, proslulého pracemi pro zámek Sychrov.
 kaple sv. Vavřince
310.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Malá Skála
Zámecká kaple postavená r. 1869 za Ludvíka Oppenheimera, roku 1886 prošla rekonstrukcí. Stavebně patří k zámku Malá Skála.
 kašna
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Hodkovice nad Mohelkou
Kašna na náměstí v Hodkovicích byla postavena r. 1710, původnímu účelu sloužila do pol. 19. stol. V roce 1886 byla nahrazena novou, okrasnou. Odstraněna v r. 1946 a na náměstí vrácena na konci 20. stol.
 kašna s mariánským sloupem
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Turnov
Pískovcová kašna, dnes replika s mariánským sloupem s původní sochou Panny Marie od J. Maxe z první poloviny 19. stol.
 Kavčiny
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Liberecký kraj, Kacanovy
Pozůstatky po hradu ze 14. st. Sloužil zřejmě jako předsunuté opevnění blízkého Valdštejna. Zničen r. 1440, kdy byl spolu s Valdštejnem dobyt zemskou hotovostí. Stavba byla dřevěná, dochováno podvalí a místnosti zasekané do skály.
 Kittelův dům (Burk)
657.0 m. n.m.
Krásná (Šumburk)
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Pěnčín
Jeden z největších roubených domů v Čechách si před pol. 18. století nechal postavit zázračný doktor Johann Kittel v obci Šumburk (Krásná) jako obydlí své rodiny i zázemí lékařské péče. Po roce 1945 dům zpustl, od roku 2004 prochází rekonstrukcí.
 Klamorna
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Středočeský kraj
Skalní hrad, dle arch. výzkumu místo již pravěkým hradištěm. Ve středověku (cca 13. stol.) zde zřízen hrad, upravovaný v 30. letech 15. stol., brzy poté opuštěn. Využit za husitských válek. Zřícenina poškozena odlámáním skal.
 klášter františkánů s kostelem sv. Františka Serafínského
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Liberecký kraj, Turnov
Zachovalý kostel vystavěn v letech 1651 – 1655 na náklady Maxmiliána z Valdštejna. Kompletně obnoven v letech 1822 – 24 po velikém požáru v roce 1803. Kostel je zevně v duchu empíru, v který byl přestavěn v letech 1822 – 1824.
 Klášter Hradiště nad Jizerou
312.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Klášter Hradiště nad Jizerou
Původ komplexu zámku a kláštera sahá do 11. století. Koncem 12. století dochází k rozsáhlým přestavbám a později po dobití kláštera k výstavbě renesančního zámku. Zánik komplexu nastává od roku 1852. Dnes nepřístupný.