Turistické cíle v okolí obce Doubice

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Ústecký kraj,  Děčín  (DC)
Nalezeno celkem 143 záznamů, 7 / 12 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kostel sv. Petra a Pavla
320.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Růžová
Na místě svatyně, připomínané 1352, postaven 1711–2 velký bezvěžový barokní kostel. Po roce 1945 chátral, 1. 8. 1988 odpoledne úplně vyhořel. Opraven 1996–2000 (nové svěcení 7. 10. 2000), přístavba kaplanky kolem presbytáře.
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Varnsdorf
Barokní chrám postaven v letech 1766–76 na místě původního´kostelíka ze 13. století. Stavba je dílem rumburského stavitele J. Eiselta, dokončil ji děčínský stavitel Kosche. V kostele měla roku 1830 premiéru Beethovenova Missa solemnis.
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Dolní Prysk
Kostel v barokním slohu byl postavený v letech 1718 až 1721, roudnickým stavitelem italského původu Petrem Paulem Columbanim. Dnes v péči sdružení založeném na jeho záchranu.
 kostel sv. Šimona a Judy
375.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Lipová
Kostel v Lipové stojí na místě stavby, připomínané 1364. Dnešní budova pochází z let 1691–93 (B. Hill), dokončena 1781 (věž). Součástí komplexu je bývalý hřbitov s výrazným pomníkem padlých z I. světové války.
 kostel sv. Václava
347.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Šluknov
Velký barokní farní kostel ve Šluknově nahradil v letech 1711–22 původní stavbu, připomínanou poprvé roku 1346. Obklopují ho pozůstatky hřbitova s několika dochovanými náhrobky, východně od něj fara s hospodářským dvorem.
 kostel sv. Václava
237.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Srbská Kamenice
Kostel z let 1772–6 nahradil starší svatyni, připomínanou poprvé roku 1352. Nová stavba vysoko nad centrem Srbské Kamenice, v sousedství fara. Následky poválečné devastace odstranila oprava 1993–5.
 kostel sv. Vavřince
374.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Království
Velký empírový kostel v Království u Šluknova byl postaven v letech 1844–48 a vybaven soudobým zařízením. Je dokladem prudkého rozvoje výběžku v I. polovině 19. století v souvislosti s textilním a strojírenským průmyslem.
 kostel sv. Vavřince
570.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Prácheň
Kostel byl postaven jako pozdně barokní stavba patrně na místě staršího, dřevěného kostela. Neorientovaný jednolodní kostel má v průčelí hranolovou věž, na polokruhem zakončený závěr navazuje osově umístěná sakristie. Kostel je obklopen ohrazeným hřbitovem s branou.
 křížová cesta
395.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Kamenický Šenov
Křížová cesta vznikla v roce 1865. Opakovaně byla opravována, po 2. světové válce až na nepatrné zbytky zanikla. Od roku 2008 je rekonstruována díky úsilí občanského sdružení Na Výsluní.
 Křížová hora
563.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Jiřetín pod Jedlovou
Poutní místo z pol. 18. stol. Skládá se z výjevu Getsemanské zahrady, odtud stoupá schodiště s kaplemi, vrcholící kaplí Povýšení sv. Kříže. Pohledová osa končí kaplí Božího hrobu. Komplex zchátral po roce 1945, v posledních desetiletích probíhá důkladná obnova.
 Kyjovský hrad
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Ústecký kraj, Kyjov
Zaniklý hrad postavený kolem roku 1300 v souvislosti s pány z Michalovic sloužil pravděpodobně jako strážní a obranný k obchodní stezce. Zanikl kolem roku 1444.
 Lipová
Hanšpach/Hainspach
zámek, zřícenina, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Lipová
Barokní zámek postavil v l. 1737–39 Leopold A. Salm-Reifferscheid (arch. G. Costa). R. 1891 se stal majetkem rodu Thun-Hohensteinů, r. 1924 JUDr. J. A. Růžičky. R. 1948 byl zestátněn (domov důchodců). Od r. 1970 chátral. R. 2011 odkoupen spol. Via Tempora Nova o.s. a byla zahájena jeho rekonstrukce.