Pátek, 26. únor 2021. Svátek slaví Dora, zítra Alexandr

Turistické cíle v okolí obce Valkeřice

nebo vyberte

Valkeřice

Ústecký kraj,  Děčín  (DC)
Nalezeno celkem 208 záznamů, 10 / 18 stran, vyhledáno za 0.03 sec
 kříž
307.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Janovice
Železný kříž na zdobeném pískovcovém podstavci empírových tvarů stojí na rozcestí u silnice mezi Kravařemi a Janovicemi u České Lípy. R. 1843 ho dali postavit majitelé mlýna v Janovicích, František a Terezie Siegelovi. Památka byla v nedávné době restaurována.
 křížek U Jánika
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Valtířov
Křížek zde byl postaven již r. 1835, původně zde byl dřevěný kříž bez figury Krista. Podle záznamů jej měl nechat postavit správce Krüpfer. Později, někdy před r. 1939, byl kříž nahrazen novým, zřejmě železným, s figurou Krista. Postupně zchátral. Obnoven r. 2011 z Fondu Pavly a Petra Redlichových.
 křížová cesta
395.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Kamenický Šenov
Křížová cesta vznikla v roce 1865. Opakovaně byla opravována, po 2. světové válce až na nepatrné zbytky zanikla. Od roku 2008 je rekonstruována díky úsilí občanského sdružení Na Výsluní.
 Kvítkov
hrad, zřícenina, příležitostně, Liberecký kraj, Kvítkov
Terénní zbytky skalního hradu. Založen zřejmě králem již v 1. pol. 13. stol. a patřil tak patrně k nejstarším českým hradům. Zanikl ještě ve 13. stol. Z částečně dřevěného objektu se dochovaly náspy a místnosti tesané ve skále.
 Leština
402.0 m. n.m.
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Ústecký kraj, Malé Březno
Nevelký hrad neznámého založení i jména nad obcí Leština. Zřejmě šlo o malý vojenský objekt, který sloužil k ochraně panství litoměřické kapituly ve 14. století a později pravděpodobně přešel do vlastnictví pánů z Vartemberka.
 Levín
hrad, zřícenina, volně přístupno, Ústecký kraj, Levín
Skromné pozůstatky po hradu. Podle nálezů existoval ve 2. pol. 13. st., zanikl snad během 14. st. Dochován zlomek hradeb a torzo objektu neznámého účelu. Ze zbytků zdiva postavena r. 1699 na vrcholu dosud stojící zvonice.
 Liběšice
zámek, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Liběšice
Zámek byl stavěn v letech 1738–1752 jako jezuitská rezidence a jako její autor je uváděn Kilián Ignác Dientzenhofer. Kolem roku 1872 došlo k úpravám, kdy byla původní mansardová střecha nahrazena střechou plošší.
 Litýš
486.0 m. n.m.
Soběnice
hrad, zřícenina, volně přístupno, Ústecký kraj, Liběšice
Hrad založen kolem r. 1422 katolíkem Zikmundem z Vartenberka na ochranu panství před protějším Žižkovým Kalichem. V 1. pol. 16. stol. zůstal opuštěn.
 LO vz.37 N2/206/A-140Z
Srbská Kamenice
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Srbská Kamenice
 Loubí
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Liberecký kraj, Loubí
Zbytky zřejmě dřevěného hradu. Historické zprávy o lokalitě mlčí, archeologické nálezy dokládají existenci hradu od 2. pol. 13. stol. do poč. 14. stol.
 mariánské sousoší
240.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Horní Police
Sousoší z roku 1722 od neznámého mistra. Pozoruhodná je zejména oboustranná socha Panny Marie na vrcholu, která se obrací k severu i jihu. Samostatná část kdysi významného mariánského poutního místa, postavená na místě údajného nálezu mariánské sošky.
 mariánský sloup
261.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Horní Libchava
Mariánský sloup na hranolovém soklu s výjevy Kristova utrpení, který vyrůstá na čtyřech sloupcích. Postaven roku 1701 severně od kostela, přežil bez významnější úhony poválečnou devastaci obce.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147