Pátek, 26. únor 2021. Svátek slaví Dora, zítra Alexandr

Turistické cíle v okolí obce Bezděz

nebo vyberte

Bezděz

Liberecký kraj,  Česká Lípa  (CL)
Nalezeno celkem 180 záznamů, 5 / 15 stran, vyhledáno za 0.01 sec
 Kokořín
hrad, zachovalý, v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Kokořín
Hrad postavený ve 20. letech 14. století pány z Dubé. V roce 1426 dobyt a pobořen husity. Od roku 1544 uváděn jako pustý. Rozsáhlá romantická rekonstrukce z počátku 20. století jej připravila o středověkou autentičnost.
 Kokořín
zámek, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Kokořín
Zámek postaven někdy v polovině 18. stol. za majitelů panství Sweerts-Šporků. Jedná se o jednopatrovou obdélníkovou barokní budovu, ze které vystupuje krátké západní křídlo s koutovými věžemi. Nad nimi se vypíná malá vížka s cibulovou bání a ochozem.
 Kokořín - Staráky
320.0 m. n.m.
hrad, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Středočeský kraj, Kokořín
Zbytky skalního hradu blíže neznámé historie a majitelů, romanticky upravené při založení zámeckého parku. Dochovány tři úrovně ve skále vytesaných světniček a chodby se schodištěm. Odehrává se zde děj Máchova románu Cikáni.
 Konvalinkový vrch
291.0 m. n.m.
hrad, zaniklý, volně přístupno, Liberecký kraj, Staré Splavy
Zaniklý hrad. Pís. prameny mlčí, arch. nálezy určují živé obd. hradu do 2. pol. 13. - poč. 14. stol. Pravd. sídlo jednoho z manů hradu Bezdězu. R. 1536 hrad zaniklý a zcela mimo povědomí, zmiňován jen jako průsek skrze skálu.
 Kosmonosy
314.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj
Zámek vystavěn v letech 1560-70. V roce 1836 proběhla výrazná modernizace a následně potom další adaptace v roce 1905. V současné době slouží jako základní škola.
 kostel Nalezení sv. Kříže
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Liberecký kraj, Dubá
Kostel Nalezení sv. Kříže z let 1744–1760, autorem pravděpodobně Anselmo Lurago. Pozdně barokní kostel se dvěma věžemi a výrazným průčelím.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
325.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Katusice
Původní gotický kostel v tomto místě připomínán r. 1352, později několikrát přestavován. Nově postaven asi ve 2. pol. 16. stol. v pozdně gotickém slohu. Tento kostel vyhořel r. 1847. V letech 1853-1857 nově novogoticky přestavěn a zařízen. Nová stavba opravována v letech 1876 a 1910.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Liberecký kraj, Okna
Gotický kostel, částečně přestavěný koncem 17. století stojí uprostřed obce Okna při hlavní silnici, obklopený zdí s bránou. Jednolodní stavba s pětibokkým presbytářem a čtvercovou věží v západním průčelí.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
345.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, příležitostně, Liberecký kraj, Pavlovice
Velký raně barokní kostel s mohutnou hranolovou empírovou věží uprostřed okrouhlé návsi. V letech 1697–9 nahradil staršího předchůdce, připomínaného poprvé 1352. Věž nahradila dřevěnou zvonici roku 1843. Po 1945 zchátral.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Mladá Boleslav
Kostel byl založen po r. 1406, hlavní část v pozdně gotickém slohu pochází z pol. 15. st. Vstupní část je barokní z poč. 18. st. Interiér je vyzdoben renesančními malbami, pozdně gotickou cínovou křtitelnicí z r. 1489 a oltáři s barokními plastikami.
 kostel Narození Panny Marie
325.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Sudoměř
Kostel v Sudoměři jako gotický prvně doložen r. 1354, nákladem hraběnky Markéty z Valdštejna přestavěn r. 1724 ve vrcholném baroku. Jednolodní stavba s obdélným presbytářem a sakristií. Zařízení vesměs barokní z doby přestavby. Od r. 1958 kulturní památka ČR.
 kostel Povýšení sv. Kříže
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Lobeč
Jednolodní, původně gotický kostel přestavěný kolem roku 1532 a obnovený barokně. Na vnější stěně lodi zazděna deska s letpočtem 1532 se jménem Mistra Jana Husa. U kostela zděná zvonice.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147