Pátek, 26. únor 2021. Svátek slaví Dora, zítra Alexandr

Turistické cíle v okolí obce Bezděz

nebo vyberte

Bezděz

Liberecký kraj,  Česká Lípa  (CL)
Nalezeno celkem 180 záznamů, 2 / 15 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 evangelický kostel
305.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Kovanec
Pozdně barokní evangelický kostel na hřbitově v Kovanci pochází z r. 1786. Opravován byl r. 1832 a zásadně rekonstruován po požáru z r. 1875. V r. 1876 byla přistavěna novorománská věž. Z r. 1875 pochází novorokoková oltářní stěna s kazatelnou uprostřed, doplněna r. 1913.
 fara
268.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Dubá
Barokní fara v Dubé vystavěna v r. 1736. Po požáru v roce 1845 opravena. Obdélná jednopatrovou stavba. Okna se šambránami s uchy. Fara obehnána kamennou zdí.
 fara
344.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, chátrající, nepřístupno, Liberecký kraj, Jestřebí
Velká barokní fara zámeckého typu z poloviny 18. století. Přízemí klenuté, v prvním patře malované stropy a kachlová okna z první poloviny 19. století. Po roce 1945 sídlo MNV, dnes soukromý majetek.
 fara
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kosmonosy
Pozdně barokní fara z let 1771 – 1773. Obdélná budova s mansardovou střechou a s klasicistními klenbami a rokokovými uměleckořemeslnými detaily v interiéru. Na severní straně dvora je hospodářská budova, spojená s farou ohradní zdí. Celý areál, včetně pozemku, je památkově chráněn od roku 1958.
 fara
409.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Bezděz
Pozdně barokní stavba zámeckého typu z let 1765–69 nahradila starší objekt téhož určení. Na severu areál pokračuje hospodářským dvorem doplněným sochou sv. Jana Nepomuckého. Fara patří stále církvi, dvůr se přestavuje pro potřeby správy hradu Bezděz.
 Harasov
230.0 m. n.m.
Krvomlýn
hrad, zřícenina, nepřístupno, Středočeský kraj, Vysoká
Hrad existoval na přelomu 14. a 15. století, roku 1420 připomínán jako sídlo Hrzánů z Harasova. Ze staveb dochovány některé sklepy vytesané ve skále.
 Houska
425.0 m. n.m.
hrad, zachovalý, v návštěvních hodinách, Liberecký kraj, Blatce
Gotický hrad nechal vystavět Přemysl Otakar II. V roce 1502 koupili hrad Hrzánové a nechali jej renesančně přestavět. Po třicetileté válce určen k demolici. V 19. stol částečně opraven.
 hrad na Dubovém vrchu, Doubek
Svébořice
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Liberecký kraj, Ralsko
Zbytky historicky blíže nedoloženého, zřejmě pouze dřevěného hrádku či opevněného sídla, datovaného archeologickými nálezy do 2. pol. 13. a 14. stol. Dochovány příkopy a val, terén je částečně narušen výkopy a vodojemem z doby pobytu sovětské armády.
 hrad u Kluku (Dražejova)
hrad, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Liberecký kraj, Dubá
Terénní zbytky malého hradu ze 13. stol, neznámého jména i historie. Dochován příkop upravený ze skalní rozsedliny, sníženina po budově či zemnici a malé zbytky pískovcového zdiva včetně líců.
 Hradsko
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj
Náhorní planina osídlena od mladší doby kamenné. V době bronzové hradiště. Slovanské hradiště z 8. stol, v 9. stol. spojováno s Canburgem z franských análů. V 9.–10. stol. opevněný dvorec a kostel sv. Jiří. Hradiště opuštěno asi ve 13. stol.
 Hrdlořezy
283.0 m. n.m.
Předliška
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Hrdlořezy
Opevněné výšinné hradisko dodnes připomínájí dobře patrné zbytky valu a náznaky příkopu na přístupové severozápadní straně ostrožny. Nálezy dokládají osídlení z doby kamenné, doby bronzové a ze střední a mladší doby hradištní.
 hrobka rodiny Leitenberger
252.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Josefův Důl
Pohřební kaple rodiny Leitenberger vyrostla na srázu nad levým břehem Jizery v Josefově Dole. Autorem stavby, kombinující románské a gotické slohové znaky, byl architekt Ludwig von Zettl. Po vymření rodu a zejména po roce 1945 stavba zpustla, dnes částečně opraven exteriér.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147