Turistické cíle v okolí obce Drahoňův Újezd

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Plzeňský kraj,  Rokycany  (RO)
Nalezeno celkem 140 záznamů, 6 / 12 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 kostel sv. Mikuláše
355.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Kozojedy
Barokní kostel sv. Mikukáše z r. 1727 upravený zřejmě podle návrhu J. B. Santiniho stojí na místě původního gotického kostela, v r. 1690 přestavěného barokně.
 kostel sv. Mikuláše
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Slabce
Jednolodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží při západním průčelí. Původně pozdně románský kostel z poloviny 13. stol., ve 14. stol. kostel farní. V letech 1787–1789 barokně přestavěn. Věž stavebně upravována v 19. století.
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Dolany
Gotický kostelík ze 13. století uprostřed polí pod vesnicí Dolany byl za josefínských reforem zrušen a od té doby se měnil ve zříceninu. Kolem roku 2005 získal novou střechu.
 kostel sv. Petra a Pavla
362.0 m. n.m.
dům č. p. 117/II, zvaný Klášter
sakrální památky - kostel, chrám, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Plzeňský kraj, Rokycany
Dům čp. 117/II vznikl z ruiny středověkého kostela sv. Petra a Pavla, připomínaného roku 1409. V pohusitské době byl jediným katolickým chrámem v Rokycanech. V roce 1784 vyhořel a roku 1789 byl zrušen. Obytný klasicistní dům na jeho místě využil zachovalých kostelních zdí. Dnes je užíván k bydlení.
 kostel sv. Petra a Pavla
490.0 m. n.m.
Řebřík
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Líšná
Kostel připomínán jako farní už r. 1348, r. 1728 zbarokizovaný. Po zřícení klenby r. 1841 opraven r. 1845 a přestavěn r. 1874. Chátrající stavba od r. 2004 v péči spolku nadšenců, do r. 2014 pořádány v její prospěch koncerty. Za kostelem dřevěná zvonice z r. 1845, u něj funkční hřbitov.
 kostel sv. Petra v okovech
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Milíčov
Kostel v Milíčově byl původně gotický, poprvé připomínaný roku 1350. Po obou stranách brány na hřbitov jsou dvě náhrobní desky s erby. Kostel byl v 17. století přestavěn a dnes postupně chátrá.
 kostel sv. Prokopa
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, volně přístupno, Plzeňský kraj, Všehrdy
Gotický kostel postavený před polovinou 14. stol. (první zmínka 1358). V l. 1730–1732 objednal opat plaského kláštera Evžen Tyttl přestavbu kostela ve stavebnímn stylu barokní gotiky u dvorního architekta Jana Blažeje Santini-Aichela. Stavitelem O. Kondel.
 kostel sv. Rocha
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Žebrák
Centrální barokní hřbitovní kostel z 18. století. Vybavení kostela rovněž z 18. století. Na hřbitově je řada zajímavých empírových litinových náhrobníků z nedalekých hořovických železáren.
 kostel sv. Štěpána
470.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Mýto
Gotický kostel snad v původní poloze městečka Mýta na vyvýšenině nad rybníkem. Loď raně gotická, vyšší presbytář a sakristie ze 14. stol., věž z 18. stol. Dnes slouží jako hřbitovní pro Mýto i okolní obce.
 kostel sv. Václava
527.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Líšná
Nevelký novorománský kostelík sv. Václava byl na návsi v Líšné postaven v letech 1869-1870 podle plánů Václava Zoufalého. Má obdélnou loď a sakristii, polygonálně ukončený presbytář a hranolovou věž ve vstupním průčelí. Zařízení je historizující z doby stavby. Kostel je využíván jen příležitostně.
 kostel sv. Václava
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Radnice
Barokní kostel z r. 1720, který nechal vystavět hrabě Kazimír z Kupferwaldu. Jeho stavitelem je Jakub Auguston. Před kostelem stojí pomník Mistra Jana Husa z r. 1920.
 kostel sv. Vavřince
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Žebrák
Jednolodní obdélný barokní farní kostel z doby před rokem1780. Nejstarší součástí vybavení je barokní oltář Panny Marie s dřevěnou sochou Žebrácké madony z let 1380–90. Ve výbavě je i renesanční obraz Vidění Ezechielovo z roku 1610.