Turistické cíle v okolí obce Drahoňův Újezd

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Plzeňský kraj,  Rokycany  (RO)
Nalezeno celkem 140 záznamů, 5 / 12 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kostel sv. Filipa a Jakuba
498.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Lhota pod Radčem
Kostel sv. Filipa a Jakuba gotického původu doložen r. 1352, vypálen se vsí během třicetileté války. Obnoven pozdně barokně až kolem r. 1800 s využitím staršího gotického zdiva a věže ze 16. století. Vnitřní zařízení převážně historizující z poloviny 19. století. Filiální kostel farnosti Zbiroh.
 kostel sv. Jakuba Většího
415.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Drahoňův Újezd
Kostel sv. Jakuba Většího připomínán jako gotická stavba r. 1350, rozšířen a významně barokně upraven r. 1764. Z pův. stavby zachován presbytář, při zachování gotických prvků dostavěna barokní loď a hranolová věž s jehlancovou střechou v západním průčelí. Nyní filiální kostel farnosti Zbiroh.
 kostel sv. Jana Křtitele
417.0 m. n.m.
Vojenice
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, volně přístupno, Plzeňský kraj, Kladruby
Kostel sv. Jana Křtitele je gotického původu ze 14. stol. Byl barokně obnoven r. 1769 a pak novobarokně přestavěn po požáru v letech 1890-1896. Dlouhodobě neudržovaná a církví nevyužívaná stavba v malé osadě je v havarijním stavu a trvale uzavřena. Interiér je poloprázdný.
 kostel sv. Jana Nepomuckého
452.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Kařez
Novodobý kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1940-1947 ze sbírek a darů s přispěním církevních i podnikatelských subjektů. Plány vypracoval arch. Josef Kunc z Berouna. Hlavní oltář byl zakoupen v Plzni, zvon byl r. 1956 získán z Maďarska. Kostel je filiálním ve farnosti Rokycany.
 kostel sv. Jana Nepomuckého
312.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Liblín
Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého v Liblíně byl založen r. 1751 pův. jako kaple, která však již r. 1754 byla změněna na farní kostel. Orientovaná stavba má půlkruhový presbytář se sakristií a nízkou věž s typickou barokní bání v západním průčelí. Ze zámku vede na oratoř zděný most.
 kostel sv. Jiljí
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Hořovice
Farní kostel z první pol. 13. stol., písemně doložen k r. 1321. Z gotického kostela se zachovala spodní část věže, sedlový portál do sakristie a lomená okna s kružbami. Po roce 1583 trojlodí. V roce 1687 přestavěn barokně a kolem roku 1736 rokokově.
 kostel sv. Markéty
460.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Chomle
Kostel v Chomli je doložen již v polovině 14. stol., stavba současného kostela sv. Markéty vznikla ve 2. pol. 15. stol. Dnešní vzhled získal počátkem 20. stol., kdy bylo křemencové a buližníkové zdivo ponecháno bez omítky. Chátrající kostel na funkčním hřbitově je vyklizen a není církví používán.
 kostel sv. Martina
411.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Cerhovice
Kostel sv. Martina prvně doložen r. 1362, z gotické stavby dochována křížová klenba presbytáře. Současná jednolodní orientovaná stavba s mohutnou hranolovou věží při jižní stěně lodi je barokní z r. 1730 podle plánů T. Haffeneckera. Vnitřní vybavení zčásti barokní a zčásti novogotické.
 kostel sv. Martina
425.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Přívětice
Kostel sv. Martina gotického původu z r. 1359 stojí na funkčním hřbitově. Do současné barokní podoby byl přestavěn v polovině 18. stol. Od r. 2005 je chátrající stavba v majetku obce a opravována, interiér převážně vyklizen. K církevním obřadům kostel není využíván.
 kostel sv. Michaela archanděla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Skryje
Kostel byl postaven na místě původního kostela, prvně zmiňovaného r. 1350. V obd. třicetileté války byl kostel vypálen švédskými vojsky a poté byl opraven až r. 1696 hrabětem z Valdštejna, který dal vystavět i novou zvonici. R. 1712 byl od základů postaven nový barokní kostel. R. byl 1839 opravován.
 kostel sv. Mikuláše
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Praskolesy
 kostel sv. Mikuláše
450.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Zbiroh
Farní kostel sv. Mikuláše ve Zbirohu je jako gotický doložen již r. 1364. Barokně byl podstatně přestavěn r. 1716 a opravován v letech 1883 a 1921. Stavba má loď na půdorysu kříže, užší obdélný presbytář a hranolovou věž po jeho severní straně. Vnitřní zařízení je převážně novogotické z r. 1883.