Turistické cíle v okolí obce Drahoňův Újezd

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Plzeňský kraj,  Rokycany  (RO)
Nalezeno celkem 140 záznamů, 3 / 12 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kaple sv. Antonína Paduánského
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Nadryby
Barokní kaple byla postavena r. 1725 dle návrhu arch. Jana Blažeje Santini-Aichela. Stavbu zadal patrně plaský cisterciácký klášter, kterému obec patřila a pro který Santini zbudoval mnoho staveb. Pův. malá trojboká kaple byla při přestavbě r. 1865 rozšířena přístavbou nové obdélné lodě.
 kaple sv. Jana Křtitele
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Hodyně
Kaple sv. Jana Křtitele v Hodyně je barokní stavbou vybudovanou z popudu opata plaského kláštera Silvestra Hetzera roku 1751. Nahradila starší svatostánek zmíněný poprvé roku 1558. Dnes má opravený štít, ale interiér je, podle literatury, zdevastován.
 kaple sv. Prokopa
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Praskolesy
Gotická obdélná hřbitovní kaple s trojbokým závěrem, gotickými okny a portálem. V kapli je socha sv. Prokopa z konce 14. století a nástěnné malby J. Scheiwla. Byli zde pohřbíváni karlštejnští děkani, kteří od r. 1671 pobývali na zdejším zámečku.
 kaple sv. Rozálie
390.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, chátrající, volně přístupno, Plzeňský kraj, Radnice
Barokní hřbitovní kaple z roku 1713 byla postavena na louce manželů Duchcovských, na které se od roku 1680 pohřbívaly oběti epidemií. V roce 1835 kapli poškodil požár a již roku 1836 byla nákladem měšťana Václava Vojtěcha Duchcovského opravena. Památkově chráněna je od května 1958.
 kašna
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Radnice
Pískovcová kašna z druhé poloviny 19. století (snad z roku 1870). Má tvar šestiúhelníku se spodní okosenou a horní profilovanou hranou. Uprostřed je polygonální pilíř ukončený mělkou mísou. Od šedesátých let 20. století sloužila jako květinová mísa. Roku 1992 byla restaurována a obnovena jako kašna.
 kašna
362.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Rokycany
Památkově chráněná kamenná klasicistní kašna z roku 1827. Jako zdroj vody sloužila do otevření městského vodovodu v roce 1924. V srpnu 1951 byla přemístěna na Urbanovo náměstí do parčíku před děkanstvím. V roce 1997 byla rozebrána, restaurována a v září 1997 se vrátila na své původní místo.
 kašna
362.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Rokycany
Klasicistní kašna s osmibokým kamenným ohrazením a středovým sloupkem z roku 1863. Původně zde bývala kašna dřevěná, která stávala poněkud západněji. Roku 1863 byla kameníkem T. Nechutným přestavěna a roku 1864 byla přenesena na současné místo. V roce 2007 byla opravena.
 Klabava
Starý zámek, Hrádek nad Klabavou
hrad, zřícenina, nepřístupno, Plzeňský kraj, Klabava
Nejstarší zpráva o hradu je z r.1331, kdy jej koupil plzeňský měšťan Konrád z Dobřan. Šlo o stavení se zaoblenými rohy a střílnovými čtvercovými okny ve 2 zachovaných podlažích. V 16. st. byl již pustý. Dnes zbyla pouze zřícenina, hradby zmizely.
 klášter augustiniánů s kostelem Zvěstování Panny Marie
Svatá Dobrotivá
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Zaječov
Augustiniánský klášter s kostelem založil r. 1263 Oldřich Zajíc z Valdeka. Za husitských válek byl vypálen, obnoven r. 1469. V pol. 16. stol. pustý. R. 1676 barokně přestavěn (arch. D. Canevalle). V l. 1830-1886 opraven kostel a obnoven klášter. R. 1950 byl klášter zrušen. R. 1990 vše vráceno řádu.
 klášter benediktinů s kostelem sv. Jana Křtitele
Velíz
ostatní, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj, Kublov
 klášter františkánů
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Hořovice
Budova postavena jako měšťanský dům po r. 1627. R. 1678 získal dům spolu s kostelem Nejsvětější Trojice řád theatinů. Těm patřil do r. 1684. Po nich zde do roku 1950 sídlili františkáni. Budova přestavěna po požáru v r. 1782 Nyní Základní umělecká škola Josefa Slavíka.
 Kokotsko
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Plzeňský kraj, Bušovice
Nezřetelné tvrziště v lese na břehu Kokotského rybníka. Tvrz bývala centrem vsi Kokot, která je zmíněna v roce 1358. Ves zpustla a zanikla na počátku 16. století. Archeologicky je tvrz doložena do 14. století a zanikla ještě dříve než samotná ves.