Turistické cíle v okolí obce Horní Blatná

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Karlovarský kraj,  Karlovy Vary  (KV)

Znak a historie

Městečko bylo založeno kolem r. 1530 a privilegiem krále Ferdinand I. z 30. července 1555 bylo povýšeno na město. Zároveň mu byl dán i znak, který však nebyl v listině vymalován. To snad bylo příčinou toho, že z neporozumění heraldickému popisu byl znak obrácen k levé straně a tak se ho trvale užívalo. Uznáváme tuto obrácenou formu za historicky vžitý znak, třebaže je v neshodě s textech Ferdinandova privilegia. Také o podobě lva byla zřejmě nejistota, a proto přípisem zemského výboru království Českého bylo asi počátkem minulého století přikázáno, že levé pole štítu má být vodorovnou linií dělené a v horním poli má být doleva kráčející, nikoli vztyčeně stojící lev s pozdviženou pravou přední tlapou, v dolním poli pak rýžovací hrábě zkřížené s hornickým špičákem, v původním privilegiu bylo však řečeno „Seiffengabel und Kberulbawen“.
Popis znaku:
Štít svisle rozpoltěný. V pravé polovině červené je stříbrné břevno, levá polovina je příčně dělená na dvě pole. V horním červeném poli je doleva kráčející stříbrný lev jednoocasý s pozdviženou pravou přední tlapou. V dolním poli rovněž červeném jsou zkřížené nástroje k těžbě cínu, totiž rýžovací hrábě a hornický špičák v přirozené barvě.