Hrady.cz

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Turistické cíle v okolí obce Oprechtice

Plzeňský kraj,  Domažlice  (DO)
Nalezeno celkem 85 záznamů, 3 / 8 stran, vyhledáno za 0.03 sec
augustiniánský konvent s kostelem Nenabevzetí P.Marie-Domažlice
Autor: © Vlastislav Mareček, 06/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku konvent obutých augustiniánů u kostela Nanebevzetí P. Marie
428.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Domažlice
Konvent řádu obutých augustiniánů založil v roce 1287 český král Václav II. a jeho manželka Jitka. V průběhu husitských válek byl vypálen, později znovu poškozen při rozsáhlém požáru v roce 1747. Řád ve městě působil až do roku 1950.
Místo kde stávala tvrz - Pohled od silnice na dům č.p. 45 (s červenou střechou), kde stávala tvrz
Autor: © Luděk Pitter 11/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Koryta
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Bezděkov
Ves Koryta, od r. 1331 součást bezděkovského statku, ve vlastnictví Petr z Rožmberka. Ve 14. stol. zde Sobětičtí ze Sobětiček postavili tvrz, ta koncem 15. stol. zpustla. V 18. stol. zbytky tvrze využity ke stavbě sýpky, která byla r. 1896 zbořena.
Autor: © 2003 Luděk Pitter
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku kostel Narození Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Plzeňský kraj, Osvračín
Autor: © Luděk Pitter 07/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku kostel Narození Panny Marie
430.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Domažlice
Jednolodní kostel, vchod do věže je z náměstí, vchod do kostela z ulice. Vznik je datován do 14. st. Při požáru v r.1747 shořel chrám, věž i se zvony. V l.1751–1756 kostel znovu postaven v barokním slohu. Zařízení kostela je převážně z 18. stol. Od r. 1756 je zde oltář Narození Panny Marie.
obnovené základy
Autor: © vaclav jelinek, 10/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku kostel Panny Marie Bolestné
600.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Fleky
Farní kostel založen v roce 1676 Lamingenem z Albénreuthu. V polovině 20. stol. vyhořel a byl stržen. Dnes připomínán pietním místem.
- Se svolením provozovatere serveru kdyne.cz
Autor:
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku kostel sv. Anny
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Plzeňský kraj, Všeruby
Poutní kostel sv. Anny na vrchu Tanaberk byl postaven v letech 1712–1717 Markem Ant. Gilmettim z Klatov. Malby pocházejí z let 1725–1727. V r. 1865 kostel vyhořel, do konce 19. stol. opraven. Po zchátrání obnoven v letech 1978-1979 a 1992-1995. Obnoveny i anenské poutě.
Západní průčelí kostela s terasou a vstupem do trautmannsdorfské hrobky
Autor: © Filip Matoušek 08/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku kostel sv. Anny na Vršíčku
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Horšovský Týn
Chátrající pozdně gotický kostel sv. Anny postavený pány z Ronšperka r. 1516, v 18. st. upraven barokně, v letech 1835-1842 v jeho podzemí zřízena rodová hrobka Trauttmansdorffů. Dochována síťová klenba presbytáře a zbytky fresek.
Celkový pohled od východu
Autor: © Filip Matoušek 08/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku kostel sv. Apolináře
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Plzeňský kraj, Horšovský Týn-Velké Předměstí
Arciděkanský chrám z pol. 13. st., r. 1422 vypálený husity a v 18. stol. dokončený v barokním slohu. Opraven v l. 1926-27. Jednolodní obdélná stavba s křížovou klenbou zaklenutým presbytářem a kaplí. Ve zdech náhrobní kameny z l. 1510-1834.
- kostel je v současnosti čerstvě opravený
Autor: © Stanislav Drda 07/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku kostel sv. Jakuba Většího
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Plzeňský kraj, Staňkov
První zmínky o kostelu z 1. pol. 13. stol. Původně gotické kněžiště v 17. stol. upravováno. V letech 1987 až 1991 kostel opravován a pod zvonicovým patrem věže objevena kamenná ostění gotických oken, dnes již bohužel osekaná a překrytá omítkou.
Autor: 2003 © Luděk Pitter
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku kostel sv. Jana Křtitele
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Plzeňský kraj, Chudenice
Původní gotický kostel byl postaven ve 2.pol. 14.st., později barokně přestavěn. V 16.st. přistavěna sakristie a v 17.st. věž. K posledním úpravám došlo počátkem 19. st. Historie kostela je spojena s rodem Černínů z Chudenic. Rod Černínů je spojován s počátkem obce ve 12. st. a žil zde do r. 1945.
Autor: © Luděk Pitter 06/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku kostel sv. Jana Křtitele
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Plzeňský kraj, Janovice nad Úhlavou
Kostel byl postaven jako raně gotická stavba ve 13. stol. R. 1764 byl barokně přestavěn a byla přistavěna věž. Na zdech presbytáře byly objeveny malby z první třetiny 14. století, které jsou zařazeny do seznamu UNESCO (seznam kulturních památek světového dědictví).
Zříceniny kaple Sv. Markéty
Autor: © Vlky, Jirka Čížek
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku kostel sv. Markéty
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Poleň
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
© Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076 IP 35.172.201.102, RSS, Vaše oblíbená místa,