Turistické cíle v okolí obce Kvilda

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Jihočeský kraj,  Prachatice  (PT)
Nalezeno celkem 56 záznamů, 1 / 5 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 Antýgl
928.0 m. n.m.
Antigelhof, Otýgl, Tigel
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Srní
Bývalý královský dvorec, prvně připomínán r. 1500. Od r. 1523 sklárna, odtud název podle jediné pece ve sklárně "ein Tiegel", z toho Antýgl. Dnes jádro známého autokempingu, významná křižovatka turistických, bežeckých a cyklistických tras.
 dům U jelena
698.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Vimperk
Dům čp. 61 se znamením jelena patří k několika málo dochovaným barokním domům ve Vimperku. Dnešní podoba pochází ze 17. a 18. století, důkladná oprava proběhla roku 2005.
 hájenka na Březníku
1050.0 m. n.m.
Březník; Pürstling
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Plzeňský kraj, Modrava
Hájenka na Březníku ležící asi 8 km záp. od Modravy poblíž Roklanského potoka v Luzenském údolí patří k nejdeštivějším územím v České Republice. Od r. 2002 informační středisko Národního Parku Šumava, v letní sezoně pohostinství.
Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/hrady/class/class.ciselnik.php on line 137
 Haselburg
Hrádek
hrad, zřícenina, , Jihočeský kraj, Vimperk
Dělostřelecká předsunutá bašta v podobě mohutné válcové věže obehnané podkovovitou hradbou z r. 1479 jako kompenzace nepříznivé polohy hradu po spojení hradu s městem v jeden opevněný celek po r. 1479. V 18. a 19. st. byla obehnána zástavbou chalup.
 Hauswaldkapelle
sakrální památky - kaple, zřícenina, nepřístupno, Plzeňský kraj, Srní
Bývalé poutní místo nad osadou Srní uprostřed kraje Karla Klostermanna. Roku 1820 tu byla postavena malá kaple, roku 1860 druhá a v letech 1901–1902 přestavěna potřetí. Po roce 1945 postupně zchátrala až byla zbourána útvarem pohraniční stráže.
 hřbitovní kaple sv. Anny
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Kašperské Hory
Původně středověký karner, barokně upravený v roce 1757. Autorem přestavby a nástěnných maleb v kapli je Josef Hager. Barokní oltář vyzdoben sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava a hornickým reliéfem.
 Chalupská slať
910.0 m. n.m.
Svinná Lada
přírodní scenerie, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Borová Lada
Rozsáhlé rašeliniště Chalupská Slať s krátkou naučnou stezkou, vedoucí k vyhlídkové plošině na největší rašelinné jezero v Čechách. V minulosti byla slať poškozena těžbou rašeliny.
 kaple
Malý Kozí Hřbet
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Rejštejn
Kaple z r. 1845. Ves Malý a Velký Kozí Hřbet, která v 15. století náležela k hradu Kašperku. V r. 1458 a později zde vedla Zlatá stezka, cesta spojující Bavorsko s Čechami. R. 1930 zde bylo 320 domů. Obyvatelé byli vesměs zemědělci nebo dřevorubci.
 kaple Čtrnácti svatých pomocníků
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Vimperk
Slohově čistou jednolodní barokní kapli se čtvercovým presbytářem založil v roce 1708 šumavský sklář Michal Müller jako rodovou hrobku. V roce 1709 zemřel a stavby se ujal jeho syn Valentin Antonín. Stavba byla dokončena roku 1714. V interiéru je malý dřevěný kůr, strop je zdoben původní výmalbou.
 kaple Panny Marie
904.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Strážný
Kaple Panny Marie postavené roku 1834 na Kamenném vrchu severozápadně nad Strážným.
 kaple Panny Marie Bolestné
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Stachy
Barokní kaple z 1. pol. 18. století nad pravým břehem Jáchymovského potoka je nejstarší dochovaná sakrální stavba ve Stachách. Chrání vývěr pramene, kterému byla připisována léčivá síla. Místo loučení králováků s domovem při odchodech za lepším živobytím do ciziny. Opravena v 90. letech 20. století.
 kaple sv. Antonína Paduánského
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Javorník
Kaple byla postavena v l. 1939-1940 podle projektu Ing. Františka Fialy, stavbu financovaly pojišťovna Slavia a Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze. Kaple v průběhu času zchátrala až do havarijního stavu. R. 2011 byla díky nadačnímu fondu Karla Klostermanna odkoupena a r. 2012 zrekonstruována.