Neděle, 28. únor 2021. Svátek slaví Lumír, zítra Horymír, Rufin

Turistické cíle v okolí obce Písek

nebo vyberte

Písek

Jihočeský kraj,  Písek  (PI)
Nalezeno celkem 88 záznamů, 4 / 8 stran, vyhledáno za 0.01 sec
 kostel sv. Anny
466.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Veselíčko
Kostel postaven v letech 1851–1854 a roku 1857 povýšen na farní. Na kostelní věži byly původně 4 zvony, tři však byly zrekvírovány v průběhu 1. svět. války, zbyl jen umíráček. Před kostelem sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Erazima.
 kostel sv. apoštolů Petra a Pavla
428.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Albrechtice nad Vltavou
Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla románského původu z doby po r. 1150, barokně upraven v 18. stol. V presbytáři unikátně dochované románské fresky z doby stavby. Zeď okolního hřbitova lemována 108 jedinečnými kapličkami z let 1841-1854 s texty faráře Víta Cízy a malbami lidového malíře Fr. Mikuly.
 kostel sv. Bartoloměje
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Červená
Areál repliky románsko-gotického, barokně upraveného kostelíka, postaveného z fragmentů původní stavby ve vsi Červená, jejíž zbytky jsou dnes pod hladinou Orlické přehrady. Původní stavbu z 12. století nechala postavit zřejmě paní Zdislava, matka Jiřího z Milevska kolem roku 1190.
 kostel sv. Havla
390.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Myšenec
Pův. románský kostelík s apsidou z konce 11. stol., kolem r. 1270 přístavbou zvětšen na gotický kostel dnešního rozsahu. Regotizační úpravy ze 70. let 19. stol. V presbytáři a sakristii zachovány gotické fresky z pol. 14. stol. Zařízení novogotické. Místní farnost spravována děkanstvím v Protivíně.
 kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Květov
Renesanční kostel s gotizujícími prvky (hrotitě zaklenutá okna apod.) údajně z roku 1567.
 kostel sv. Jiljí
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Mirotice
Původně románský kostel, snad z poloviny 12. století, připomínán v r. 1254. R. 1497 uváděn jako utrakvistický. Barokně přestavěn v r. 1694. Dnešní podoba je důsledkem pseudorománské přestavby v letech 1870–72.
 kostel sv. Jiljí
390.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Heřmaň
Románsko-gotický kostel z 1. poloviny 13. století je významný prvním doloženým užitím polygonálního závěru v jihočeském prostoru. Střídmá barokní úprava podle plánů Pavla Ignáce Bayera proběhla v letech 1717–1719. Kostel je obklopen funkčním hřbitovem s kamennou ohradní zdí.
 kostel sv. Kateřiny
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Varvažov
Raně gotický kostel ve Varvažově nechali postavit strakoničtí johanité v polovině 13. století. Loď barokní z roku 1713.
 kostel sv. Linharta
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Oslov
Původně gotický jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem a mohutnou věží. Jako farní je uváděn roku 1353. Z gotické stavby se zachovala jižní část lodi, část presbytáře a věž. Kostel byl významně přestavěn a rozšířen? roku 1778, opraven byl roku 1914. Ve věži druhotně osazen portál ze 13. století.
 kostel sv. Václava
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Písek-Václavské Předměstí
Raně barokní kostel postavený v letech 1695–97 na místě raně gotického kostela, zničeného za třicetileté války. Autorem projektu byl architekt J. A. de Maggi.V interiéru byla objevena unikátní freska, znázorňující upálení M. Jana Husa. .
 kostel sv. Vavřince
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Putim
Kostel postavila pravděpodobně kolem roku 1270 zvíkovská královská huť. Severní loď s věží přistavěna ve 14. stol. Jižní loď později sloužila katolíkům, severní utrakvistům. Poslední výrazná přestavba kostela proběhla v 18. století.
 Kožlí
tvrz, chátrající, nepřístupno, Jihočeský kraj, Předotice
Renesanční tvrz, vybudovaná pravděpodobně za Řepických ze Sudoměře. Tvrz střídala majitele, posledními šlechtickými majiteli byli Černínové. V hmotě dvora se dochovala obytná část tvrze s poměrně dobře zachovanými interiéry.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147