Pátek, 5. březen 2021. Svátek slaví Kazimír, zítra Miroslav

Turistické cíle v okolí obce Písek

nebo vyberte

Písek

Jihočeský kraj,  Písek  (PI)
Nalezeno celkem 88 záznamů, 3 / 8 stran, vyhledáno za 0.03 sec
 Karlov
zámek, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Smetanova Lhota
Lovecký zámeček byl postaven v pol. 18. stol. Karlem Gottliebem von Bisingen.V letech 1783–1842 se jeho majiteli stali Vratislavové z Mitrovic a po nich Schwarzenberkové. Od roku 1950 je využíván k potřebám dětského tábora.
 katovna u Nymburských
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Nový Dvůr
Katovnu (pův. rasovnu) získal r. 1750 za obydlí písecký kat Antonín Nymburský. Po r. 1788 (zrušení trestu smrti) zastával jen místo rasa. R. 1790 mu byla katovna připsána. V průběhu dalších let byla stavebně upravována, v 70. l. 20. stol. ji rodina Nymburských prodala. Nedávno byla zrekonstruována.
 Kbelnice
440.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Přešťovice
Přestavěná budova tvrze, postavené zřejmě Řepickými ze Sudoměře po r. 1564; doložena je r. 1595 při prodeji vsi a dvora, r. 1686 upravena na sýpku. Dochován dvoupatrový špýchar a navazující užší západní křídlo s etážovým renesančním štítem.
 Kdanský dvůr
425.0 m. n.m.
Kloub
ostatní, chátrající, nepřístupno, Jihočeský kraj, Pohorovice
Bývalý svobodnický statek poprvé zmiňovaný roku 1490, v pol. 19. století přestavěn ve stylu selského baroka, poč. 20. století získal dnešní podobu. V současnosti je v soukromých rukou.
 Kestřany
zámek
zámek, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Kestřany
Zámek byl postaven K. Paarem v 17. stol. Kolem byla vybudována okrasná zahrada a vinice. R. 1924 přešel pod správu státu, který jej využíval jako byty, sklad obilí a dílny. Od roku 2005 je v soukromém vlastnictvím.
 Kestřany - dolní tvrz
Barchovská tvrz
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Kestřany
Menší tvrz, postavená zřejmě koncem 14. století, později neužívaná a r. 1491 neobývaná a užívaná jako pivovar. Dochována gotická obytná věž, sklepy a hradba s baštou, dvě nižší budovy pocházejí až ze švamberské přestavby v 15. st.
 Kestřany - horní tvrz
tvrz, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Kestřany
Mohutná tvrz, postavená koncem 13. st. zřejmě pány z Kestřan jako součást písecké manské soustavy, později rozšířená a v 15. st. doplněná o čelní palác. Dochována řada unikátních detailů – křížová žebrová klenba, sklípková klenba kaple, portály.
 klášter dominikánů s kostelem Povýšení sv. Kříže
sakrální památky - klášter, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Písek
Dominikánský klášter byl v těchto místech od 13. století. V roce 1419 byl klášter vypleněn, poté sloužil jako solnice. Obnoven byl v 17. století. V roce 1780 byl klášter zrušen a budova byla upravena pro soud a věznici.
 Klokočín
tvrz, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Maletice
Jednopatrová obdélná tvrz prvně zmiňovaná v l. 1401 – 1408. Majiteli byli bratři Hynek a Purkart z Klokočína Tvrz často měnila majitele.
 kostel Narození Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Písek
Raně gotická trojlodní pseudobazilika z 1. pol. 13. stol. Hodnotný portál z roku 1489. Renesanční štíty severní lodi jsou z 16. století. V letech 1741–43 přistavěna barokní kaple svatého Jana Nepomuckého. V roce 1886 byl chrám částečně regotizován.
 kostel Nejsvětější Trojice
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Písek
Pozdně gotický až renesanční hřbitovní kostel z let 1549-76. V r. 1949 hřbitov zrušen a v 70. letech přeměněn na pietní park. Kostel slouží jako koncertní síň. V interiéru pozdně renesanční kazatelna a originály barokních plastik z kamenného mostu.
 kostel sv. Alžběty Portugalské
390.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Protivín
Barokní kostel z let 1661–62 byl postaven původně jako špitální. Fara sem byla přenesena roku 1683. Součást areálu s budovou děkanství (severně) a bývalého špitálu, dnes kaplanky (jižně), kolem dvou nádvoří. Současná podoba je výsledkem úpravy podle projektu P. I. Bayera (1721).
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147