Turistické cíle v okolí obce Staré Bříště

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Vysočina,  Pelhřimov  (PE)
Nalezeno celkem 154 záznamů, 9 / 13 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 Lhotka
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Vysočina, Lhotka
Tvrziště málo doložené tvrze na ostrůvku uprostřed zaniklého rybníka. V roce 1413 je uváděn Vacek ze Lhoty, jeho predikát je pravděpodobně jedinou zmínkou o zdejším panském sídle. V pramenech po roce 1413 se hovoří výlučně o vsi.
 Libkova Voda
zámek, zachovalý, volně přístupno, Vysočina
Klasicistní zámek postaven pravděpodobně Maxmiliánem Regalem či jeho dcerami v období od prvé čtvrtiny do konce 18. století. V r. 1841 zde pobýval Bedřich Smetana. R. 1949 zestátněn, patřil státnímu statku Pelhřimov. Dnes v soukromých rukou.
 Lipnice
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina, Lipnice nad Sázavou
Mohutný hrad založený na poč. 14. stol., prvně písemně zmíněným majitelem Raimund z Lichtenburka, dále např. páni z Lipé. Poté přestavěný pozdně goticky, upravený renesančně i barokně. R.1869 zpustl po požáru. Od roku 1925 postupně rekonstruován.
 městská šatlava
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina, Pelhřimov
Dům čp. 11, bývalá městská šatlava, dnes slouží jako expozice městského muzea. Jako městské vězení sloužil od 16. stol. do r. 1849, kdy je převzal okresní soud. Přístupna je mučírna v bývalé gotické baště, cela, dvůr a vězeňská kaple sv. Kříže.
 Městské divadlo
Pelhřimov
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina
Neoklasicistní budova divadla byla přestavena z vyhořelé barokní solnice z roku 1707. Divadlo vystavěl v letech 1895–1896 stavitel Stanislav Rokos.
 městské opevnění
Pelhřimov
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, nepřístupno, Vysočina
Opevnění, budované v období 14.–16.století, dokončené po požáru města r. 1554. Dochovány tři brány, několik bašt, městská i parkánová zeď. Zasypáním příkopů vznikly ulice obkružující městské jádro.
 mlýn
410.0 m. n.m.
technická památka, chátrající, nepřístupno, Vysočina, Želiv
Barokní památka s vysokou vypovídací hodnotou, v současné době těžce zbědovaná.
 Národní památník odposlechu
500.0 m. n.m.
zatopené žulové lomy u Lipnice nad Sázavou
pomník, památník, zachovalý, nepřístupno, Vysočina
V zatopených žulových lomech u Lipnice nad Sázavou vytesala skupina mladých kameníků v roce 2005 téměř třímetrový reliéf představující obří ucho, později pak ústa a oči – na paměť špiclování za bývalých režimů.
 návesní kaple
646.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Zbinohy
Památkově chráněná návesní kaple z 19. století má neobvyklý kruhový půdorys. Jedná se o zděnou stavbu s hladkou fasádou bez ozdob, v průčelí je pravoúhlý vchod. Interiér je plochostropý. Zastřešena je polygonální jehlancovou střechou, zakončenou makovicí a křížem. Státem chráněna je od roku 1958.
 návesní kaple
540.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Vokov
Návesní kaple z 18. či začátku 19. století. Má čtvercový půdorys, vstup je pravoúhlý a malá okénka v bočních stěnách jsou zaklenuta do půlkruhu. Uvnitř je kaple plochostropá. Kaple má stanovou šindelovou střechu se zvoničkou. Tato drobná sakrální lidová stavba je památkově chráněna od roku 1958.
 návesní kaple
Staré Bříště
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina
Kaple na návsi pochází z roku 1865. Vedle ní žulový podstavec, fragment krucifixu.
 Nemojov
Blažkův zámek
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Vysočina
Zachované mohutné (8 m široké a 4 m hluboké) příkopy a valy bývalé gotické tvrze, zvané též Blažkův zámek, v lese u vsi Nemojov. Patřila pánům z Vokova, zpustla v 16. století.