Turistické cíle v okolí obce Staré Bříště

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Vysočina,  Pelhřimov  (PE)
Nalezeno celkem 154 záznamů, 8 / 13 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kostel sv. Petra a Pavla
410.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Želiv
Původně románská stavba (kvádrové zdivo odhaleno na exteriéru), přestavěná barokně (snad podle projektu Santiniho).
 kostel sv. Petra a Pavla
Úsobí
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina
Původně gotický kostel ze 14. století, barokně přestavěn v letech 1759–60 jihlavským stavitelem A. Aiglem. Severně od kostela stojí kostnice z roku 1759. Nedaleko kostela je rokoková fara z roku 1784 a zajímavá socha Piety z roku 1786.
 kostel sv. Václava
640.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Branišov
Barokní kostel sv. Václava postaven na místě starší kaple v letech 1749–1751, snad Anselmem Luragem. Památkově chráněn je celý areál, sestávající kromě kostela z hřbitova, márnice, ze zděné ohradní zdi a z dvojice bran v ohradní zdi, situovaných po obou stranách vstupu do kostela.
 kostel sv. Vavřince
540.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Vyskytná nad Jihlavou
Gotický farní kostel prvně zmiňován r. 1303. Opravován po požáru v 15. stol. a patrně tehdy doplněn o věž. Opraven a barokně přestavěn r. 1709 po požáru z r. 1675. Dále opravován v r. 1948, archeologický průzkum proveden v letech 2005-2007. Kostel se hřbitovní zdí památkově chráněn od r. 1958.
 kostel sv. Vavřince
518.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Rynárec
Původní románský kostel nejprve přestavěn goticky a poté roku 1733 barokně. R. 1749 poprvé opravován a poslední oprava provedena r. 2005. Z původního románského kostela pochází věž, ovšem barokně přestavěná. Kostel je jednolodní, obdélníková stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem
 kostel sv. Víta
Pelhřimov
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina
Nejstarší sakrální stavba Pelhřimova, vysvěcena r. 1236. Původně farní, poté filiální, poté hřbitovní a nakonec gymnasialní. R. 1614 renesančně přestavěn, barokní přestavba z l. 1739–1740. Dnes výstavní síň a galerie.
 kostel sv. Víta
385.0 m. n.m.
Zahrádka
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Horní Paseka
Románsko-gotický kostel sv. Víta je jediný stavební pozůstatek městyse Zahrádka zatopeného vodami nádrže Švihov na Želivce. Kostel s barokními úpravami v péči NPÚ zpřístupňován příležitostně. Zachovány gotické nástěnné malby. Socha faráře Josefa Toufara připomíná jeho působení v letech 1940-1948.
 Kostelec
Vestenhof
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Vysočina, Kostelec
Zaniklý hrádek jehož pozůstatkem jsou valy a náznaky zdí. Vybudován pravd. ve 13. stol., v letech 1360–1366 zmiňováni Oldřich a Mikuláš Hamr z Kostelce, r. 1364 Havel z Pacova, poté Jaroslav ze Šternberka a znovu Havel. Zanikl pravd. před r. 1464.
 kovárna
640.0 m. n.m.
technická památka - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Zbilidy
Památkově chráněný objekt tvoří budova bývalé kovárny, obytný dům a hospodářský dvůr. Kovárna byla postavena v roce 1863. Dominantou celé stavby jsou dva mohutné oblouky. Jedná se o vzácně zachovalou ukázku lidového stavitelství 19. století na Vysočině.
 Kvasetice
zámek, chátrající, nepřístupno, Vysočina
Pseudogotický zámek z poloviny 19. století je součástí hospodářského dvora nacházejícího se v centru Kvasetic.
 Lhotice
Nová tvrz, Horní tvrz
tvrz, zřícenina, volně přístupno, Vysočina, Lhotice
Mladší ze dvou tvrzí ve Lhotici, založ. J. Dobrovítovským v pol.16.stol. V druhé pol.17.stol. patří Želivskému klášteru. V r. 1832 upravena na školu, dnes užívána k bydlení. Dochována bašta ze 16. stol. s nástavbou ze 17. stol. a klíčovými střílnami.
 Lhotice
Stará tvrz, Dolní tvrz
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Vysočina, Lhotice
Tvrziště gotické tvrze ze 14. století. Jediný známý držitel je Markvart, sídlící zde kolem roku 1400. Kdy a jak tvrz zanikla, prameny neuvádějí. Dochováno trojúhelníkové jádro, valy a příkopy na ostrohu nad Želivkou.