Turistické cíle v okolí obce Staré Bříště

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Vysočina,  Pelhřimov  (PE)
Nalezeno celkem 154 záznamů, 6 / 13 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 klášter benediktinů/premonstrátů s kostelem Narození Panny Marie
406.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Želiv
Klášter benediktinů zal. r. 1139 biskupem Ottou a knížetem Soběslavem a jeho manželkou Adlétou. Od roku 1149 patří premonstrátům. Románský kostel po požáru r. 1712 zničen. V l.1713 - 1714 postasven J. B. Santinim nový kostel ve stylu barokní gotiky.
 kostel Božího Těla
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, nepřístupno, Vysočina, Červená Řečice
Původně gotický kostel s neobvyklým závěrem v podobě apsidy, přestavěný renesančně.
 kostel Jména Panny Marie (dříve sv. Mikuláše)
Vyskytná u Pelhřimova
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina
Jednolodní gotický kostel, pravděpodobně z druhé poloviny 14. století, jako farní uváděn roku 1384, zbarokizován a novogoticky přestavěn v roce 1908. Dochovaly se některé gotické prvky, včetně kamenné křtitelnice a zabílených fresek.
 kostel Nanebevzeti Panny Marie
Vojslavice
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina
Raně středověký kostel je uváděn v souvislosti s nedalekou tvrzí. Roku 1680 vyhořel a byl obnoven, v letech 1721–23 byl upraven J. Santinim.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Ústrašín
Kostel založen v polovině 13. století, poprvé připomínán r. 1384, farnost je doložena roku 1354. Věž a sakristie byly přistavěny kolem roku 1728. Dochovalo se pozdně románské bronzové dveřní klepadlo v podobě lví hlavy a gotická kropenka.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Nový Rychnov
Kostel vystavěn v l. 1343 až 1363. Poškozen za třicetileté války, opraven počátkem 18. století. R. 1827 zničen požárem. Opraven r. 1829.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Chvojnov
Kostel založil biskup Tobiáš z Bechyně r. 1296. Dochovala se řada gotických prvků, včetně kamenné křtitelnice a fresek v presbytáři z období kolem r. 1400. Dnešní barokní podoba z r. 1791.
 kostel Narození Panny Marie
665.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Větrný Jeníkov
Jednolodní farní kostel Narození Panny Marie nechal v letech 1720 až 1735 postavit majitel panství, rytíř Jan z Minetti ve stylu lidového baroka. Opravován byl v roce 1792. V polovině 19. století vyhořel a opraven byl v letech 1851-52. Památkově chráněný je od roku 1958.
 kostel Narození Panny Marie
560.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Zachotín
Původně gotický kostel byl radikálně barokně přestavěn roku 1718 pražským arcibiskupem hrabětem Ferdinandem z Kuenburgu. Jednolodní orientovaný kostel s polygonálním závěrem má před západním průčelím s bohatým barokním štítem předsíň se neobvyklou stanovou střechou. Památkově chráněný od roku 1958.
 kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku
765.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Nový Rychnov
Staré poutní místo s pramenem, první kaple zřízena r. 1555. Nyní poutní barokní kostel z roku 1752, postavený na místě svého předchůdce z roku 1652. Okolo kostela zeď s ambity, u pramene barokní kaple.
 kostel sv. Bartoloměje
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Pelhřimov
Trojlodní bazilika z počátku 14. století, poprvé uváděna r. 1439. Rozšířena v r. 1553, r.1576 přistavěna 60 m vysoká věž. Přestavěna v l. 1646 a 1766. Cínová křtitelnice z r. 1517, křížová cesta od V. Foerstera a dřevěné jesličky F. Bílka.
 kostel sv. Bartoloměje
500.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Dušejov
Barokní novostavba kostela sv. Bartoloměje z let 1780–1787 postavená dle projektu pražského stavitele Jana Josefa Pachnera. Stojí na místě kostela, jehož existence je doložena ve 14. století, který musel být z důvodu špatného stavu roku 1771 uzavřen a roku 1780 zbořen. Památkově chráněn od r. 1958.