Turistické cíle v okolí obce Staré Bříště

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Vysočina,  Pelhřimov  (PE)
Nalezeno celkem 154 záznamů, 5 / 13 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kaple sv. Floriana
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Pelhřimov
Prostá barokní kaple na obdélném půdorysu byla postavena na konci 17. století. V roce 1788, za josefinských reforem, byla odsvěcena a prodána pelhřimovskému meštanu Václavu Kolínskému. Dnes je opravena a znovu vysvěcena.
 kaple sv. Haštala
410.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Želiv
Osmiboká zděná barokní kaple z roku 1728 stojí nad pramenem s údajně léčivou vodou, kterou podle pověsti objevil třetí opat želivského kláštera Haštal, žijící zde na konci 12. století. Kaple je zastřešena stanovou mansardovou střechou pokrytou taškami, uvnitř je vymalován výjev objevení pramene.
 kaple sv. Jakuba
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Ježená
Barokní kaple sv. Jakuba stojí na návsi obce Ježená od roku 1775. Kaple je čtyřboká, se zvoničkou na vrcholu jehlancové střechy. Její barokní charakter je setřen pozdějšími úpravami. Původní zvonek z roku 1782 byl v první světové válce zrekvírován, dnešní zvonek je z roku 1922.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
665.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Větrný Jeníkov
Drobná kaple čtvercového půdorysu byla vystavěna po polovině 18. století. Fasáda kaple je hladká, bez výzdoby. Interiér je zaklenut českou plackou. Kaple má šindelovou střechu ve tvaru čtyřbokého stanu, na vrcholu je kovový dvouramenný kříž. Kaple je památkově chráněna od roku 1958.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
510.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Dvorce
Návesní kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena v roce 1862 v klasicizujícím stylu. Obdélná stavba, doklad venkovské sakrální architektury 19. století, je uzavřena segmentovým závěrem. Má sedlovou střechu, ze které vyrůstá polygonální otevřená zvonička. Památkově je kaple chráněna od roku 1958.
 kaple sv. Mikuláše
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Vysočina
Jednoduchá novobarokní kaple byla postavena r. 1850. Postavit ji patrně nechali přívrženci Mikuláše z Vlásenice († r. 1495), prostého sedláka, později proroka a kazatele, který měl na tomto místě často dlít. Míval vidiny a rozmlouval s Bohem - na zákl. těchto rozmluv vytvořil své učení.
 kaple sv. Petra a Pavla
550.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Bílý Kámen
Barokní návesní kaple stojící na čtvercovém půdorysu se zaobleným nárožím byla postavena na konci 18. století. Interiér kaple je zaklenutý valenou klenbou s lunetovými výsečemi. Kaple má plechovou stanovou střechu zakončenou čtyřbokou zvonicí s cibulí, makovicí a křížem na vrcholu.
 kaple sv. Václava
510.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Hybrálec
Pozdně barokní kaple z let 1828 - 1829, kterou vyprojektoval významný regionální stavitel té doby Martin Schindler ze Štoků. Vysvěcení proběhlo 28. září 1829 a celebroval jej jihlavský farář Martin Ignác Weber. V letech 1994 až 2006 proběhla celková rekonstrukce. Památkově chráněna od roku 1958.
 kaple svaté Rodiny
580.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Jihlava-Hosov
Návesní kapli čtvercového půdorysu postavil r. 1749 místní láník Mathes Pistauer jako poděkování za záchranu rodiny při požáru. Podle některých zdrojů je kaple zasvěcena Nejsvětější Trojici. V interiéru bývaly barokní iluzivní malby, zničené při opravě stavby. Památkově chráněna je kaple od r. 1958.
 kaplička sv. Jana Nepomuckého
455.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Těchoraz
Drobná výklenková kaplička nejasného stáří má obdélný půdorys s nikami na západní a východní straně. V nich byly umístěny dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého, které byly zcizeny roku 1975. Kaple je udržována v dobrém technickém stavu.
 kaplička sv. Václava
Chvojnov
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Vysočina
Barokní kaplička z 18. století, s moderním reliéfem.
 kašna se sochou sv. Jakuba Většího
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Pelhřimov
Kašna na pelhřimovském náměstí je doložena k r. 1546. Současná podoba je z r. 1828, opravena r. 1888. Na osmibokém sloupu uprostřed kruhové nádrže stojí socha sv. Jakuba Většího v poutnickém rouchu, čtyři chrliče mají podobu lvích hlav.