Turistické cíle v okolí obce Lhotice

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Vysočina,  Pelhřimov  (PE)
Nalezeno celkem 157 záznamů, 7 / 14 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 kostel sv. Markéty
520.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Loukov
Kostel sv. Markéty prvně doložen r. 1352, věž přistavěna až ve 2. polovině 17. stol. Při opravách r. 1941 objeveny v interiéru gotické nástěnné malby ze závěru 14. stol. a následně restaurovány. Varhany z doby před r. 1838. Filiální kostel ve farnosti Lipnice n. Sázavou.
 kostel sv. Martina
Dolní Město
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Vysočina
Gotická stavba kostela Sv. Martina je z 1. pol. 14. st. Kostel původně zasvěcený Sv. Janu Křtiteli byl později barokně upravován. Historie obce Dolní Město je pevně spjata s historií nedaleké dnešní Lipnice nad Sázavou. Dolní Město bylo nepochybně předchůdcem Lipnice nad Sázavou.
 kostel sv. Martina
Onšov
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina
Farní kostel sv. Martina v Onšově založen r.1256. K románské čtyřúhelníkové lodi s mohutnou věží byl ve druhé pol.14.stol. přistavěn gotický presbytář a sakristie. Další úpravy r.1699 (barokní okna, vnitřní zařízení) a r.1761 (zvýšení a báň věže).
 kostel sv. Maří Magdalény
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina, Červená Řečice
Původně ranně gotický opevněný kostel, vystavěný před rokem 1283 pražským biskupem Tobiášem z Bechyně. Dnešní podoba je z roku 1734, kdy byl obnoven po požáru z roku 1732.
 kostel sv. Mikuláše
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Humpolec
Kostel poprvé připomínán ve 13. stol. Založen jako gotický trojlodní s křížovou lodí. V l. 1722 –1729 byla provedena jeho přestavba za účasti Jana Santiniho. V r. 1993 blesk zničil jednu věžičku a vyžádal si následnou opravu celé věžní krytiny.
 kostel sv. Petra a Pavla
410.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Želiv
Původně románská stavba (kvádrové zdivo odhaleno na exteriéru), přestavěná barokně (snad podle projektu Santiniho).
 kostel sv. Petra a Pavla
353.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Ledeč nad Sázavou
Kostel založen poč.14.st. přesné datum není známo. R.1535 byla dokončena stavba věže. V 16.st.byla přestavěna chrámová loď. Při požáru r. 1806 zničeny čtyři zvony. V l.1930-1931 velká rekonstrukce kostela a v l.1991-1994 další velké opravy.
 kostel sv. Šimona a Judy
600.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Buřenice
Jednolodní, původně farní kostel s obdélníkovým půdorysem, polokruhovým presbytářem a hranolovou věží byl založen ve druhé polovině 13. století. Přestavěn byl v 16. století, jeho současná podoba je z novorománské přestavby z roku 1912. Kostel s areálem hřbitova je památkově chráněný od roku 1958.
 kostel sv. Václava
640.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Branišov
Barokní kostel sv. Václava postaven na místě starší kaple v letech 1749–1751, snad Anselmem Luragem. Památkově chráněn je celý areál, sestávající kromě kostela z hřbitova, márnice, ze zděné ohradní zdi a z dvojice bran v ohradní zdi, situovaných po obou stranách vstupu do kostela.
 kostel sv. Václava
402.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Světlá nad Sázavou
Kostel sv. Václava raně gotického původu postaven před r. 1207 ve tvaru kříže, r. 1569 přestavěn renesančně a r. 1735 rozšířen o dvě boční lodi. Věž o výšce 35 m má typické dřevěné patro v podobě středověkého podsebití. Mobiliář převážně barokní, za oltářem barevná okna podle Maxe Švabinského.
 kostel sv. Víta
Pelhřimov
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina
Nejstarší sakrální stavba Pelhřimova, vysvěcena r. 1236. Původně farní, poté filiální, poté hřbitovní a nakonec gymnasialní. R. 1614 renesančně přestavěn, barokní přestavba z l. 1739–1740. Dnes výstavní síň a galerie.
 kostel sv. Víta
385.0 m. n.m.
Zahrádka
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Horní Paseka
Románsko-gotický kostel sv. Víta je jediný stavební pozůstatek městyse Zahrádka zatopeného vodami nádrže Švihov na Želivce. Kostel s barokními úpravami v péči NPÚ zpřístupňován příležitostně. Zachovány gotické nástěnné malby. Socha faráře Josefa Toufara připomíná jeho působení v letech 1940-1948.