Turistické cíle v okolí obce Lhotice

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Vysočina,  Pelhřimov  (PE)
Nalezeno celkem 157 záznamů, 5 / 14 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kaplička U Kněžny
508.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Petrova Lhota
Poutní místo "U Kněžny" je kaplička z roku 1919, kterou nechala postavit Františka Vošická z Petrovy Lhoty. Vedle kapličky vyvěrá studánka, jejíž voda podle pověsti uzdravila slepou kněžnu.
 kašna se sochou sv. Jakuba Většího
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Pelhřimov
Kašna na pelhřimovském náměstí je doložena k r. 1546. Současná podoba je z r. 1828, opravena r. 1888. Na osmibokém sloupu uprostřed kruhové nádrže stojí socha sv. Jakuba Většího v poutnickém rouchu, čtyři chrliče mají podobu lvích hlav.
 klášter benediktinů/premonstrátů s kostelem Narození Panny Marie
406.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Želiv
Klášter benediktinů zal. r. 1139 biskupem Ottou a knížetem Soběslavem a jeho manželkou Adlétou. Od roku 1149 patří premonstrátům. Románský kostel po požáru r. 1712 zničen. V l.1713 - 1714 postasven J. B. Santinim nový kostel ve stylu barokní gotiky.
 kostel Božího Těla
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, nepřístupno, Vysočina, Červená Řečice
Původně gotický kostel s neobvyklým závěrem v podobě apsidy, přestavěný renesančně.
 kostel Jména Panny Marie (dříve sv. Mikuláše)
Vyskytná u Pelhřimova
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina
Jednolodní gotický kostel, pravděpodobně z druhé poloviny 14. století, jako farní uváděn roku 1384, zbarokizován a novogoticky přestavěn v roce 1908. Dochovaly se některé gotické prvky, včetně kamenné křtitelnice a zabílených fresek.
 kostel Nanebevzeti Panny Marie
Vojslavice
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina
Raně středověký kostel je uváděn v souvislosti s nedalekou tvrzí. Roku 1680 vyhořel a byl obnoven, v letech 1721–23 byl upraven J. Santinim.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Keblov
Původně ranně gotický kostel pochází z konce 13. století. V roce 1895 kostel zcela vyhořel a zničeny byly i zvony. Okamžitě započaly opravy a roku 1897 byl kostel znovu vysvěcen. Nové věžní hodiny jsou z roku 1949.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Chvojnov
Kostel založil biskup Tobiáš z Bechyně r. 1296. Dochovala se řada gotických prvků, včetně kamenné křtitelnice a fresek v presbytáři z období kolem r. 1400. Dnešní barokní podoba z r. 1791.
 kostel Narození Panny Marie
560.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Zachotín
Původně gotický kostel byl radikálně barokně přestavěn roku 1718 pražským arcibiskupem hrabětem Ferdinandem z Kuenburgu. Jednolodní orientovaný kostel s polygonálním závěrem má před západním průčelím s bohatým barokním štítem předsíň se neobvyklou stanovou střechou. Památkově chráněný od roku 1958.
 kostel Narození Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Křivsoudov
Původně opevněný gotický kostel z konce 13. století. Několikrát přestavován a upravován – dochovaly se renesanční části, převládá barokní úprava. Ve věži zvony z poloviny 16. stol.
 kostel Narození sv. Jana Křtitele
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Košetice
Původně gotický kostel, ze kterého se dochovala loď, presbytář a mohutná hranolová věž, v 16. stol. důkladně obnoven a v pol. 18. stol. barokně upraven.
 kostel Nejsvětější Trojice
375.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Ledeč nad Sázavou
Renesanční kostel Nejsvětější Trojice postaven v roce 1585. Zajímavostí je válcová věž, která není umístěna centrálně, ale na severozápadním nároží. Na okolním hřbitově se pohřbívalo do 70. let 20. století, dnes se tu nachází řada umělecky hodnotných hrobek.