Turistické cíle v okolí obce Lhotice

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Vysočina,  Pelhřimov  (PE)
Nalezeno celkem 157 záznamů, 4 / 14 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kaple
455.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Těchoraz
Současná kaple v Těchorazi je novostavba z r. 1963, která nahradila zbořenou původní kapli z r. 1834. Obdélné lodi s presbytářem je představena hranolová vstupní věž, jejíž vrchol zdobí křížek z původní kapličky.
 kaple Nalezení sv. Kříže
410.0 m. n.m.
kaple Kalvárie
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Želiv
Centrální obdélná barokní kaple z roku 1738 stojí na místě zaniklé dřevěné Kalvárie z roku 1687. Kaple byla vysvěcena 14. září 1738. Probíhaly v ní pravidelné bohoslužby, ve zvoničce byl umístěn umíráček. V interiéru jsou nástěnné malby Jana Kaliny z nedaleké Sedlice.
 kaple Nanebevzetí Panny Marie
Služátky
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina
Návesní hranolová kaple z 19. století, vyzdobena lidovými obrázky na skle.
 kaple Panny Marie
495.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Krasíkovice
Barokní kaple z první poloviny 18. století se zachovala ve své původní podobě, od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka České republiky. Kaplička je v dobrém technickém stavu, vybavena cenným mobiliářem.
 kaple Panny Marie Sedmibolestné
Pelhřimov
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina
Barokní – stylově vyjímečně čistá – poutní kaple z let 1710–1714 na místě božích muk z r.1658. V r. 1759 přistavěny ambity. V letech 1787–1906 hřbitovní kaple.
 kaple sv. Anny
sakrální památky - kaple, zřícenina, nepřístupno, Vysočina, Pelhřimov
Raně barokní kaple byla postavena r. 1699 měšťanem Matějem M. Klokotským. R. 1788, v době josefínských reforem, byla prodána měšťanu J. Tomskému. V 60. a 70. letech 20. stol. zchátrala. r. 1991 byly strženy zbytky krovů střechy. V současnosti se stav kaple pomalu zlepšuje dík o. s. Zelené srdce.
 kaple sv. Floriana
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Pelhřimov
Prostá barokní kaple na obdélném půdorysu byla postavena na konci 17. století. V roce 1788, za josefinských reforem, byla odsvěcena a prodána pelhřimovskému meštanu Václavu Kolínskému. Dnes je opravena a znovu vysvěcena.
 kaple sv. Haštala
410.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Želiv
Osmiboká zděná barokní kaple z roku 1728 stojí nad pramenem s údajně léčivou vodou, kterou podle pověsti objevil třetí opat želivského kláštera Haštal, žijící zde na konci 12. století. Kaple je zastřešena stanovou mansardovou střechou pokrytou taškami, uvnitř je vymalován výjev objevení pramene.
 kaple sv. Mikuláše
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Vysočina
Jednoduchá novobarokní kaple byla postavena r. 1850. Postavit ji patrně nechali přívrženci Mikuláše z Vlásenice († r. 1495), prostého sedláka, později proroka a kazatele, který měl na tomto místě často dlít. Míval vidiny a rozmlouval s Bohem - na zákl. těchto rozmluv vytvořil své učení.
 kaple sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Strojetice
Skromná, neokázalá stavba s jednoduchou zvonicí, na východní straně půlkruhově uzavřená. Zvonice na západní straně kaple je podepřená dvěma sloupy a částečně vestavěná do kaple. Zasvěcena sv. Petru a Pavlu roku 1902.
 kaplička sv. Jana Nepomuckého
455.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Těchoraz
Drobná výklenková kaplička nejasného stáří má obdélný půdorys s nikami na západní a východní straně. V nich byly umístěny dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého, které byly zcizeny roku 1975. Kaple je udržována v dobrém technickém stavu.
 kaplička sv. Václava
Chvojnov
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Vysočina
Barokní kaplička z 18. století, s moderním reliéfem.