Turistické cíle v okolí obce Pelhřimov

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Vysočina,  Pelhřimov  (PE)

Znak a historie

Sídliště, založené asi r. 1224, bylo kolem r. 1280 povýšeno na město. Královským městem se stalo 21. září 1596. Město užívalo už ve 14. století pečeti s obrazem otevřené brány mezi dvěma věžemi s cimbuřím a střechou s makovicemi; v bráně stál poutník, nad branou byl štítek se znakem vrchnosti, arcibiskupství pražského, kombinovaným s erbem arcibiskupa Očka z Vlačimě nebo Jana z Jenštejna (dvě supí hlavy). V 15. století se toto pečetní znamení, které se asi stalo též znakem, pozměnilo jen v podrobnosti štítku s břevnem bez supích hlav. Josef Dobiáš se domnívá, že je třeba vidět štítek nové vrchnosti Trčků z Lípy, kteří tu vládli v l. 1437 – 1549. Tento znak, v barvách nedoložený, byl polepšen v druhé polovině 17. století. Císař Leopold I. pivilegiem ze dne 7. září 1675 polepšil pelhřimovský znak, vloživ sem některé habsburké symboly, především nad něj císařského orla. Znak vyhlížel takto: Štít modré barvy, v němž ihned od spodku až téměř do polovice štítu zeď z tesaného kamene čtyřhranného bílého vystupuje, uprostřed pak brána s otevřenými žlutými, železem černými kovanými vraty a při vrchu zavěšenou zlatou mříží. V bráně stojí muž ve způsobu poutníka, k pravé straně obrácený a oděný bílou sukní, černým pláštěm a až přes rameno svěšeným černým koženým výložkem, bílými mušlemi obvěšeným, pod černým, podobnými mušlemi obloženým kloboukem, v pravé ruce dlouhou poutnickou hůl před sebe postavenou. V téže pak zdi je z každé strany týchž vrat jedna střílna pro hrubou střelbu a nad ní u vrchu šest stínek červenými kůrkami přikrytých s podobnými k střelbě uzpůsobenými děrami. Za zdí stojí dvě bílé věže okrouhlé, každá s jedním čtvercovým oknem s křížovou mříží stříbrné barvy a nahoře s třemi bílými stínkami a červenou cihelnou střechou. Nad branou přes cimbuří je štítek červené barvy, uprostřed s bílým pruhem napříč a nad ním dvounásobný, jako k letu rozkřídlený, na obou rozích štítu vzhůru stojící orel červené barvy se zlatou zbrojí, na jehož prsou je malý červený štítek a v něm lev bílý s dvojnásobným ocasem, vyplazeným jazykem červeným, s předními před sebe roztaženými tlapami, na zadních nohách k pravé straně se sápající. Znak v privilegiu ze 7. září 1675 vymalovaný se v některých detailech poněkud liší od popisu privilegia: Hradební zeď stojí totiž na trávníku, vrata brány jsou hnědá, poutník je celý oblečen černě. Při znázorňování znaku na budovách apod. se často mechanicky napodobila malba privilegia, nikoli odchylného textu, takže zobecnělo například černé oblečení poutníka. V privilegiu je kromě toho kolem znaku ještě namalována skupina praporců, děl a jiných zbraní a nad ním císař s kurfirsty. O této malbě se dokonce hovoří i v textu privilegia, takže si ji dali Pelhřimovští i na velké pečetidlo, pořízené po vydání privilegia. Přesto je zřejmé, že vlastně o součásti znaku nejde, protože sotva lze za část znaku považovat i zasedání císaře s kurfirsty. Ostatně podobné malby se vyskytují i na jiných privilegiích jen jako ozdobné rámce kolem znaků. Ani zde se těchto maleb už nikdy se znakem neužívalo, kromě jediného zmíněného pečetidla. Dne 2. dubna 1926 požádali Pelhřimovští ministerstvo vnitra ČSR o schválení změny znaku, a to o vypuštění císařského orla a jeho nahrazení malým znakem Československé republiky. Ministerstvo vnitra schválilo výnosem č. 35.594/26 ze dne 11. června 1926 tuto úpravu znaku. Takto změněného znaku se pak užívalo i po okupaci. Když v r. 1960 byl změněn státní znak, nahradili Pelhřimovští automaticky i ve svém znaku malý znak první republiky současnou podobou státního znaku ČSSR, kterého nyní ve znaku města užívají. Je třeba ještě připojit poznámku k podobě věží ve znaku Pelhřimova. Na nejstarší městské pečeti byly věže čtyřhranné se stanovými střechami, ale nakoso postavené, hranou kupředu. Na mladších pečetích bývaly věže čtyřhranné s valbovou střechou, stěnou obrácené k diváku. Leopoldovo privilegium z r. 1675 popisuje a také maluje věže výslovně okrouhlé s nízkými, téměř kupolovými střechami. Přesto se i poté někdy malovaly věže čtyřhranné s valbovou střechou. Tak byly namalovány také na obrazu znaku při jednání o náhradě orla malým státním znakem ČSR, takže se mohl tento obraz pokládat za normu pro další používání věží čtyřhranných. Dnes město Pelhřimov skutečně opět užívá čtyřhranných věží s valbovou střechou.
Popis znaku:
Na modrém štítě je stříbrná městská hradební zeď z kvádrů budovaná, se šesti stínkami a dvěma střílnami. Uprostřed mezi střílnami je otevřená městská brána se zlatými, černě železem kovanými vraty a se zlatou vytaženou mříží. V bráně je viditelný nízký zelený trávník, po němž z brány vychází muž doprava hledící, oděný v černý poutnický šat s širokým límcem, ověšeným bílými lasturami. Za městskou zdí po obou stranách brány vynikají dvě rovněž stříbrné věže, každá s jedním stříbrně rámovaným a zamřížovaným oknem, s cimbuřím o třech stínkách a červenou valbovou střechou se zlatými makovicemi. Mezi věžemi se vznáší štítek pavézového tvaru se státním znakem ČSSR v podobě uzákoněné v r. 1960, tj. na červeném štítku bílý český lev ve skoku, mající na prsou malý červený štítek, na kterém je modrá hora se zlatou hořící vatrou. Nad hlavou lva je červená, zlatě lemovaná pěticípá hvězda.