Neděle, 28. únor 2021. Svátek slaví Lumír, zítra Horymír, Rufin

Turistické cíle v okolí obce Sýkořice

nebo vyberte

Sýkořice

Středočeský kraj,  Rakovník  (RA)
Nalezeno celkem 178 záznamů, 8 / 15 stran, vyhledáno za 0.02 sec
 kostel sv. Václava
413.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Kladno-Rozdělov
V září 1925 položen a vysvěcen základní kámen. V roce 1927 posvěceny nové zvony a 25. září 1927 byl nově vystavěný kostel vysvěcen pražským arcibiskupem Kordačem. Kostel vystavený v byzantském slohu je jednolodní bez podpěrných sloupů.
 kostel sv. Václava
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Stochov
Původně gotický kostel ze 14. stol. (zachován gotický presbytář), v r. 1744 přestavěn barokně, snad podle Ignáce Kiliána Dienzenhofera. Empírová věž přistavěna v roce 1832.
 kostel Všech svatých
410.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Bratronice
Barokní kostel římskokatolické církve byl postaven na místě pův. gotického kostelíka v letech 1780–1783 mistrem J. Cikanem z Bud. Kostel má cenný původní krov z r. 1782. R 1980 havarijní stav kostela, od r. 2001 v rekonstrukci. Zajímavostí jsou rokokové lavice. R. 2007 vysvěcen nový zvon.
 Kotýz
Tmaň
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj
Kotýz byl osídlen od pravěku (nálezy břidlicových destiček s rytinami). Hradiště se stopami osídlení v pozdní době bronzové, době halštatské a v době hradištní. Z kterého období pochází fortifikace, nebylo dosud zjištěno.
 Kožová hora
456.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, v návštěvních hodinách, Středočeský kraj
Rozhledna (35 m, 456 m n. m.), která byla společně s turistickou chatou postavená r. 1930 Klubem československých turistů. Projekt vytvořil arch. Jaroslav Beránek. Po r. 1948 byl objekt znárodněn a začal sloužit hlavně jako restaurace. R. 2008 byla provedena rekonstrukce interiéru rozhledny.
 Králův Dvůr
240.0 m. n.m.
zámek - původní hrad, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Králův Dvůr
Zámek byl vystavěn r. 1585 Janem mladším z Lobkovic na místě tvrze z 15. stol. a od r. 1594 byl využíván jako lovecký zámek. Na přelomu 17.–18.stol. byl přestavěn do dnešní podoby. V současnosti se zde konají zejména rockové koncerty atp.
 Křivoklát
hrad, zachovalý, v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Křivoklát
Rozlehlý gotický hrad, původně lovecký hrad Přemyslovců, přestavěný na konci 15. stol. pro Vladislava Jagellonského. V 16. stol. vězení. R. 1643 vyhořel, na přelomu 19. a 20. stol. rekonstruován pro Fürstenberky.
 Kyšice
380.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kyšice
Gotická tvrz, prvně doložená r. 1402 a od 17. stol. sloužící jako sýpka, stála v kyšickém poplužním dvoře až do r. 1989. Tehdy byla se všemi dalšími objekty dvora zbořena a na jejím místě vznikl nový účelový, výrobní a obchodní areál soukromé společnosti.
 Lány
zámek - původní tvrz, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Lány
Roku 1592 zde císař Rudolf II. vystavěl renesanční letohrádek. O půl století později poškozen za třicetileté války. Přestavěn v raně barokním stylu. V r. 1918 se stal majetkem státu. Po novobarokní úpravě slouží jako letní sídlo prezidenta republiky.
 Leontýn
Leontýnov, Leontýnský zámek
zámek, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Roztoky
Klasicistní zámek z roku 1820. V letech 1865–1866 ho dal přestavět kníže Max Fürstenberg pro svou manželku, kněžnu Leontýnu z Khevenhülleru. Dnes zámek slouží jako ústav pro zdravotně postižené.
 Lhotka
462.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Lhotka u Berouna
Ocelová rozhledna postavená v roce 2006 je typizovanou konstrukcí mobilního operátora o výšce 45 m. Ochoz rozhledny ve výši 24 m je přístupný od května 2007.
 lom Alkazar
225.0 m. n.m.
příroda, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Beroun-Hostim
Vápencový lom Hostim I, zvaný Alkazar. V současnosti již opuštěný lom nad Berounkou nedaleko od ústí potoka Loděnice (Kačáku). Dříve hojně navštěvovaný trampy, dnes hlavně horolezci a často využívaný filmaři.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147