Pátek, 5. březen 2021. Svátek slaví Kazimír, zítra Miroslav

Turistické cíle v okolí obce Sýkořice

nebo vyberte

Sýkořice

Středočeský kraj,  Rakovník  (RA)
Nalezeno celkem 178 záznamů, 2 / 15 stran, vyhledáno za 0.02 sec
 důl Mayrau
352.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Vinařice
Areál bývalého uhelného dolu, dnes hornický skanzen a tzv. "expozice posledního dne", kdy jsou uchovány stroje a zařízení tak, jako by jej horníci právě opustili.
 dům cisterciáků
321.0 m. n.m.
Muzeum TGM; Stará pošta
ostatní - palác, dům, zachovalý, v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Rakovník
Barokní stavba z r. 1781, vystavěna cisterciáky z kláštera Plasech. Po zrušení kláštera továrna, hostinec, tiskárna, pošta a obydlí pro chudinu. Od r. 1936 muzeum. Dnes jsou zde historické a přírodovědné expozice muzea T.G.M.
 dům U České koruny
392.0 m. n.m.
bývalá lékárna
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kladno
Dům U české koruny byl založen r. 1884 a v r. 1891 novorenesančně přestavěn. Bývala v něm nejstarší kladenská lékárna. Sgrafitovou výzdobu s medailony podle návrhů Mikoláše Alše provedl Josef Bosáček. Objekt je od r. 1958 památkově chráněn.
 fara
368.0 m. n.m.
sakrální památky, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Kladno-Rozdělov
Fara kostela sv. Václava v Kladně-Rozdělově postavena koncem dvacátých let dvacátého století. Postavena na pozemcích břevnovských benediktinů. Budova od roku 1958 památkově chráněna.
 Hamousův statek
skanzen, zachovalý, v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Zbečno
Roubený obytný dům s nejstarší částí ze 16. st. je ukázka lidové architektury bohatších usedlostí navazující na středověké tradice ve středních Čechách. Dnes slouží jako skanzen s expozicí selské domácnosti, hospodaření, řemesel a lidových zvyků.
 Hlavačov
Starý hrádek
hrad, zaniklý, volně přístupno, Středočeský kraj, Lužná
Pozůstatky hradu přechodného typu na pomezí hradiště a hradu. Typické je valové opevnění pouze z náspu a čelní kamenné zdi. Založen poč. 13. stol., byl centrem přemyslovského loveckého hvozdu. Zanikl po požáru po pol. 13. stol.
 hostinec U krále Václava IV.
Stará pošta, radnice
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Zdice
Původně gotická stavba, doložená v 15. stol. V r. 1424 zde probíhala mírová jednání mezi husitskými a katolickými pány. V r. 1527 zájezdní hostinec. Budova přestavěna barokně a klasicistně v 18. stol.
 hřbitovní kaple sv. Liboria
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Stradonice
Kaple z let 1838–45 dle plánů J. Jiruše. Na severní stěně náhrobníky z let 1860 a 1876, na přilehlém hřbitově litinové klasicistní náhrobníky z 1. poloviny 19. století. U kaple odbočuje červená značka ze silnice na hradiště Stradonice.
 Hřebečníky
zámek, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Hřebečníky
Prvně zmiň. v pramenech r. 1542 jako tvrz. Od Týřovských z Ensidle ji r. 1619 koupila Markéta Hrobčická z Roupova. R. 1781 ji František Antonín Nostic nechal přestavět na zámek. Od r. 1880 v držení Fürstenberků. Zámek později využíván JZD (zhoršení stavu). V současnosti v soukromém vlastnictví.
 Husův sbor
380.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, příležitostně, Středočeský kraj, Lužná
Husův sbor církve čs. husitské v Lužné byl vybudován r. 1925 podle projektu arch. Tomáše Šaška a otevřen téhož roku na Vánoce. Po r. 1948 zchátral, nyní je postupně opravován. Hodnotná stavba byla prohlášena r. 2007 kulturní památkou.
 Janoutova parfumerie
390.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kladno
Dům zakoupený v r. 1916 Frant. Janoutem. Přestavěn pro obchodní účely. První patro zachováno v původním neorenesančním stylu. V omítce ornamentální výzdoba. V současnosti zde umístěna luxusní parfumerie.
 Jenčov
hrad, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj, Běleč
Zřícenina hradu snad z poč. 14. stol.,o jehož historii a původu neexistují žádné písemné zprávy. Hrad se skládal ze dvou částí. Dodnes je zachované klenuté okno. Polohou, rozsahem a vybavením se hrad podobá spíše lovecké tvrzi.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147