Turistické cíle v okolí obce Křepenice

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Středočeský kraj,  Příbram  (PB)
Nalezeno celkem 121 záznamů, 6 / 11 stran, vyhledáno za 0.03 sec
 Měšetice
407.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Měšetice
Zaniklá tvrz. Měšetice se prvně zmiňují r. 1350, jméno je pravděpodobně odvozeno z osobního jména Měšata. Ze zdejších pánů se přímo zmiňují r. 1350 Ješek, r. 1392 Přibík a po něm Mikuláš. Rod držel tvrz do 2. pol. 15. stol., někdy potom byla tvrz opuštěna a zanikla.
 měšťanský pivovar
Nový Knín
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj
Měšťanský pivovar v Novém Kníně doložen již roku 1558. Pivovar byl přestavěn na počátku 20. století, v roce 1911. Činnost ukončil v roce 1942.
 Mincovna
Muzeum těžby zlata; Nový Knín
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj
První zmínka o mincovně se vztahuje k roku 1464. Budova na místě „mincovny“ byla renesanční, později vyhořela. Dnešní stavba je z roku 1801. Dnes slouží jako pobočka Hornického muzea Příbram.
 morová kaplička
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Sedlec-Prčice
Raně barokní obdélníková kaplička na místě morového hřbitova z r. 1680. Zdobí ji obraz Panny Marie Svatohorské ze 17. století. Bývala v ní pozdně gotická socha Madony z počátku 16. století, snad od Mistra Zvíkovského oplakávání.
 morový sloup
Nový Knín
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj
Netradiční morový sloup z roku 1715, vytvořen jako poděkování za odvrácení morové epidemie v letech 1711–14. Má nezvyklou formu prostých kamenných sloupkových božích muk s kovaným křížem na vrcholu.
 Nalžovice
333.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Nalžovice
Barokní zámek byl postaven na místě starší tvrze ve druhé pol. 17. stol. Posledními majiteli byl rod Schwarzenbergů, kterým byl zámek zkonfiskován. Stát zde zřídil domov důchodců a od roku 1986 ústav sociální péče pro mentálně postižené dívky.
 národní přírodní rezervace Drbákov-Albertovy skály
380.0 m. n.m.
přírodní scenerie, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Nalžovické Podhájí
Národní přírodní rezervace Drbákov-Albertovy skály byla zřízena vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 72/2008 Sb. na území, které bylo různými formami chráněno již od r. 1933. Její území zpřístupňuje ve velmi náročném terénu naučná stezka, obnovená r. 2010.
 Nedrahovice
377.0 m. n.m.
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj
Renesanční zámek, původně tvrz z r. 1366. Po roce 1561 ji vyženil J. Černín z Chudenic. Patrně v tomto období byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Po jeho smrti zámek zdědil Diviš Černín popravený 21.6.1621 na Staroměstském nám.
 nová radnice
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Sedlčany
Novorenesanční budova nové radnice v Sedlčanech postavena v roce 1903 podle projektu architekta Jana Heindla. Fasáda je zdobena sgrafity od L. Nováka. Dnes sídlo Městského úřadu a Regionálního informačního střediska.
 Nové Mitrovice
zámek, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Přestavlky
Barokní zámek nechal vystavět jako náhradu za zbořenou tvrz Jan Josef Vratislav z Mitrovic v r. 1736. Od r. 1867 do r. 1946 vlastnila zámek rodina Blaschke. Od r. 1959 do současnosti v zámku sídlí základní škola a dětský domov.
 Obora
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Středočeský kraj, Dobříš
Pozůstatky kruhového tvziště, tvořeného obvodovým valem a zavodněným příkopem. Podle nálezu denárů z dob Boleslava I. lze objekt řadit do doby prvních Přemyslovců.
 Osečany
349.0 m. n.m.
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Osečany
Zámek byl přestavěn ze starší tvrze v druhé polovině 16. století. Majitelé se často střídali, a tak má zámek bohatou historii. Po roce 1948 patřil zámek podniku Zdravotnické zásobování, dnes vypadá opuštěně a je pravděpodobně bez využití.