Turistické cíle v okolí obce Plzeň-Východní Předměstí

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Plzeňský kraj,  Plzeň-město  (PM)
Nalezeno celkem 157 záznamů, 4 / 14 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kaple sv. Rozálie
390.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, chátrající, volně přístupno, Plzeňský kraj, Radnice
Barokní hřbitovní kaple z roku 1713 byla postavena na louce manželů Duchcovských, na které se od roku 1680 pohřbívaly oběti epidemií. V roce 1835 kapli poškodil požár a již roku 1836 byla nákladem měšťana Václava Vojtěcha Duchcovského opravena. Památkově chráněna je od května 1958.
 kaple U Ježíška
311.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj
Původně barokní domácí kaple u předměstské vily plzeňského primátora P. P. Helfera (1745–6), rozšířená 1806 o podélnou část směrem k Radbuze. Rekonstrukce 1893, 1935–6 a počátkem 21. století.
 kašna
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Radnice
Pískovcová kašna z druhé poloviny 19. století (snad z roku 1870). Má tvar šestiúhelníku se spodní okosenou a horní profilovanou hranou. Uprostřed je polygonální pilíř ukončený mělkou mísou. Od šedesátých let 20. století sloužila jako květinová mísa. Roku 1992 byla restaurována a obnovena jako kašna.
 kašna
362.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Rokycany
Památkově chráněná kamenná klasicistní kašna z roku 1827. Jako zdroj vody sloužila do otevření městského vodovodu v roce 1924. V srpnu 1951 byla přemístěna na Urbanovo náměstí do parčíku před děkanstvím. V roce 1997 byla rozebrána, restaurována a v září 1997 se vrátila na své původní místo.
 kašna
362.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Rokycany
Klasicistní kašna s osmibokým kamenným ohrazením a středovým sloupkem z roku 1863. Původně zde bývala kašna dřevěná, která stávala poněkud západněji. Roku 1863 byla kameníkem T. Nechutným přestavěna a roku 1864 byla přenesena na současné místo. V roce 2007 byla opravena.
 katedrála sv. Bartoloměje
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj
Někdejší farní kostel města Nová Plzeň byl budován od konce 13. do poloviny 16. století uprostřed rozlehlého náměstí. Od roku 1993 je katedrálou nového Plzeňského biskupství. Trojlodní pseudobasilika s nejvyšší kostelní věží v ČR.
 Klabava
Starý zámek, Hrádek nad Klabavou
hrad, zřícenina, nepřístupno, Plzeňský kraj, Klabava
Nejstarší zpráva o hradu je z r.1331, kdy jej koupil plzeňský měšťan Konrád z Dobřan. Šlo o stavení se zaoblenými rohy a střílnovými čtvercovými okny ve 2 zachovaných podlažích. V 16. st. byl již pustý. Dnes zbyla pouze zřícenina, hradby zmizely.
 klášter dominikánek s kostelem sv. Anny a sv. Růženy Limské
322.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj
Klášter dominikánek založen roku 1712, postaven J. Augustonem ml. Kostel vysvěcen 1735. R. 1782 klášter zrušen poté zde sídlily školy různých stupňů. Dnes je zde umístěna vědecká a studijní knihovna, kostel slouží pravoslavným.
 klášter minoritů/františkánů observantů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
316.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj
Klášter menších bratří vznikl při založení Nové Plzně roku 1295. Díky katolické orientaci města přežil husitské války, 1460 předán františkánům. Během 16. století upadl, opětovný rozmach od 17. stol. Zrušen 1950, dnes sídlo diecesních úřadů a musea.
 klášter premonstrátek s kostelem sv. Václava a Panny Marie
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Chotěšov
Jeho založení je kolem r.1202 – 1210. Za Karla IV. renovace konventu a přistavěn špitál. Do barokní podoby se dostavěl r. 1756. V r.1838 vyhořely věže kostela a byl zbourán. V l.1878-1950 jej obýval řád Navštívení Pany Marie, poté byl do r.1975 celý areál v užívání čs. armády. Nyní se majitelé mění.
 klášter redemptoristů s kostelem sv. Jana Nepomuckého
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Plzeň
Klášter s velkým novorománským kostelem na jižním předměstí Plzně zřídila kongregace redemptoristů v letech 1907–35. Vlastní kostel pochází z let 1908–12. Konvent rozehnán roku 1950, po roce 1990 obnovil činnost.
 klášter trinitářů s kostelem sv. Prokopa
340.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Štěnovice
Bývalý klášter řádu trinitářů byl založen r. 1753 při kostele sv. Prokopa, který vznikl r. 1747 přestavbou barokní sýpky. Klášter založila hraběnka Terezie Pöttingová. R. 1783 Josef II. klášter zrušil. Od r. 1784 sloužila budova jako fara, v l. 1788–1896 zde byla škola, přechodně i poč. 20. stol.