SELECT cm.id, obec, loc_x, loc_y, panstvi, historie, znak, zkratka, nazev_okresu, kraj, cm.kraj_id, cm.okres_id FROM cis_mista AS cm, cis_okresy AS co, cis_kraje AS ck WHERE cm.id = '2589' AND cm.okres_id = co.okres AND loc_x AND ck.id = co.kraj_id Turistické cíle v okolí obce Příbram

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Turistické cíle v okolí obce Příbram

Středočeský kraj,  Příbram  (PB)

Znak a historie

Příbram je poprvé zmíněna v r. 1216. Městečkem byla už ve 13. století, na město byla povýšena snad r. 1534. Od středověku užívali Příbramští na pečeti znamení kostela mezi věžemi, které přijali i za svůj znak. Schenk se domnívá, že na město povýšil Příbram už 2. října 1406 arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka a dal městu zároveň zmíněný znak s obrazem kostela. Podle pověsti je to schematické znázornění Svatovítského dómu pražského, které jim bylo propůjčeno za zásluhy Příbramských při budování chrámu. V roce 1579 byla Příbram císařem Rudolfem II. povýšena na královské horní město. Znak města byl naposled potvrzen ministerstvem vnitra 4. srpna 1949, zn. 171/10 – 28/7 – 1949 – I/3. V současné době se městský národní výbor rozhodl odstranit se střech kostela ve znaku zlaté kříže, které byly na vrcholu štítů i na špici sanktusníku.
Popis znaku:
V červeném poli štítu na travnaté půdě zelené barvy stojí dvě stříbrné věže z tesaných čtyřhranných kamenů s obdélníkovým oknem a křížovým rámem v každém z nich, se čtyřmi kvádrovými stínkami a stanovou střechou modré barvy, zakončenou zlatou makovicí. Mezi oběma věžemi stojí kostel s věžičkou, zobrazený bočně štítovou zdí ku pravé straně, z tesaných kamenů stříbrné barvy s modrou sedlovou střechou a zlatými makovicemi na koncích hřebenu. Uprostřed střechy kostela je stříbrná sanktusová věžička o jednom okně po každé straně, se střechou modré barvy a se třemi stříbrnými fiálami, viděnými na třech rozích věžičky, se štíhlými stanovými stříškami a zlatými makovicemi. Vížka stojí na střeše nakoso, hranou kupředu. V průčelí kostela je vysoké, obloukem zaklenuté okno, dělené prutem a opatřené kruhovou kružbou. V boční stěně kostela jsou otevřená vrata, v horní části zaklenutá polokruhem. Průhledy oken jsou černé se stříbrnými rámy, průhled vchodu černý. Obě věže i kostel s věžičkou stojí na nízkém tesaném soklu stříbrné barvy, pod kostelem nižším a u vchodu přerušeným dvěma schody.
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu