Turistické cíle v okolí obce Řevnice

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Středočeský kraj,  Praha-západ  (PZ)

Znak a historie

První zpráva o Řevnicích je z r. 1253. Městečkem se jmenují od r. 1292. Na město byly povýšena 1. listopadu 1968 rozhodnutím KNV Středočeského kraje. Řevnice však neměly znak. Widimsky i Ottův Slovník naučný uvádějí, že znakem městečka Řevnic byl dvouhlavý orel rakouský. Jde nepochybně o omyl. Panství Zbraslav bylo totiž po zrušení kláštera v rukou zeměpanských a jeho vesnicím i městečku Řevnicím bylo dáno na pečeť znamení císařského orla. Dokonce i Zbraslav dostala vedle svého starého znamení, kostela a holubice s ratolestí, do pečetního obrazu ještě císařského orla. Šlo tedy ve skutečnosti jenom o znamení vrchnosti, s čímž souhlasil i opis řevnické pečeti: „C. k. panstwy zbraslawsky, mestis Rzewnitz“. Ani později nebyl Řevnicím dán znak a užívaly jen zemského znaku na pečeti. Řevničtí sami v r. 1942 potvrdili Ústředí obcím měst a okresů, že městečko nemělo znak a orla nikdy neužívalo jako znaku. Teprve po svém povýšení v r. 1968 si městský národní výbor pořídil znak.
Popis znaku:
Štít příčně vlnitě dělený. V červeném horním poli je stříbrný český dvouocasý lev ve skoku doprava se zlatou zbrojí, jazykem a korunou na hlavě. V dolním poli je osm vlnitých pruhů, střídavě modrých a stříbrných (symbol řeky Berounky). Přes celý štít jsou položeny dvě zkřížené ostrve, každá o pěti sucích zlaté barvy.