Turistické cíle v okolí obce Bašť

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Středočeský kraj,  Praha-východ  (PH)
Nalezeno celkem 751 záznamů, 11 / 63 stran, vyhledáno za 0.07 sec
 Invalidovna
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 8-Karlín
Barokní budova z let 1731–37, vybudována z prostředků hraběte Strozziho podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhoffera pro válečné invalidy a vysloužilce. Jako Invalidovna sloužila do roku 1935. Budova byla poškozena při povodni v r. 2002.
 Jenerálka
zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 6-Dejvice
Zámek byl postaven jako hosp. dvůr patrně na konci 18. stol.a později novobarokně upraven. V r. 1922 zde byl domov legionářů – invalidů a v srpnu 1945 začal sloužit jako dětský domov. Dnes je v zámku mezinárodní baptistický teologický seminář.
 Jenštejn
Jencenštejn
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Jenštejn
Zřícenina hradu založeného v 1. pol. 14. stol. Jenecem z Janovic. V 16. stol. nazývaný zámkem. Na počátku 17. stol. již uváděn jako pustý. Zkázu dovršili Švédové roku 1641. Ve 20. stol. zřícenina sloužila jako obydlí chudině.
 jezuitská kolej s kostelem sv. Ignáce z Loyoly a kaplí sv. Františka Xaverského
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 2-Nové Město
Komplex mohutné jezuitské koleje s kaplí sv. Františka Xaverského na jihu a kostelem sv. Ignáce na severu vznikal postupně na místě několika desítek středověkých domů v letech 1658-1759. Po zrušení řádu slouží kolej jako nemocnice, kostel jako farní. Poškozeny náletem v únoru 1945, opraveny.
 jezuitské gymnázium
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 1-Malá Strana
Na místě starších budov vrcholně barokní stavba Kryštofa Dientzenhofera z prvé poloviny 18. století, sloužící do roku 1787 jako jesuitské gymnasium, později jako sídlo různých úřadů.
 jezuitský konvikt s kostelem sv. Bartoloměje
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Místo měšťanských domů, vzniklých na troskách Milíčova Jerusaléma, postavili jesuité v letech 1659–1731 konvikt. Po zrušení řádu sloužil profánním účelům, v letech 1853–1949 zde působily šedé sestry. Ty vystřídala státní bezpečnost, která objekt užívala do 70. let. Areál opraven po roce 1990.
 jezuitský profesní dům
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Malá Strana
Raně barokní stavba Giovanni Domenika Orsiho a Franceska Luraga z let 1674 – 91 na místě staré malostranské radnice a několika měšťanských domů. Upraven v 18. stol. V areálu dochovány zbytky rotundy sv. Václava.
 Jindřišská věž
190.0 m. n.m.
zvonice kostela sv. Jindřicha a Kunhuty
věž, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 1-Nové Město
Pozdně gotická zvonice (65,7 m) z let 1472-1475, renesanční s hodinami od r. 1577. R. 1648 poškozena při obléhání Švédy. Novogotická oprava Josefa Mockera z let 1874-1880. Na věži 3 hist. zvony a zvonkohra z r. 2003. Od r. 2001 uvnitř vestavba o 10 patrech s restaurací, výstavami a vyhlídkou.
 Jiřice
tvrz, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj, Jiřice
Panské sídlo vzniklo asi v průběhu 14. století. Kolem r. 1400 byla původní tvrz přestavěna v reprezentativní sídlo pražského měšťana. Ves Jiřice byla založena před polovinou 11. století. Od 14. stol. majetkem pražských měšťanů.
 Jubilejní synagoga
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 1-Nové Město
Synagoga v maursko-byzantském stylu se secesními vlivy byla postavena jako náhrada modliteben, zaniklých během asanace Židovského města (Josefova) na přelomu 19. a 20. století. Stavba z let 1905–06 podle projektu Wilhelma Stiassnyho sloužila s výjimkou let II. světové války židovské obci.
 Juditin most
most, nepatrné zbytky zdí, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Pozůstatky kamenného mostu, který nahradil starší dřevěný most (zmiň. r. 935, zničen povodní cca r. 1157). Byl postaven kolem r. 1167. Most chránily dvě věže (románská Malostranská byla starší než most). R. 1342 se při odchodu ledů ze dvou třetin zřítil a musel být nahrazen novým Karlovým mostem.
 Kaisersteinský palác
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 1-Malá Strana
Barokní palác z období kol. roku 1700, vystavěný Karlem Dientzenhoferem podle projektu G. B. Alliprandiho pro vojenského velitele Prahy Helfrýda z Kaisersteinu. V zadní budově se dochovaly renesanční části.