Turistické cíle v okolí obce Bašť

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Středočeský kraj,  Praha-východ  (PH)
Nalezeno celkem 751 záznamů, 10 / 63 stran, vyhledáno za 0.05 sec
 hřbitovní kaple Božího Těla
169.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, chátrající, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Hostín u Vojkovic
Hřbitovní kaple Božího těla postavena r.1736. Originální je svým kruhovým půdorysem. Členěna je na šest částí. Střídavě vždy jedna tvoří výstupek a druhá je na vnitřním kruhu stavby s prolomenými dveřmi. Ze všech stran má stejný vzhled.
 hřbitovní kaple sv. Josefa
250.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Únětice
Hřbitovní kaple sv. Josefa pochází z konce 17. století. Architektonicky jednoduchá stavba. Zevně pětiboká, uvnitř desetiboká. Střecha prejzová ukončena zděnou lucernou. Uvnitř obraz sv. Václava. Památkově chráněna od r. 1958.
 hřbitovní kaple sv. Lazara
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 6- Břevnov
Rokoková hřbitovní kaple z r. 1762 je přičítána A. Luragovi. V r. 1778 byla rozšířena a opravena na konci 20. století. V interiéru malby a oltářní obraz od J. Hagera z r. 1778, náhrobní deska opata Oldřicha z r. 1381. Pod kaplí krypta.
 hřbitovní kříž
238.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kralupy nad Vltavou
Kříž postaven v r. 1897. Litinový kříž s korpusem a neogoticky ztvárněným podstavcem. Nachází se v horní části hřbitova. Celková výška 3,5 m. Stojí na mohutném litinovém hranolovém soklu. Socha Krista pozlacená, znázorněna v tradičním pojetí. Památkově chráněn od roku 2006.
 Husův sbor
200.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 7-Holešovice
Holešovický Husův sbor je koncipován jako činžovní dům, v přízemí je modlitebna s cennou výzdobou, v podzemí pak kolumbárium. V průčelí domu je byzantský kříž, na střeše věž se zlatým kalichem. Stavba arch. Frant. Kubelky pochází z let 1935-1937.
 Husův sbor na Vinohradech
270.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 10-Vinohrady
Husův sbor na Vinohradech byl postaven v letech 1930-1933 podle návrhu architekta Pavla Janáka v konstruktivistickém slohu pro Církev čs. husitskou. Tvoří jej modlitebna, věž a obytný dům, spojené v jeden celek. Pod modlitebnou je od r. 1938 kolumbárium, zvýšené od r. 1947 o druhé patro.
 Husův sbor ve Vršovicích
218.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 10-Vršovice
Konstruktivistický polyfunkční objekt, zahrnující modlitebnu, kolumbarium, farní i komerční místnosti a divadelní sál, byl postaven dle projektu Karla Truksy firmou Václav Nekvasil během stavební sezony 1930 (16. 3. – 21. 12.). Její věž, vrcholící stylizovaným kalichem, je jednou z dominant Vršovic.
 Hvězdárna Ďáblice
325.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 8-Ďáblice
Hvězdárna Ďáblice byla vybudována svépomocí nadšenců z astronomického kroužku a zahájila činnost 3. listopadu 1956. Od roku 1979 je společně se Štefánikovou hvězdárnou na Petříně součástí zařízení s názvem Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy.
 hvězdářská věž Klementina
věž, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Hvězdárenská věž je součástí Klementina, vystavěného jezuity jako kolej. Byla postav. v l. 1721-23 (arch. F. M. Kaňka). R. 1748 přestavěna dle návrhu arch. A. Luraga. Na střeše věže je olověná socha Atlanta z r. 1727, pocházející z dílny M B. Brauna.
 Chlumín
zámek, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Chlumín
Stávající zámek vystavěli r.1559 Kyšperští z Vřesovic přestavbou původní gotické tvrze. Na přelomu 17. a 18. století zámek barokně přestavěli Údrčští z Údrče. Další úpravy v průběhu 18. století za Anny Marie Toskánské.
 Chvaly
zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 9-Horní Počernice
Na zámek byla po r. 1652 jezuity přestavěna starší zpustlá tvrz. Od r. 1955 budovu užíval státní statek, zámek nebyl udržován a chátral. V r. 1992 se začalo s jeho záchranou, která byla dokončena a zámek zpřístupněn veřejnosti 1. 5. 2008.
 Chvatěruby
zámek - hrad přestavěný na zámek, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj, Chvatěruby
Zajícové z Hazmburka původní tvrz přestavěli na hrad na přelomu 14. a 15.stol. Lobkovicové v 16. stol. přestavěli na renesanční zámek, nechali jej zpustnout. Kryštof Karel Voračický z Paběnic po r.1699 začal zámek barokně upravovat, nebylo dokončeno.