Turistické cíle v okolí obce Poděbrady

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Středočeský kraj,  Nymburk  (NB)
Nalezeno celkem 228 záznamů, 10 / 19 stran, vyhledáno za 0.03 sec
 kostel sv. Václava
200.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Nová Ves I
Farní kostel v Nové Vsi u Kolína vznikl zřejmě počátkem 14. století jako gotická stavba (připomínán 1352). Roku 1835 nahradila původní loď nová, 1886 celková novorománská přestavba. Z původní stavby dochován presbytář a spodní část mohutné chórové věže.
 kostel sv. Václava
240.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Vrbčany
Barokně a goticky přestavěný románský kostel na vyvýšenině nad údolím Výrovky. Obklopen opevněným hřbitovem, na který se vchází přízemím zvonice. Místo bylo údajně hradištěm Zličanů, po jehož vyvrácení vznikl předchůdce zdejšího kostela.
 kostel sv. Václava
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Hrubý Jeseník
Původně gotický kostel z 14. století. Roku 1763 vyhořel a v letech 1766-69 postaven do dnešní barokní podoby. V kostele se nachází hrobka J.F. Morzina z roku 1765.
 kostel sv. Vavřince
215.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Velim
Původně gotický kostel z přelomu 13. a 14. století, obklopený hřbitovem na návrší ve východní části obce. Barokní přestavba v 1. polovině 18. století. Součástí areálu je i barokní zděná zvonice a zdevastovaná fara s hospodářským dvorem.
 kostel sv. Vavřince
190.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Pátek
Kostel sv. Vavřince je prvně zmiňován jako farní r. 1384, důkladně upraven r. 1854, dnes v podobě z 19. stol. Jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem, vnitřní vybavení vesměs z 18. a 19. stol. Hlavní oltář pochází z let 1720-1730, oltářní obraz z r. 1848 maloval F. H. Riegel.
 kostel sv. Víta v Zálabí
195.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Kolín
Farní kostel někdejších Mnichovic, dnešního Zálabí, tj. pravobřežní části Kolína. Postaven ve 14. století, po četných požárech upravován od 15. století, naposledy roku 1902. Obklopen zrušeným hřbitovem s četnými náhrobky z 18.–19. století.
 kostel sv. Vojtěcha
190.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Libice nad Cidlinou
Původně asi pohřební kostel slavníkovského hradiště, zasvěcený sv. Bonifáci, později sv. Jiřímu. Od roku 1746 na hl. oltáři obraz sv. Vojtěcha, jemu oficiálně zasvěcen 1832. Dnešní stavba má presbytář z posl. čtvrti 14. stol., obnova po požáru 1832.
 kostel Všech svatých
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, nepřístupno, Středočeský kraj, Kolín
Zřícenina gotického a barokně přestavěbého kostela se nachází cca 100 m od kolínského nádraží. Chrám byl založen koncem 13. století, 17. 4. 1945 zasažen pumou. Od té doby v troskách.
 kostel Zvěstování Panně Marii
191.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Středočeský kraj, Libice nad Cidlinou
Zbytky farního kostela obsažené v dnešní farní budově. Kostel byl zřejmě současný s hradištěm, goticky přestavěn. Vyhořel roku 1758, opraven J. Jedličkou 1774–7, zrušen 1780, 1798 přestavěn na faru. Dodnes ho obklopuje zřejmě původní ohradní zeď.
 kostel Zvěstování Panny Marie
269.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Dymokury
Původní kostel vystavěn okolo roku 1300. Současná podoba kostela byla vytvořena v letech 1723-až 1725.V roce 1761 byla přistavěna kostelní věž. Interiér kostela je z roku 1871 a je v pseudoslohovém stylu.
 kostnice
204.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Žehuň
Barokní hranolová kostnice s mansardovou střechou z l. 1765–66. Autorem je František Kermer. Obnovena v roce 1896. Uvnitř umístěny kosti ze zrušených hrobů a starší kostnice.
 kostnice u kostela sv. Bartoloměje
210.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Kolín
Barokní centrální stavba na čtvercovém půdorysu se čtyřmi půlkruhovými apsidami jihozápadně od presbytáře kostela sv. Bartoloměje. Postavena 1733, v posledních letech opravena. Uvnitř pylony z kosterních pozůstatků, barokní hlavní oltář.