Pondělí, 1. březen 2021. Svátek slaví Bedřich, zítra Anežka

Turistické cíle v okolí obce Chvatěruby

nebo vyberte

Chvatěruby

Středočeský kraj,  Mělník  (ME)
Nalezeno celkem 430 záznamů, 8 / 36 stran, vyhledáno za 0.03 sec
 kaple Narození Panny Marie
166.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Jenišovice
Kaple Narození Panny Marie postavena v roce 1890. Obdélná stavba zakončená šestibokým závěrem. Vnitřek valeně sklenut. Původně patřila k zámku. Nyní v majetku obce.
 kaple Narození Panny Marie
263.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Libochovičky
Kaple Narození Panny Marie postavena roku 1898. Vysvěcena dne 18. září 1898. Roku 1907 vyměněn prasklý zvon za nový. Téhož roku kaple nově posvěcena. V roce 2009 kaple rekonstruována.
 kaple Nejsvětější Trojice
227.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Kmetiněves
Kaple Nejsvětější Trojice pochází z druhé poloviny 19. století. Vystavěna v novogotickém stylu patrně na místě starší kaple. V bočním průčelí zasazen kamenný kříž. V interiéru pouze dřevěný kříž.
 kaple Nejsvětější Trojice
195.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 6-Sedlec
Barokní kaple Nejsvětější Trojice postavena r. 1725 nákladem staroměstského měšťana Fr. J. Masera, tehdejšího nájemce sedleckého dvora. Zakryta mansardovou střechou, nad průčelím je zvonice. Interiér zdoben pilastry se štukovými hlavicemi, klenba stropními malbami. O nedělích pravidelné bohoslužby.
 kaple Nejsvětější Trojice
161.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Hořín
Barokní trojboká kaple s mírně konkávně vybranými nárožími. Pochází z roku 1732. Na střeše čtveřice kovových křížů. V nikách jsou vymalovány obrazy Nejsvětější Trojice, sv. Václava a sv. Anny. Doklad lidové umělecké práce. Památkově chráněno od r. 1966.
 kaple Nejsvětější Trojice
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 6-Dejvice
Pozdně barokní centrální kaple na půdorysu trojlístku byla postavena jako součást usedlosti Hadovka v druhé polovině 18. století. Na klenbě v interiéru je malba Josefa Navrátila z roku 1855.
 kaple Nejsvětější Trojice a studánka Svěcenka
215.0 m. n.m.
Radovič
sakrální památky - kaple, chátrající, volně přístupno, Středočeský kraj, Velvary
Kaple postavena r. 1714 u studánky Svěcenky s údajně léčivou vodou. Zachovala se část malby, v oblouku rokokový dekor a na stěně symboly Boží oko a holubice. R. 1840 první oprava kapličky. Tehdy byla zaklenuta studánka. R. 2008 další oprava kapličky. Brzy po opravě ale výzdoba vandalsky poničena.
 kaple Panny Marie
276.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Velké Přílepy
Kaplička ve Velkých Přílepech pochází z roku 1725. Fasáda členěna lizenovými rámy. Na kapli věžička s novodobým zavěšeným zvonem. Klasicistní dveře z poloviny 19. století. Instalováno nové osvětlení kapličky.
 kaple Panny Marie
173.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Újezdec
Pseudobarokní kaple Panny je stavba z druhé pol. 19. stol. na čtvercovém půdorysu se štítovou zvoničkou a doposud zachovaným zvonem. Uvnitř kapličky malý dřevěný oltář s klekátkem a soškou Panny Marie.
 kaple Panny Marie
344.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Dobrovíz
Barokní kaple Panny Marie byla vybudována na návsi v Dobrovízi v polovině 18. stol. z iniciativy jezuitské koleje sv. Klimenta v Praze, zvané Klementinum. Statky kolem ní pocházejí z 19. stol. a tvoří od r. 1995 památkovou rezervaci.
 kaple Panny Marie
223.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Líbeznice
Drobná barokní kaple z 18. století. Průčelí bohatě zdobené. Fresková vnitřní výzdoba. Vstup završen půlkruhovým obloukem. Nad profilovanou korunní římsou zvonovitě prohnutá střecha z prejzů. Kaple památkově chráněna od r. 1971.
 kaple Panny Marie
198.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Bratkovice
Klasicistní kaple Panny Marie vystavěna r. 1808. Průčelí završené segmentově ukončeným štítem. Na střeše kryté bobrovkami polygonální nástavec pro zvon. Ve spodním dílu půlkruhově zaklenutá nika pro sošku. V bocích oválná okna. Památkově chráněno od r. 1987.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147