čtvrtek, 4. březen 2021. Svátek slaví Stela, zítra Kazimír

Turistické cíle v okolí obce Chvatěruby

nebo vyberte

Chvatěruby

Středočeský kraj,  Mělník  (ME)
Nalezeno celkem 430 záznamů, 5 / 36 stran, vyhledáno za 0.03 sec
 hřbitovní kaple Nejsvětějšího jména Ježíšova
161.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Hořín
Roku 1826 postavena na hořínském hřbitově osmiboká kaple Nejsvětějšího jména Ježíšova jako součást Lobkovického pohřebiště, které v půlkruhu obklopuje kapli.
 hřbitovní kaple sv. Josefa
250.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Únětice
Hřbitovní kaple sv. Josefa pochází z konce 17. století. Architektonicky jednoduchá stavba. Zevně pětiboká, uvnitř desetiboká. Střecha prejzová ukončena zděnou lucernou. Uvnitř obraz sv. Václava. Památkově chráněna od r. 1958.
 hřbitovní kaple sv. Prokopa
Charvatce
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Martiněves
Při silnici z Charvatců do Radešína na hřbitově stojí novogotická hřbitovní kaple sv. Prokopa, která pochází z roku 1911.
 hřbitovní kříž
238.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Kralupy nad Vltavou
Kříž postaven v r. 1897. Litinový kříž s korpusem a neogoticky ztvárněným podstavcem. Nachází se v horní části hřbitova. Celková výška 3,5 m. Stojí na mohutném litinovém hranolovém soklu. Socha Krista pozlacená, znázorněna v tradičním pojetí. Památkově chráněn od roku 2006.
 Hřebeč
Tasov, Klobouk
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Hřebeč
Zaniklá vesnice Tasov existovala podle predikátu již v roce 1285, ale kdy vznikla tvrz není známo. Roku 1545 byla pustá. Dochovalo se okrouhlé tvrziště dosud obklopené ze tří stran až 3 m hlubokým příkopem.
 hrob Jaroslava Seiferta
229.0 m. n.m.
ostatní, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Kralupy nad Vltavou
Nositel Nobelovy ceny za literaturu zemřel 10. 1. 1986. Po posledním rozloučení v pražském Rudolfinu a církevním obřadu v kostele sv. Markéty v Břevnově byla rakev převezena na kralupský hřbitov, kde se nachází jeho hrob.
 Husův sbor
200.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 7-Holešovice
Holešovický Husův sbor je koncipován jako činžovní dům, v přízemí je modlitebna s cennou výzdobou, v podzemí pak kolumbárium. V průčelí domu je byzantský kříž, na střeše věž se zlatým kalichem. Stavba arch. Frant. Kubelky pochází z let 1935-1937.
 Hvězdárna Ďáblice
325.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 8-Ďáblice
Hvězdárna Ďáblice byla vybudována svépomocí nadšenců z astronomického kroužku a zahájila činnost 3. listopadu 1956. Od roku 1979 je společně se Štefánikovou hvězdárnou na Petříně součástí zařízení s názvem Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy.
 Jenerálka
zámek, zachovalý, příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 6-Dejvice
Zámek byl postaven jako hosp. dvůr patrně na konci 18. stol.a později novobarokně upraven. V r. 1922 zde byl domov legionářů – invalidů a v srpnu 1945 začal sloužit jako dětský domov. Dnes je v zámku mezinárodní baptistický teologický seminář.
 Jenišovice
166.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Jenišovice
Zámek vystavěn v roce 1899. V průběhu druhé světové války objekt obsadila německá armáda. V padesátých letech zámek předán místní samosprávě. V devadesátých letech 20. století zámek vrácen restituentovi a ten zahájil rekonstrukci.
 Jevín
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Jeviněves
Zaniklý hrad byl založen někdy ve 13. – poč. 14. stol. Jako první majitel se uvádí pan Pešek z Válovic. Někdy kolem r. 1330 byl hrad jako sídlo loupeživého rytíře dobyt a pobořen. Dalšími majiteli byli Buškovičtí a v 17. stol. Chotkové, kteří byli posledními majiteli hradu.
 Kalingerův mlýn
290.0 m. n.m.
mlýn - vodní, přestavěno, nepřístupno, Středočeský kraj, Středokluky
Mlýn do dnešní barokní podoby přestavěn r. 1752. Významná památka barokního původu. Na jihovýchodní straně vlastní budova mlýna. V jihozápadním rohu původně kovárna. Areál ohrazen kamennou zdí. Vstupní brána je mezi stodolou a nárožím mlýna. Mlýn památkově chráněn od r. 1987.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147