čtvrtek, 4. březen 2021. Svátek slaví Stela, zítra Kazimír

Turistické cíle v okolí obce Chvatěruby

nebo vyberte

Chvatěruby

Středočeský kraj,  Mělník  (ME)
Nalezeno celkem 430 záznamů, 10 / 36 stran, vyhledáno za 0.02 sec
 kaple sv. Jana Nepomuckého
254.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Únětice
Barokní kaple z roku 1716. Patří z urbanistického i historického hlediska k hodnotným památkám. Obdélná, půlkruhem ukončená stavba. Průčelí členěno dvojicí lizén, vnitřek sklenut valeně, presbyterium konchou.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
236.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Hospozínek
Menší sakrální objekt – kaple, vybudovaný na začátku 18. století uprostřed návsi vesnice Hospozínek u Velvar. Stavebníkem byla Anna z Clary-Aldringen. Kaple je dochována v původním stavu bez přestaveb. Nyní již neslouží svému účelu.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
193.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Olovnice
Původní čtvercová kaple se zvoničkou z roku 1751 byla neopravitelně poškozena r. 1978 při dopravní nehodě obrněného transportéru okupačních sovětských vojsk. Až nové zastupitelstvo nechalo v r. 1992 postavit kapličku v původní podobě ale na novém místě uprostřed obce.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
280.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, přestavěno, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 8-Čimice
Klasicistní výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. stol. tvořila původně dominantu čimické návsi. Po přestavbě se nachází u zásobovacího vjezdu obchodního centra Draháň v blízkosti někdejšího tvrziště.
 kaple sv. Jana V Trní
236.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 6-Dejvice
Kostel sv. Jana Nepomuckého V Trní postaven v barokním slohu v roce 1713. Kostel s čtvercovou lodí a s trojboce uzavřeným kněžištěm. Sakristie přistavěna r. 1822. Vnitřní výbava různorodě poskládána. Pod kostelem se nacházel hřbitov, zanikl v 19. stol. Spadá pod římskokatolickou farnost kostela v Nebušicích.
 kaple sv. Kláry
240.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 7-Troja
Raně barokní kapli z r. 1685 postavil Václav Vojtěch ze Šternberka současně se zámkem na nejvyšším místě zámecké vinice. Obnovena po požáru r. 1924. Od r. 1995 spolu s vinicí ve správě Botanické zahrady hl. m. Prahy. Slouží pravidelným nedělním bohoslužbám.
 kaple sv. Kříže
275.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 9-Letňany
Pozdně klasicistní výklenková kaple sv. Kříže spojená se zvonicí, která byla na místě původní zvoničky vybudována r. 1865, je jedinou památkou na bývalou zemědělskou ves Letňany, která pamatuje někdejší zástavbu z 19. století. Opravena r. 1991, udržovaná.
 kaple sv. Linharta
198.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Černuc
Starší kaple původně stávala v panském dvoře. V roce 1882 z dobrovolných sbírek postavena na návsi nová kaple – jednoduchá obdélná stavba s půlkruhovým závěrem. Od svého založení je zasvěcená sv. Linhartovi. Oltář v kapli pochází ze starší kaple z panského dvora.
 kaple sv. Ludmily a Marty
345.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 6-Přední Kopanina
Kaple vystavěna při obvodové zdi jezuitského dvora v roce 1712. Původně podoba otevřeného přístřešku. Vstup byl v presbyteriu. V r. 1867 prodána obci. Zřízena zde márnice, později kolumbárium a nyní muzeum Přední Kopaniny.
 kaple sv. Máří Magdaleny
312.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Buštěhrad
Kaple vystavěna roku 1848. Osmiboká stavba s hranolovou vížkou. Interiér plochostropý. Ve zvonici dva zvonky. Kaple památkově chráněna od roku 1967.
 kaple sv. Michaela archanděla
312.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kozinec
Barokní kaple sv. Michaela archanděla, postavená jezuity roku 1739, se nachází na malém vyvýšeném a obezděném návrší. Schodiště vedoucí ke kapli bývalo ozdobeno kamennými vázami, před vchodem do kaple stály sochy andělů a nad vchodem socha Boha Otce.
 kaple sv. Michaela archanděla
310.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 6-Dejvice
Barokní kaple z r. 1691 bývala součásti usedlosti Pernikářka. Kolem roku 1800 byla přestavěna, dnešní podoba je výsledkem úprav z počátku 19. století. Uvnitř oltář s obrazem sv. Václava a sochami českých patronů sv. Vojtěcha a sv. Prokopa.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147