Pátek, 26. únor 2021. Svátek slaví Dora, zítra Alexandr

Turistické cíle v okolí obce Liběchov

nebo vyberte

Liběchov

Středočeský kraj,  Mělník  (ME)
Nalezeno celkem 215 záznamů, 9 / 18 stran, vyhledáno za 0.02 sec
 kostel sv. Jakuba Většího
370.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Liberecký kraj, Bořejov
Kostel na tomto místě je doložen již r. 1352. R. 1703 dal hrabě Kounic pův. gotický kostel přestavět v barokním stylu. R. 1825 přistavěna věž. Tři zvony z 18. stol. byly zrekvírovány v období světových válek. Kostel postupně zchátral, po r. 1990 část vybavení rozkradena. Dnes je postupně opravován.
 kostel sv. Jakuba Většího
180.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Vetlá
Původně románský kostelík byl na přelomu 14. a 15. století výrazně přestavěn a zvětšen. Po třicetileté válce barokní úpravy. Výjimečný představitel václavské sakrální architektury ve venkovském prostředí.
 kostel sv. Jana Křtitele
165.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Obříství
Kostel původně postavený ve slohu románském byl v pol.15. st.přestavěn goticky a v pol.16. st. renesančně. Další úpravy v 17. a 18. století. V 19. st. panská oratoř zpřístupněna přímo ze zámku a tím se kostel stal zámeckým kostelem.
 kostel sv. Jiljí
310.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Nebužely
Barokní kostel z r. 1732 v místě středověkého předchůdce, upravován r. 1861-2 (klenby). Neorientovaná stavba na půdorysu řeckého kříže s obdélnou lodí a bočními kaplemi, nízkou věží s cibulovitou bání a bohatě zdobeným průčelím s volutovým štítem. V interiéru mramorový znakový náhrobník z r. 1562.
 kostel sv. Jiljí
165.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Lužec nad Vltavou
Původní gotický kostel sv. Jiljí se uvádí již v roce 1344. Přestavěn na přelomu 16. a 17. st. Zcela byl zničen požárem v r.1760. Roku 1762 vystavěn nový kostel v barokním stylu. Přestavba v druhé pol. 19.st. Začátkem 21.st. drobné opravy exteriéru.
 kostel sv. Jiří
243.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Ústecký kraj, Malešov
Ruina původně románského kostela v dominantní poloze nad údolím Úštěckého potoka uprostřed veliké návsi kdysi bohaté zemědělské obce. Z původní stavby se zachovala zejména věž, ostatní části pocházejí z pozdějších stavebních etap.
 kostel sv. Jiří
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Hradsko
Pseudogotický jednolodní kostelík, postavený v r. 1874 s využitím zdiva raně gotického hradištního kostela, připomínaného před r. 1217. Z gotické stavby se uchovala část zdiva na jižní straně a lomené okénko s kružbou.
 kostel sv. Klimenta
227.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, nepřístupno, Středočeský kraj, Chržín
Původně snad románsko-gotický kostel, připomínaný ve II. polovině 14. století, měl zřejmě staršího předchůdce. Barokní úpravy 1691, 1761. Věž přistavěna 1781, 1879 regotisace. Obklopen hřbitovem, v posledních letech opakovaně vykraden, bez využití.
 kostel sv. Linharta
181.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Cítov
Původně románský kostel sv. Linharta vystavěn v druhém desetiletí 13. stol. R. 1753 přestavěn barokně. Rekonstrukcemi a opravami prošel kostel v 19. století a pak roku 1943. Poslední oprava byla vykonána v devadesátých letech 20. stol.
 kostel sv. Ludmily
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Mělník
 kostel sv. Máří Magdalény
165.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Chlumín
Na místě původního gotického kostela stojí od roku 1732 kostel nový, vystavěný v barokním stylu. Jedná se o stavbu unikátní hmotové dispozice. Zcela vpředu kostela stojí věž, která uvnitř skrývá dva zvony.
 kostel sv. Martina
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Mšeno
Pseudorománský kostel byl postaven v l. 1876-1878 po ničivém požáru města, který zničil mj. i předchozí kostel. Nový kostel byl vystavěn na jeho místě. Hlavní oltář zdobí obraz od uznávaného malíře církevních obrazů Josefa Vojtěcha Hellicha (1807-1880).
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147