Pondělí, 1. březen 2021. Svátek slaví Bedřich, zítra Anežka

Turistické cíle v okolí obce Liběchov

nebo vyberte

Liběchov

Středočeský kraj,  Mělník  (ME)
Nalezeno celkem 215 záznamů, 8 / 18 stran, vyhledáno za 0.03 sec
 kostel Nejsvětější Trojice
255.0 m. n.m.
Chloumek
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Mělník
Původně evangelický hřbitovní kostel z roku 1588, přestavován v letech 1605, 1718, 1765. Od rekatolisace sloužil také jako poutní. V 70. letech 20. století upraven na smuteční síň, od počátku 90. let se obnovuje poutní tradice.
 kostel Panny Marie Vítězné
295.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Řepín
Dvouvěžový novogotický kostel Panny Marie Vítězné nechala postavit na místě staršího kostela sv. Ondřeje Štěpána z r. 1303 kněžna Rohanová v letech 1846 - 50. Kostel trojlodní, ukončení presbytářem. Pozoruhodností kostela jsou varhany.
 kostel Povýšení sv. Kříže
163.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Vrbno
Kostel Povýšení Svatého Kříže s románským zdivem patrně pochází z 1. pol. 12. st. Ve 14. st. prošel gotickou přestavbou a z té doby pochází gotickým presbytář. V 18. st. pak kostel prošel barokními úpravami a získal tím konečnou, dnešní, podobu.
 kostel Stětí sv. Jana Křtitele
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Vliněves
Novorománský podélný kostel z roku 1866 podle projektu Josefa Zítka postaven na místě zbořeného raně středověkého kostela o křížovém půdorysu.
 kostel sv. Antonína Paduánského
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Velešice
Kostel založen roku 1773. Roku 1874 přestavěn pseudorenesančně. V západním průčelí čtyřboká věž. Oprava fasády v roce 2002 a roku 2004 obnoveny vnitřní omítky a malby.
 kostel sv. Bartoloměje
245.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Černouček
Původní románský kostel z roku 1311 byl zbourán a v letech 1769–1774 postaven nový barokní kostel. Před hlavním vstupem ke kostelu socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století.
 kostel sv. Ducha a sv. Hrobu
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Liběchov
Kaple vystavěná Hyacintem, hrabětem de Villani, rokonstruována hrabětem Pachtou roku 1730. V roce 1823 nechal Jakub Veith vybudovat rodinnou hrobku a přistavět věž.
 kostel sv. Havla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Liběchov
Barokní kostel byl postaven v l. 1738-41, snad architektem Františkem Maxmiliánem Kaňkou, který v té době realizoval přestavbu zámku Liběchov. Fresková výzdoba je dílem J. P. Molitora z r. 1741. Při severní straně kostela je hrobka Pachtů z Rájova. V 19. a 20. stol. byl kostel upravován.
 kostel sv. Havla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Liberecký kraj, Tuhaň
Barokní kostel sv. Havla postaven v letech 1708–11 na místě staršího dřevěného kostela italským stavitelem N. Raimundim.
 kostel sv. Havla
190.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Čečelice
Původně románský kostel uprostřed návsi. Ze stavby z první třetiny 13. stol. zbyla věž a část obvodových zdí. V l. 1694–1711 na místě starého kostela postaven nový, položený vůči původnímu příčně. Obklopen bývalým hřbitovem, severně od něj fara.
 kostel sv. Jakuba
223.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Medonosy
Kostel se v Medonosech připomíná poprvé roku 1352. Není jisté, zda stál v téže lokalitě jako dnes, raně gotická zazděná okénka presbytáře svědčí o vysoké pravděpodobnosti této domněnky. Barokní přestavba 1712. Obklopen hřbitovem.
 kostel sv. Jakuba Většího
165.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Libiš
Kostel postaven asi r.1357, nejpozději však do r.1391. Věž kostela postavena roku 1541. K nejcennějšímu v kostele patří fresková výzdoba. U kostelíka stojí dřevěná zvonice ze 16. století s dvěma zvony.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147