Pondělí, 1. březen 2021. Svátek slaví Bedřich, zítra Anežka

Turistické cíle v okolí obce Liběchov

nebo vyberte

Liběchov

Středočeský kraj,  Mělník  (ME)
Nalezeno celkem 215 záznamů, 7 / 18 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 Kokořín
hrad, zachovalý, v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Kokořín
Hrad postavený ve 20. letech 14. století pány z Dubé. V roce 1426 dobyt a pobořen husity. Od roku 1544 uváděn jako pustý. Rozsáhlá romantická rekonstrukce z počátku 20. století jej připravila o středověkou autentičnost.
 Kokořín
zámek, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Kokořín
Zámek postaven někdy v polovině 18. stol. za majitelů panství Sweerts-Šporků. Jedná se o jednopatrovou obdélníkovou barokní budovu, ze které vystupuje krátké západní křídlo s koutovými věžemi. Nad nimi se vypíná malá vížka s cibulovou bání a ochozem.
 Kokořín - Staráky
320.0 m. n.m.
hrad, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Středočeský kraj, Kokořín
Zbytky skalního hradu blíže neznámé historie a majitelů, romanticky upravené při založení zámeckého parku. Dochovány tři úrovně ve skále vytesaných světniček a chodby se schodištěm. Odehrává se zde děj Máchova románu Cikáni.
 kostel Českobratrské církve evangelické
221.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Libkovice pod Řípem
Roku 1855 vystavěn evangelický kostel. První evangelický kostel v Čechách s věží a zvony. Podélná, bazilikální budova, v průčelí se čtyřbokou věží. Nad hlavním vstupem kalich s letopočtem 1852 – 1920. Kostel prohlášen kulturní památkou.
 kostel Českobratrské církve evangelické
180.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Roudnice nad Labem
Kostel ČCE byl postaven v l. 1908-09 podle projektu arch. A. O. Kuhlmanna (stavitel Hádl). Z finančních důvodů bylo upuštěno od plánované přístavby věže a fary, věž byla dodatečně přistavěna r. 1938. Dva zvony ze tří byly zrekvírovány za 2. sv. války. R. 1998 provedena částečná rekonstrukce kostela.
 kostel Nalezení sv. Kříže
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Liberecký kraj, Dubá
Kostel Nalezení sv. Kříže z let 1744–1760, autorem pravděpodobně Anselmo Lurago. Pozdně barokní kostel se dvěma věžemi a výrazným průčelím.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
160.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Horní Počaply
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horních Počaplech je orientovaná stavba gotického původu ze 14. století, zásadně přestavěná novogoticky v letech 1869-1871. Je tvořena podélnou lodí, pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. V současné době není kostel využíván.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
169.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Hostín u Vojkovic
Kostel je stará chrámová stavba z doby románské a ranně gotické. Pochází z roku 1290. Při přestavbě v r. 1615 byly provedeny částečné úpravy v renesančním slohu a v 18. století provedeny úpravy barokní.
 kostel Narození Panny Marie
185.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, nepřístupno, Ústecký kraj, Hrušovany
Původně gotický, renesančně a barokně upravovaný kostel, spolu s bývalým hřbitovem, zvonicí a farou součást ohrazeného areálu. Přes dílčí opravy silně chátrající.
 kostel Narození Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Vepřek
Původně gotický farní kostel vystavěn snad již ve 13.století. Nachází se na malém návrší jižně od vsi Vepřek. Barokné přestavěn v l.1684-1697. Další úpravy r.1752, 1892, 1902 a 1907. Poslední oprava a restaurování kostela proběhla v letech 2003-2004.
 kostel Narození Panny Marie
187.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Záboří
Na místě staršího kostela, připomínaného poprvé ve 14. století, byla v roce 1884 postavena rozložitá jednolodní novorenesanční stavba s hranolovou věží v ose západního průčelí, příčnou lodí a oblou apsidou. Naposledy opravena v letech 1958–59, nedávno obnovena fasáda horní části věže.
 kostel Narození sv. Jana Křtitele
172.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Veltrusy
Kostel pochází z 1. pol. 14. stol. Barokně upraven v 18. stol. Počátkem 20. století byla ke kostelu přistavěna průčelní věž. Zařízení kostela je převážně rokokové. Pyramidový pomník v interiéru je místem posledního odpočinku hraběte Rudolfa Chotka.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147