Neděle, 28. únor 2021. Svátek slaví Lumír, zítra Horymír, Rufin

Turistické cíle v okolí obce Liběchov

nebo vyberte

Liběchov

Středočeský kraj,  Mělník  (ME)
Nalezeno celkem 215 záznamů, 10 / 18 stran, vyhledáno za 0.02 sec
 kostel sv. Martina
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, příležitostně, Ústecký kraj, Robeč
Dnes barokní kostel sv. Martina, připomínán na poč. 12. stol., farní r. 1145. Přestavěn raně barokně kolem r. 1650, v 18. stol. upraven a obnoven v r. 1880. Od. r. 2004 v soukromých rukou, postupně opravován. V sousedství hodnotná barokní fara.
 kostel sv. Matouše
240.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Ctiněves
Pozdně barokní kostel sv. Matouše pochází z konce 18. století. Vystavěn byl na místě původního románského kostela pocházejícího z 13. stol. Na stěnách kostela se dochovalo devět starých náhrobků rodu Zápských z konce 16. století.
 kostel sv. Mikuláše
165.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Zálezlice
Pozdně barokní kostel sv. Mikuláše vystavěn v druhé polovině 18. století. Sakristie přistavěna v 19. století. Posledními úpravami kostel prošel po povodních, které obec zasáhly v roce 2002.
 kostel sv. Otmara
180.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Hošťka
Původně románský, goticky a barokně rozšiřovaný farní kostel někdejší biskupské vsi, poději vysazené jako poddanské městečko roudnického panství. Z původní stavby se dochoval hlavně spodek věže, současný vzhled výsledkem oprav v posledních 40 letech.
 kostel sv. Petra a Pavla
175.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Všetaty
Původní kostel údajně vystavěn r. 1348, zbořen r.1780. Na jeho místě vystavěn kostel nový. R.1885 ke kostelu přistavěna průčelní věž a na jižní straně další sakristie. U kostela socha sv. Václava a blahoslavené (svaté) Anežky České.
 kostel sv. Petra a Pavla
300.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Chcebuz
Původní kostel ve Chcebuzi vznikl snad již za vlády Boleslava II. koncem 10. století, obec doložena zakládací listinou břevnovského kláštera. Kostel zcela vyhořel 1656, opraven 1684, nahrazen dnešním objektem 1781–4 za Huberta Karla Pachty z Rájova.
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Kostomlaty pod Řípem
Románský kostel snad z počátku 13. století, později doplněný gotickorenesanční věží a renesanční předsíní a barokně upravený.
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Mělník
Původně románský kostel přestavěn goticky v 80.letech 15.st. Presbytář pozdně gotický z r.1520. Po požáru r.1555 renesanční úpravy a r.1681 barokní. Současná podoba z let 1910 a 1913 – 1915.
 kostel sv. Šimona a Judy
159.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Štětí
Pozdně barokní kostel nahradil ve Štětí starší stavbu z roku 1626, zničenou chodem ledů roku 1784. I ta měla předchůdce neznámého založení. Umístění na štěrkopískové terase nízko nad Labem přináší opakovaná poškození vodou (zatím naposledy 2002).
 kostel sv. Václava
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, příležitostně, Liberecký kraj, Deštná
Románský kostel z doby před r. 1230, v l. 1763–1766 barokně přestavěn, při přestavbě byla loď orientována kolmo na románskou loď. Dochovala se románská apsida, věž se sdruženými okny a několik drobných románských stavebních detailů.
 kostel sv. Václava
196.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Liblice
Kostel sv. Václava vystavěn koncem 14. stol. v gotickém stylu. Roku 1710 přestavěn barokně a přistavěno nové presbyterium. Kostelní věž pak přistavěna v letech 1713–15. Dalšími úpravami a opravami prošel kostel v letech 1824, 1864 a 1886.
 kostel sv. Václava
200.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Straškov-Vodochody
Gotický, barokně upravený farní kostel na svahu návrší nad centrem obce. Dominuje mu nárožní věžice z konce 14. století. Kolem něj zdevastovaný hřbitov s ohradní zdí, prostoupenou dvěma barokními branami.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147