čtvrtek, 25. únor 2021. Svátek slaví Liliana, zítra Dora

Turistické cíle v okolí obce Bílý Potok

nebo vyberte

Bílý Potok

Olomoucký kraj,  Jeseník  (JE)
Nalezeno celkem 58 záznamů, 4 / 5 stran, vyhledáno za 0.02 sec
 kostel sv. Filipa
408.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Vápenná
Římskokatolický farní kostel svatého Filipa ve Vápenné je klasicistní stavba z let 1780-1781 s barokním mobiliářem a se starým hřbitovem obehnaným kamennou zdí.
 kostel sv. Františka z Assisi
240.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Vidnava
Gymnaziální kostel sv. Františka z Assisi z let 1896-1898 je ojedinělou ukázkou slezské reprezentativní církevní architektury konce 19. století na našem území. K vysvěcení došlo 19. října 1898. Kostel se dochoval v téměř nedotčené původní podobě a patří ke kulturním památkám ČR.
 kostel sv. Jáchyma
290.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Kobylá nad Vidnavkou
Klasicistní farní kostel byl založen v r. 1787 na náklady Náboženského fondu Josefa II. v blízkosti lokálie z r. 1785. V říjnu r. 1788 dokončen a vysvěcen knížecím biskupským komisařem Ignazem Kunzlerem. Dne 26. června 1885 lokálie povýšena na farnost. Od r. 1958 je kostel kulturní památkou.
 kostel sv. Kateřiny
276.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Uhelná
Kostel sv. Kateřiny pochází z r. 1801. Jednolodní neorientovaná stavba na pravoúhlém obdélníkovém půdorysu je zakončena pravoúhlým presbytářem s okosenými rohy. Z presbytáře vybíhá na levé straně sakristie čtvercového půdorysu. V průčelí se nachází hranolová věž.
 kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
235.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Vidnava
Původně raně gotický kostel postaven ve Vidnavě snad na přelomu 60. a 70. let 13. stol. Přestavby ve 14. a 16. stol., zásadní změny zejména interiéru v 18. stol. (kruchty v lodi). Novorománská úprava 1883–4. Kostel obklopuje bývalý hřbitov.
 kostel sv. Vavřince
290.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Bílý Potok
Novorománský římskokatolický kostel sv. Vavřince byl postaven v letech 1893-1894 na místě původního chrámu ze 13. století. Stavbu provedl javornický stavitel Alois Utner ml.
 lázeňský pavilon Wojciech (zakład przyrodoleczniczy Wojciech)
450.0 m. n.m.
Marienbad, Lądek-Zdrój
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Polsko, dolnośląskie
Budova byla postavena v l. 1678-1680. V l. 1878-1880 došlo k novobarokní přestavbě podle projektu, jenž zhotovil architekt Hermann Voelke. Do konce 2. světové války se objekt nazýval "Marienbad". Od r. 1971 kulturní památkou.
 Lisie Kąty
250.0 m. n.m.
Fuchswinkel, Kreis Neisse
zámek, zřícenina, nepřístupno, Polsko, opolskie
Renesanční šlechtické sídlo v areálu dvora vzniklo kolem r. 1600. V pol. 19 stol. vznikla novogotická kaple a následně byl ve stejném slohu upraven i zámek. Dne 15.10.1815 se pravděpodobně na zámku narodil jeden z předních skladatelů varhanní hudby 19. stol. Moritz Brosig.
 Otmuchovské jezero
220.0 m. n.m.
Jezioro Otmuchowskie, Staubecken Ottmachau, Otmuchów
voda - přehrada, zachovalý, volně přístupno, Polsko, opolskie
Vodní nádrž vznikla v době Výmarské republiky v letech 1928-1933. Na 6 km dlouhé hrázi je hydroelektrárna osazená dvěma Kaplanovými turbínami s výkonem 4,8 MW. Do provozu bylo vodní dílo uvedeno 17.6.1933.
 Otmuchów
190.0 m. n.m.
Ottmachau
zámek - původní hrad, zachovalý, příležitostně, Polsko, opolskie
Hrad prvně doložený r. 1155 patřil od počátku vratislavským biskupům. Od 13. století sloužil jako pokladnice a úkryt biskupů. Několikrát vypálen a přestavěn. V l. 1706-1707 vznikl tzv. Dolní hrad - zámek. V 19. stol. bylo zbořeno jihozápadní křídlo horního hradu. Dnes areál patří městu Otmuchów.
 Pustý Zámek
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj
Hrad byl vystavěn buď zeměpánem nebo biskupem, sloužil jako protiváha sousednímu hradu Rychleby. Dochoval se pahorek jádra, zbytky předhradí a příkopu.
 radnice
220.0 m. n.m.
Otmuchów
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Polsko, opolskie
Radnici nechal v r. 1538 vybudovat vratislavský biskup Jakub ze Salzy. V r. 1604 byla díky vratislavskému biskupovi Janu VI. ze Žiče přistavěna věž. Dnešní podoba stavby je výsledkem přestavby z r. 1877. Na nároží jsou hodnotné renesanční sluneční hodiny z r. 1575.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147