Pátek, 5. březen 2021. Svátek slaví Kazimír, zítra Miroslav

Turistické cíle v okolí obce Bílý Potok

nebo vyberte

Bílý Potok

Olomoucký kraj,  Jeseník  (JE)
Nalezeno celkem 58 záznamů, 3 / 5 stran, vyhledáno za 0.02 sec
 kaple sv. Floriána (Panny Marie)
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Velká Kraš
Pozdně barokní kaple Panny Marie byla postavena v roce 1799 z nadace mlynářky Kathariny Schnaubelt a prostředků obce. Od 30. let 19. stol. je uváděna jako kaple sv. Floriána. R. 1899 byla opravena. Kromě střešní krytiny a některých okenních výplní se kaple zachovala ve své původní podobě.
 kaple sv. Josefa
350.0 m. n.m.
býv. Annín
sakrální památky - kaple, zřícenina, nepřístupno, Olomoucký kraj, Kobylá nad Vidnavkou
Kaple byla vybudována v dnes již zaniklé osadě Annín (Annaberg) v r. 1834. Po skončení 2. světové války bylo německé obyvatelstvo vysídleno a přišli noví osadníci, kteří však byli v důsledku kolektivizace nuceni odejít a kaple začala chátrat. V r. 2011 vzniklo sdružení na její záchranu.
 Karpień
770.0 m. n.m.
Karpenstein
hrad, zřícenina, volně přístupno, Polsko, dolnośląskie
Hrad byl založen zřejmě v 1. pol. 14. stol. k ochraně obchodních cest. Prvními držiteli byly Glaubitzové. Poslední hradní pán byl rytíř Hynek Krušina, jenž koncem 1. pol. 15. stol. plenil okolí. Proto byl hrad dobyt a pobořen. V r. 1513 definitivně zničen.
 klášter kongregace Chudých školských sester naší Paní
300.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Bílá Voda
Hospic založený r. 1723 Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna-Kastelkornu nejprve sloužil jako ubytování pro dělníky stavějící piaristický klášterní komplex s kolejí a seminářem. Později jako ubytování pro poutníky a následně klášter Chudých školských sester naší Paní se školou.
 klášter Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
240.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Vidnava
Klášter s dívčí školou byl založen v r. 1868. Postupně vznikl penzionát, škola obecná, měšťanská a škola pro ženská povolání. Školy zrušeny v r. 1940 a klášter zanikl v r. 1962, kdy byla do areálu přemístěna učňovská škola a internát. V letech 1998-2012 zde byl výchovný ústav. Dnes bez využití.
 klášter piaristů s kostelem Navštívení Panny Marie
300.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Bílá Voda
Rozsáhlý barokní klášterní komplex s kolejí a seminářem nechal v letech 1724-1733 postavit Jakub Arnošt z Lichtenštejna-Kastelkornu. V letech 1755-1765 byl barokně přestavěn starší kostel z let 1602-1604 propojený s klášterem. Dnes využíván občanským sdružením Institut Krista Velekněze starajícím se o seniory.
 Kobylá nad Vidnavkou
290.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Kobylá nad Vidnavkou
Renesanční zámek nechal někdy kolem r. 1571 postavit Mikuláš Niemetz. Později byl barokně upraven a počátkem 19. století za pánů ze Skal získal empírovou fasádu. Pánům ze Skal patřil do r. 1946, kdy jej zabavil stát. Dnes slouží jako domov pro seniory.
 Kohout
287.0 m. n.m.
Hamberk
zámek, zřícenina, nepřístupno, Olomoucký kraj, Bílý Potok
Zbytky zámku. Původní fojtství někdy po r. 1749 buď za Vavřince z Gilgenheimu nebo pozdějších majitelů změněno na zámek. Od r. 1841 jej vlastnili Priessnitzové, od r. 1920 Erich Lundwall. V r. 1945 byl zkonfiskován.
 kostel Nalezení sv. Kříže
Javorník
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, není známo, Olomoucký kraj
Kostel snad z 13. stol., prošel mnoha úpravami a přístavbami. Hřbitovní kostel sv. Kříže představuje zajímavou ukázku raně gotického slohu v severní části naší země.
 kostel Nejsvětější Trojice
295.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Javorník
Barokní kostel postavený v letech 1716-23 dle projektu stavitele M. J. Kleina, dnešní podoba od r. 1866 podle návrhu stavitele Schwarzera. Obdélníková jednolodní stavba s užším presbytářem v závěru lodi a přistavěnou sakristií ze severozápadu.
 kostel sv. Anny
kościół Św. Anny, Otmuchów
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Polsko, opolskie
Novogotický hřbitovní kostel sv. Anny vznikl ve 2. polovině 19. století na místě menší kaple, z níž se dochovala kartuše vratislavského biskupa Františka Ludvíka Falcko-Neuburského z r. 1699.
 kostel sv. Bartoloměje
339.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, není známo, Olomoucký kraj, Vlčice
Římskokatolický farní kostel svatého Bartoloměje, původní stavba z doby po roce 1600 barokizována v letech 1732-1734. Uvnitř skupina dřevěných soch a kazatelna. Nástropní malby Aloise Baucha z konce 19. století.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147