čtvrtek, 25. únor 2021. Svátek slaví Liliana, zítra Dora

Turistické cíle v okolí obce Bílý Potok

nebo vyberte

Bílý Potok

Olomoucký kraj,  Jeseník  (JE)
Nalezeno celkem 58 záznamů, 2 / 5 stran, vyhledáno za 0.02 sec
 Čertovy kazatelny
příroda - vrch, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Javorník
Čertovy kazatelny jsou rulový skalní útvar nad Račím údolím se dvěma vyhlídkami zbudovanými někdy na přelomu 19. a 20. stol. Svůj název získaly podle výrazného útvaru s 13 m vysokou kolmou jižní stěnou, který svým tvarem připomíná kostelní kazatelnu.
 Chałupki
230.0 m. n.m.
Neuhaus, Novum Castrum
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Polsko, dolnośląskie
Vodní hrad založil v letech 1291-1295 svídnicko-javorský kníže Boleslav I. Surový. Později sloužil loupeživým rytířům, proto byl také několikrát dobyt a zničen. V r. 1832 zcela rozebrán poslední zbytek hradu, kterým byla věž. Dodnes se zachoval pouze vodní příkop a náspy.
 Dolní Červená Voda
310.0 m. n.m.
zámek, chátrající, nepřístupno, Olomoucký kraj, Stará Červená Voda
Zámek byl zbudován někdy po roce 1677 pravděpodobně za Jana Zikmunda Mikusche z Buchberga. V roce 1798 byl postoupen Konrádovi ze Šternberka, jehož rod jej vlastnil do roku 1869, kdy jej koupil Antonín Latzel. Latzelům patřil až do konfiskace v roce 1945. Dnes je v majetku společnosti Agro ARW s.r.o.
 evangelický kostel
190.0 m. n.m.
fara a zaniklý kostel, kościół ewangelicki, Otmuchów
sakrální památky, zaniklý, nepřístupno, Polsko, opolskie
Novogotický evangelický kostel s farou vznikl zřejmě v letech 1857-1859 podle návrhu architekta Augusta Stülera. Někdy v 80.-90. letech 20. století byl kostel zbořen. Dodnes se zachovala pouze bývalá fara.
 Horní Fořt
246.0 m. n.m.
zámek, chátrající, nepřístupno, Olomoucký kraj, Horní Fořt
Drobná barokní stavba v Horním Fořtu, nyní části obce Uhelná, pochází ze 17. stol., kdy se poprvé připomíná s mlýnem a dvorem. Zakladatelem byl pravděpodobně javornický hejtman Jan Timling z Lovenbergu. Dnes ve značně zdevastovaném stavu.
 Horní Heřmanice
zámek, zaniklý, není známo, Olomoucký kraj, Horní Heřmanice
Zámek z roku 1835 na základech starší stavby místního šoltýství (fojtství). Byl zdemolován v osmdesátých letech 20. století. Dochován zámecký rybník a stromy v bývalém parku.
 Hraničky
zaniklá obec Granzdorf
ostatní, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Olomoucký kraj
Hraničky ležely na současné červené turistické značce vedoucí od Žulové na zříceninu Rychleby. Obec zanikla po 2. sv. válce po odsunu německého obyvatelstva, později zdemolována armádou. V místě obce je dodnes hraniční přechod pro pěší.
 Hukovice
267.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Velká Kraš
Původně fojtství, později povýšeno na rytířský statek. Do r. 1635 jej vlastnili Wetzingerové. Během třicetileté války zpustl. Po r. 1662 se majitelé střídali. V letech 1686 až 1794 patřil Stillerům. Poté několik majitelů až do r.1945, kdy byl zkonfiskován.
 Jánský vrch
zámek - původní hrad, zachovalý, v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj, Javorník
Hrad přestavěný na zámek. Poničený za husitských válek. Obnovu provedli biskupové Jan Roth a Jan Thurzo, kteří zde hostili mnoho vědců a umělců. Za třicetileté války obsazen Švédy. V 18. st. barokně přestavěn. Dnešní podobu dostal zámek v 19. st.
 Javorník
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Olomoucký kraj, Javorník
Tvrziště v zahradě domu č. p. 146 nedaleko románsko-gotického kostela. Dle amatérského výzkumu v 30. letech, při kterém nebyly nalezeny žádné pozůstatky zdí, byla celá dřevěná. Zbytky keramiky získané při témže výzkumu lze datovat do 2. pol. 14. stol. a počátku 15. stol., kdy tvrz zanikla.
 Kaltenštejn
437.0 m. n.m.
Hradisko
hrad, zřícenina, volně přístupno, Olomoucký kraj, Černá Voda
Zříceniny hradu postaveného v l. 1290–95 odpůrci vratislavského biskupa. Po r. 1296 předán biskupství. R. 1441 se hradu zmocnil dobrodruh Zikmund Rachna. Biskupské oddíly hrad oblehly a dobyly. Po r. 1505 byl pobořen. Dochován je fragment věže, zdi.
 kaple Panny Marie
270.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Velká Kraš
Památkově chráněná samostatně stojící drobná klasicistní kaple Panny Marie pravděpodobně pochází z konce 19. století. Je dokladem zbožné úcty původních obyvatel a malebnou součástí kulturní krajiny.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147