Neděle, 28. únor 2021. Svátek slaví Lumír, zítra Horymír, Rufin

Turistické cíle v okolí obce Kobylá nad Vidnavkou

nebo vyberte

Kobylá nad Vidnavkou

Olomoucký kraj,  Jeseník  (JE)
Nalezeno celkem 89 záznamů, 4 / 8 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 klášter voršilek s kaplí Panny Marie
sakrální památky - klášter, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Jeseník
Původní klášter tvoří několik církevních budov. Byl založen r. 1881 řádem sv. Voršily za účelem vzdělávání. Stavitelem Johann Gröger. R. 1884 povoleno zřízení obecní školy. Postupně probíhala přístavba, v l. 1896–97 postavena nová kaple Panny Marie. R. 1948 konvent zrušen. Dnes je zde škola.
 Koberštejn
912.0 m. n.m.
Kobrštejn
hrad, zřícenina, volně přístupno, Olomoucký kraj, Zlaté Hory
Zříceniny hradu z konce 13. st., který sloužil jako ochrana zlatých dolů a vstupu na území vratislavského biskupství. Měl obranný příkop široký 15–30 m. Dnes zbylo 9 m vysoké torzo okrouhlé věže. Hrad byl zničen v pol 15. st.
 Kobylá nad Vidnavkou
290.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Kobylá nad Vidnavkou
Renesanční zámek nechal někdy kolem r. 1571 postavit Mikuláš Niemetz. Později byl barokně upraven a počátkem 19. století za pánů ze Skal získal empírovou fasádu. Pánům ze Skal patřil do r. 1946, kdy jej zabavil stát. Dnes slouží jako domov pro seniory.
 Kohout
287.0 m. n.m.
Hamberk
zámek, zřícenina, nepřístupno, Olomoucký kraj, Bílý Potok
Zbytky zámku. Původní fojtství někdy po r. 1749 buď za Vavřince z Gilgenheimu nebo pozdějších majitelů změněno na zámek. Od r. 1841 jej vlastnili Priessnitzové, od r. 1920 Erich Lundwall. V r. 1945 byl zkonfiskován.
 kostel Jména Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Rejvíz
Kostel Jména Panny Marie na Rejvízu pochází z let 1808-1809. Vznikl formou sbírky na podnět jesenického (frývaldovského) děkana a biskupského komisaře Johanna Rothera.
 kostel Nalezení sv. Kříže
Javorník
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, není známo, Olomoucký kraj
Kostel snad z 13. stol., prošel mnoha úpravami a přístavbami. Hřbitovní kostel sv. Kříže představuje zajímavou ukázku raně gotického slohu v severní části naší země.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
Jeseník
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s gotickým jádrem z poč. 15. století. R. 1637 vyhořel avšak již do r. 1651 zcela opraven a přestavěn. Poslední velká přestavba v 80. letech 19. století, kdy získal současnou novorenesanční podobu.
 kostel Nejsvětější Trojice
295.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Javorník
Barokní kostel postavený v letech 1716-23 dle projektu stavitele M. J. Kleina, dnešní podoba od r. 1866 podle návrhu stavitele Schwarzera. Obdélníková jednolodní stavba s užším presbytářem v závěru lodi a přistavěnou sakristií ze severozápadu.
 kostel Stětí sv. Jana Křtitele
380.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Písečná
Současný barokní kostel vznikl v letech 1751-1752 přestavbou starší stavby. Přestavbu provedl jesenický stavitel Johann Georg. Chrám od r. 1782 slouží jako římskokatolický farní kostel. Areál kostela se hřbitovem, ohradní zdí, márnicí a venkovním schodištěm je kulturní památkou ČR.
 kostel sv. Anny
kościół Św. Anny, Otmuchów
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Polsko, opolskie
Novogotický hřbitovní kostel sv. Anny vznikl ve 2. polovině 19. století na místě menší kaple, z níž se dochovala kartuše vratislavského biskupa Františka Ludvíka Falcko-Neuburského z r. 1699.
 kostel sv. Bartoloměje
339.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, není známo, Olomoucký kraj, Vlčice
Římskokatolický farní kostel svatého Bartoloměje, původní stavba z doby po roce 1600 barokizována v letech 1732-1734. Uvnitř skupina dřevěných soch a kazatelna. Nástropní malby Aloise Baucha z konce 19. století.
 kostel sv. Filipa
408.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Vápenná
Římskokatolický farní kostel svatého Filipa ve Vápenné je klasicistní stavba z let 1780-1781 s barokním mobiliářem a se starým hřbitovem obehnaným kamennou zdí.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147