Pátek, 5. březen 2021. Svátek slaví Kazimír, zítra Miroslav

Turistické cíle v okolí obce Kobylá nad Vidnavkou

nebo vyberte

Kobylá nad Vidnavkou

Olomoucký kraj,  Jeseník  (JE)
Nalezeno celkem 89 záznamů, 3 / 8 stran, vyhledáno za 0.01 sec
 Jeseník
zámek - původní tvrz, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Jeseník
Vodní tvrz založena vratislavskými biskupy již před r.1284. Tvořena věžovitou stavbou obklopenou příkopem. Přestavba do dnešní dispozice na přelomu 15. a 16. stol. V l. 1738–45 přestavba v zámek. R. 1945 zestátněna a od r.1946 sídlo městského muzea.
 jeskyně Na Pomezí
550.0 m. n.m.
příroda - jeskyně, zachovalý, v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj, Vápenná
Jeskynní systém, největší tohoto druhu v ČR, byl objeven r. 1934 při těžbě mramoru. V l. 1936-1949 byl prozkoumáván, r. 1950 byl zpřístupněn veřejnosti. Od r. 1958 je součástí chráněného území. R. 1965 byl vyhlášen Národní přírodní památkou. V l. 2004-2005 proběhla v jeskyni rekonstrukce.
 Kalich hořkosti
780.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Rejvíz
Impozantní pomník zdejším obětem 1. světové války, zv. Kalich hořkosti, dílo sochaře Engelberta Kapse z r. 1929.
 Kaltenštejn
437.0 m. n.m.
Hradisko
hrad, zřícenina, volně přístupno, Olomoucký kraj, Černá Voda
Zříceniny hradu postaveného v l. 1290–95 odpůrci vratislavského biskupa. Po r. 1296 předán biskupství. R. 1441 se hradu zmocnil dobrodruh Zikmund Rachna. Biskupské oddíly hrad oblehly a dobyly. Po r. 1505 byl pobořen. Dochován je fragment věže, zdi.
 kaple Panny Marie
270.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Velká Kraš
Památkově chráněná samostatně stojící drobná klasicistní kaple Panny Marie pravděpodobně pochází z konce 19. století. Je dokladem zbožné úcty původních obyvatel a malebnou součástí kulturní krajiny.
 kaple sv. Anny na Křížovém vrchu
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Jeseník
Kaple sv. Anny na Křížovém vrchu nad Jeseníkem, byla původně skromnou dřevěnou stavbou ze 17. století, od r. 1847 kamenný kostelík. Důležité turistické a poutní místo regionu.
 kaple sv. Floriána (Panny Marie)
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Velká Kraš
Pozdně barokní kaple Panny Marie byla postavena v roce 1799 z nadace mlynářky Kathariny Schnaubelt a prostředků obce. Od 30. let 19. stol. je uváděna jako kaple sv. Floriána. R. 1899 byla opravena. Kromě střešní krytiny a některých okenních výplní se kaple zachovala ve své původní podobě.
 kaple sv. Josefa
350.0 m. n.m.
býv. Annín
sakrální památky - kaple, zřícenina, nepřístupno, Olomoucký kraj, Kobylá nad Vidnavkou
Kaple byla vybudována v dnes již zaniklé osadě Annín (Annaberg) v r. 1834. Po skončení 2. světové války bylo německé obyvatelstvo vysídleno a přišli noví osadníci, kteří však byli v důsledku kolektivizace nuceni odejít a kaple začala chátrat. V r. 2011 vzniklo sdružení na její záchranu.
 Karpień
770.0 m. n.m.
Karpenstein
hrad, zřícenina, volně přístupno, Polsko, dolnośląskie
Hrad byl založen zřejmě v 1. pol. 14. stol. k ochraně obchodních cest. Prvními držiteli byly Glaubitzové. Poslední hradní pán byl rytíř Hynek Krušina, jenž koncem 1. pol. 15. stol. plenil okolí. Proto byl hrad dobyt a pobořen. V r. 1513 definitivně zničen.
 klášter kongregace Chudých školských sester naší Paní
300.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Bílá Voda
Hospic založený r. 1723 Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna-Kastelkornu nejprve sloužil jako ubytování pro dělníky stavějící piaristický klášterní komplex s kolejí a seminářem. Později jako ubytování pro poutníky a následně klášter Chudých školských sester naší Paní se školou.
 klášter Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
240.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Vidnava
Klášter s dívčí školou byl založen v r. 1868. Postupně vznikl penzionát, škola obecná, měšťanská a škola pro ženská povolání. Školy zrušeny v r. 1940 a klášter zanikl v r. 1962, kdy byla do areálu přemístěna učňovská škola a internát. V letech 1998-2012 zde byl výchovný ústav. Dnes bez využití.
 klášter piaristů s kostelem Navštívení Panny Marie
300.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Bílá Voda
Rozsáhlý barokní klášterní komplex s kolejí a seminářem nechal v letech 1724-1733 postavit Jakub Arnošt z Lichtenštejna-Kastelkornu. V letech 1755-1765 byl barokně přestavěn starší kostel z let 1602-1604 propojený s klášterem. Dnes využíván občanským sdružením Institut Krista Velekněze starajícím se o seniory.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147