Pátek, 5. březen 2021. Svátek slaví Kazimír, zítra Miroslav

Turistické cíle v okolí obce Kobylá nad Vidnavkou

nebo vyberte

Kobylá nad Vidnavkou

Olomoucký kraj,  Jeseník  (JE)
Nalezeno celkem 89 záznamů, 2 / 8 stran, vyhledáno za 0.05 sec
 chata Rejvíz
780.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Rejvíz
Karikaturní židličky z počátku 20. století, unikátní řezbářské dílo bratrů Braunerových, lze vidět v dnešním penzionu Rejvíz, původně hostinci U jezerního pastýře.
 Dolní Červená Voda
310.0 m. n.m.
zámek, chátrající, nepřístupno, Olomoucký kraj, Stará Červená Voda
Zámek byl zbudován někdy po roce 1677 pravděpodobně za Jana Zikmunda Mikusche z Buchberga. V roce 1798 byl postoupen Konrádovi ze Šternberka, jehož rod jej vlastnil do roku 1869, kdy jej koupil Antonín Latzel. Latzelům patřil až do konfiskace v roce 1945. Dnes je v majetku společnosti Agro ARW s.r.o.
 dům Katovna
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Jeseník
Rokokový dům „katovna“ je datovaný do r. 1782. Byl několikrát přestavován: v 19. stol., na poč. 20. stol. a r. 1961. Jméno získal od pamětního kříže, nalezeného poblíž (věnovaného údajně památce kata M. Wagnera zabitého Švédy). Kat zde nikdy nebydlel, bydlel tu knížecí písař a po něm řada nájemníků.
 evangelický kostel
190.0 m. n.m.
fara a zaniklý kostel, kościół ewangelicki, Otmuchów
sakrální památky, zaniklý, nepřístupno, Polsko, opolskie
Novogotický evangelický kostel s farou vznikl zřejmě v letech 1857-1859 podle návrhu architekta Augusta Stülera. Někdy v 80.-90. letech 20. století byl kostel zbořen. Dodnes se zachovala pouze bývalá fara.
 fojtství
480.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Lipová-lázně
Existence rychty- fojtství (šoltézství) je v Dolní Lipové doložena od 17. století. Současná klasicistní podoba stavby s volutovým štítem pochází z doby kolem roku 1800. Dnes kulturní památka ČR.
 Horní Fořt
246.0 m. n.m.
zámek, chátrající, nepřístupno, Olomoucký kraj, Horní Fořt
Drobná barokní stavba v Horním Fořtu, nyní části obce Uhelná, pochází ze 17. stol., kdy se poprvé připomíná s mlýnem a dvorem. Zakladatelem byl pravděpodobně javornický hejtman Jan Timling z Lovenbergu. Dnes ve značně zdevastovaném stavu.
 Horní Heřmanice
zámek, zaniklý, není známo, Olomoucký kraj, Horní Heřmanice
Zámek z roku 1835 na základech starší stavby místního šoltýství (fojtství). Byl zdemolován v osmdesátých letech 20. století. Dochován zámecký rybník a stromy v bývalém parku.
 Hradec
370.0 m. n.m.
zámek, přestavěno, nepřístupno, Olomoucký kraj, Hradec-Nová Ves
Vznik zámečku je datován do 2. poloviny 18. století, kdy došlo k odprodeji Hradce od panství Bělá a tím k jeho osamostatnění, čímž zároveň vyvstala nutnost založení šlechtického sídla jako centra statku. Dnes bývalý zámek slouží jako soukromý obytný dům.
 Hraničky
zaniklá obec Granzdorf
ostatní, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Olomoucký kraj
Hraničky ležely na současné červené turistické značce vedoucí od Žulové na zříceninu Rychleby. Obec zanikla po 2. sv. válce po odsunu německého obyvatelstva, později zdemolována armádou. V místě obce je dodnes hraniční přechod pro pěší.
 Hukovice
267.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Velká Kraš
Původně fojtství, později povýšeno na rytířský statek. Do r. 1635 jej vlastnili Wetzingerové. Během třicetileté války zpustl. Po r. 1662 se majitelé střídali. V letech 1686 až 1794 patřil Stillerům. Poté několik majitelů až do r.1945, kdy byl zkonfiskován.
 Jánský vrch
zámek - původní hrad, zachovalý, v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj, Javorník
Hrad přestavěný na zámek. Poničený za husitských válek. Obnovu provedli biskupové Jan Roth a Jan Thurzo, kteří zde hostili mnoho vědců a umělců. Za třicetileté války obsazen Švédy. V 18. st. barokně přestavěn. Dnešní podobu dostal zámek v 19. st.
 Javorník
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Olomoucký kraj, Javorník
Tvrziště v zahradě domu č. p. 146 nedaleko románsko-gotického kostela. Dle amatérského výzkumu v 30. letech, při kterém nebyly nalezeny žádné pozůstatky zdí, byla celá dřevěná. Zbytky keramiky získané při témže výzkumu lze datovat do 2. pol. 14. stol. a počátku 15. stol., kdy tvrz zanikla.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147