Pátek, 5. březen 2021. Svátek slaví Kazimír, zítra Miroslav

Turistické cíle v okolí obce Lipová-lázně

nebo vyberte

Lipová-lázně

Olomoucký kraj,  Jeseník  (JE)
Nalezeno celkem 89 záznamů, 4 / 8 stran, vyhledáno za 0.01 sec
 kostel Narození Panny Marie
592.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Moravskoslezský kraj, Ludvíkov
První zmínka o kostele je z roku 1723. Současný kostel byl vystavěn v letech 1792–1793. Kostel je jednolodní, plochostropý, vyzděný převážně z kamene. Jednomanuálové varhany pocházejí z roku 1878. Kostel je od roku 2008 kulturní památkou.
 kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Habartice
Kostel vznikl přestavbou staršího kostela, postaveného v Habarticích protestanty již v předbělohorské době (přesný rok není znám). Při rekatolizaci byl kostel zasvěcen Neposkvrněnému početí P. Marie a r. 1842 byl výrazně přestavěn a rozšířen. U kostela je hřbitov, celý areál je obehnán ohradní zdí.
 kostel Stětí sv. Jana Křtitele
380.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Písečná
Současný barokní kostel vznikl v letech 1751-1752 přestavbou starší stavby. Přestavbu provedl jesenický stavitel Johann Georg. Chrám od r. 1782 slouží jako římskokatolický farní kostel. Areál kostela se hřbitovem, ohradní zdí, márnicí a venkovním schodištěm je kulturní památkou ČR.
 kostel sv. Bartoloměje
339.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, není známo, Olomoucký kraj, Vlčice
Římskokatolický farní kostel svatého Bartoloměje, původní stavba z doby po roce 1600 barokizována v letech 1732-1734. Uvnitř skupina dřevěných soch a kazatelna. Nástropní malby Aloise Baucha z konce 19. století.
 kostel sv. Filipa
408.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Vápenná
Římskokatolický farní kostel svatého Filipa ve Vápenné je klasicistní stavba z let 1780-1781 s barokním mobiliářem a se starým hřbitovem obehnaným kamennou zdí.
 kostel sv. Jáchyma
290.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Kobylá nad Vidnavkou
Klasicistní farní kostel byl založen v r. 1787 na náklady Náboženského fondu Josefa II. v blízkosti lokálie z r. 1785. V říjnu r. 1788 dokončen a vysvěcen knížecím biskupským komisařem Ignazem Kunzlerem. Dne 26. června 1885 lokálie povýšena na farnost. Od r. 1958 je kostel kulturní památkou.
 kostel sv. Jana Křtitele
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Horní Údolí
Kamenný kostel byl postaven v 1. pol. 17. stol. a r. 1888 byl přestavěn v novogotickém stylu. Vnitřní vybavení kostela je dílem sochaře a řezbáře Bernarda Kutzera (1794-1864) a jeho syna Raimunda Kutzera (1833-1919). Kostel není v současnosti využíván a chátrá.
 kostel sv. Jana Křtitele
540.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Domašov
Kostel sv. Jana Křtitele v Horním Domašově je klasicistní stavba z let 1797–1798, postavená podle návrhu Johanna Grögera, v něm obraz Stětí sv. Barbory od Felixe Ivo Leichera.
 kostel sv. Jiří
451.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, není známo, Olomoucký kraj, Bukovice
Hřbitovní kostel sv. Jiří který je historizující architektura kompilující různé styly v jedinečném spojení, typickém pro přelom 19. a 20. století. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází jesenický hřbitov.
 kostel sv. Kateřiny
276.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Uhelná
Kostel sv. Kateřiny pochází z r. 1801. Jednolodní neorientovaná stavba na pravoúhlém obdélníkovém půdorysu je zakončena pravoúhlým presbytářem s okosenými rohy. Z presbytáře vybíhá na levé straně sakristie čtvercového půdorysu. V průčelí se nachází hranolová věž.
 kostel sv. Máří Magdalény
557.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Pusté Žibřidovice
Kostel svaté Máří Magdalény je jednolodní kostel z roku 1735 s bohatě členěnou fasádou. K areálu patří ohradní zeď se vstupní branou a sousoší Piety před branou.
 kostel sv. Michala
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj, Branná
Kostel sv. Michala, původně evangelický, byl vystavěn v letech 1612-14. . Roku 1694 byl rozšířen a přestavěn v renesančním slohu. Další přestavby prodělal po roce 1852 a 1907. Cenný je převážně renesanční interiér kostela.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147