úterý, 24. listopad 2020. Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina

Hledání míst podle obcí

nebo vyberte

Hustopeče nad Bečvou

Olomoucký kraj,  Přerov  (PR)

Znak a historie

Starší sídliště se jmenuje poprvé městečkem v roce 1349. Kdy získalo znak, není známo, vyvinul se patrně ze starého pečetního znamení, známého už od 14. století. Původně byla znamením městečka okrouhlá věž se širokým soklem, jedním oknem a kuželovou střechou s makovicí, provázená po obou stranách štítky s erbem pánů z Kravař, kterým Hustopeče patřily ve 14. století. Byly to štítky červené s bílou zavinutou střelou. Tohoto znamení užívaly Hustopeče až do 17. věku. Tehdy byl erb pánů z Kravař na štítkách nahrazen erbem dvou jiných vrchností, totiž Žerotínů (1685 – 1693) a Podstatských z Prusinovic (1693 – 1758). Nad špicí věže byla doplněna písmena IHS. Kromě erbů vrchnostenských nejsou barvy znaku známy. L. Baletka se pokusil barvy určit a jeho charakteristiku přijímáme. Vzhledem k této nedostatečné znalosti znaku a snad i z odporu k vrchnostenským štítkům začalo město už v minulém století užívat prvotní podoby znaku s bílou věží na modrém štítě, s červenou střechou a dvěma štítky pánů z Kravař, červenými s bílou zavinutou střechou.
Popis znaku:
Na stříbrném štítě stojí uprostřed červená okrouhlá věž se širším soklem, jedním úzkým oknem v horním patře, cimbuřím o pěti stínkách, s červenou kuželovou střechou s makovicí. Věž je provázena po pravé straně štítkem, v jehož 1. a 4. poli modrém stojí stříbrné parohy o osmi špicích, ve 2. a 3. poli černém je zlatý korunovaný jednoocasý lev ve skoku, obrácený vždy ke středu štítku, držící v předních tlapách červené srdce hořící třemi plameny. Na levé straně věže je žerotínský erb, totiž modrý štít a na něm ze zeleného trojvrší rostoucí černý dvouocasý lev se zlatou korunou na hlavě. Nad oběma štítky jsou koruny, vpravo panská, vlevo vévodská.