Pátek, 26. únor 2021. Svátek slaví Dora, zítra Alexandr

Turistické cíle v okolí obce Hranice V - Rybáře

nebo vyberte

Hranice V - Rybáře

Olomoucký kraj,  Přerov  (PR)
Nalezeno celkem 132 záznamů, 2 / 11 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 Hlinsko
294.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Hlinsko
Archeologicky zjištěné základy tvrze pravěpodobně ze 14. století, která zanikla nejpozději k polovině 15. století.
 Hodinová věž
502.0 m. n.m.
věž, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Potštát
Původní městská hláska se starším jádrem vystavěná kolem r. 1700 v těsném sousedství městského pivovaru. Ten je zmiňován již r. 1388, kdy jej Boček z Kunštátu daroval městu. Pivovar zanikl.
 Horní Újezd
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Olomoucký kraj, Horní Újezd
Nejisté pozůstatky tvrze či tvrzí, zatím archeologicky nedoložené.
 Hradčany
Zámčisko
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj
Dobře patrný reliéf tvrze z poloviny 14.století na výběžku z náhorní planiny mezi obcemi Hradčany a Pavlovicemi u Přerova
 Hradiště
604.0 m. n.m.
Loučka
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Zlínský kraj, Loučka
Po hradu zůstaly jen teréní náznaky. Hrad byl zřejmě dřevěný. Na obou koncích jsou zbytky příkopů. Keramika je datována do 13.-14. st.
 hradiště Obírka
622.0 m. n.m.
hradiště Obírka - Loučky
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Slavkov
Výšinné pravěké hradiště na vrcholovém hřebeni Obírka (622 m.n.m) severně od Lipníku n. B. Prokázáno osídlení v době kultury lužických popelnicových polí, v době laténské a pozdního stěhování národů. Částečně zachován náznak zemního valu z mladší a pozdní doby kamenné, který vymezuje 9 ha plochu.
 Hranice
galerie v severním křídle zámku
zámek - původní hrad, zachovalý, v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj, Hranice
Pozdně gotický zámek na místě někdejší tvrze. V 80. letech 16. stol zde vzniká nový renesanční zámek. Poničen za třicetileté války. Starý zámek vyhořel a byl zbořen. Na jeho místě vznikl nevelký park.
 Hranická propast
příroda - jeskyně, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Teplice nad Bečvou
Hranická propast je nejhlubší propastí ve střední Evropě (zatím naměřeno 473,5m září 2016). Dno propasti je zatopeno jezírkem, jehož dna zatím nebylo při měření dosaženo. Propast vytvořily silné výrony termálních vod z hlubin (v podvodní části jsou jedinečné gejzírové krápníky). Součástí propasti je jeskyně.
 hrobka rodu von Baillou
sakrální památky, zřícenina, volně přístupno, Olomoucký kraj, Hustopeče nad Bečvou
Hrobka rodu von Baillou byla vystavěna v letech 1885 – 87 dle projektu Ing. Z. Hermanna z Hranic. Drobná neorenesanční kaple s podzemní kryptou uprostřed zaniklého hřbitova. Samotná budova hrobky je ve velmi špatném stavu a stále chátrá.
 Hustopeče nad Bečvou
340.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Hustopeče nad Bečvou
Čtyřkřídlý renesanční zámek nechal postavit mezi léty 1584-1597 Karel ze Žerotína a Starého Jičína. Během 17. a 18. stol. zámek často měnil majitele, v 18. stol. byl barokně upraven. Dnes je v majetku městyse Hustopeče nad Bečvou a prochází dlouhodobou rekonstrukcí.
 Hustopeče nad Bečvou
Doubrava, Nivy
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Hustopeče nad Bečvou
Terénní pozůstatky drobného tvrziště v podobě pahorku vystupujícího z roviny pole. Rozměr tvrze max. 25 x 10 (17) m. Možný předchůdce zámku v centru Hustopečí. Archeologicky doložena existence tvrze ve 14. a počátku 15. století.
 Jestřabí (Habicht)
600.0 m. n.m.
Vojenský újezd Libavá
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Olomoucký kraj, Město Libavá
Okrouhlý pahorek neznámého tvrziště, kolem něhož je 2 m široký příkop lemovaný pozůstatky až 1,5 m vysokého valu, leží v neřístupné oblasti vojenského újezdu. V r. 1932 popsal lokalitu Karl Schirmeisen a provedl zběžný archeologický průzkum.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147